Loading...
 

Lucas 9, 7-9

2 Gesprek

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Lucas 9, 7-9: Herodes wil Jezus zien 

Lucas 9, 7-9 // Matteüs 14, 1-2 //Marcus 6, 14-16De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1636)

Koning Herodes had alles over Jezus gehoord. Hij was heel erg geschrokken van al die verhalen. Want er waren mensen die zeiden dat Jezus de profeet Elia was. Er waren ook mensen die zeiden dat Jezus een andere profeet van vroeger was. En er waren mensen die zeiden: ‘Het is Johannes de Doper, die uit de dood is opgestaan!’
Herodes dacht: Johannes kan het niet zijn, want die heb ik laten doden. Maar wie zou die man dan zijn? Vanaf dat moment wilde Herodes Jezus ontmoeten.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

De viervorst Herodes hoorde van alles wat er gebeurde.
Hij wist niet wat hij ervan moest denken.
Want sommigen zeiden:
'Johannes is verrezen uit de dood'.
Anderen beweerden: 'Elia is verschenen'.
En weer anderen:
'Een van de oude profeten is opgestaan.'
Maar Herodes zei: 'Ik heb Johannes laten onthoofden.
Wie kan dat dan zijn
over wie ik zo’n verhalen hoor?'
Daarom wilde Hij Jezus te zien krijgen.Stilstaan bij …

Tetrarch
(= ‘viervorst’)
Titel die de Romeinen gaven aan vorsten die regeerden over een relatief klein gebied.

Herodes
Met Herodes wordt in deze context Herodes Antipas bedoeld, de jongste zoon van Herodes de Grote. Hij was viervorst van Galilea en Perea van 4 voor Christus tot 39 na Christus.

Elia
Belangrijk profeet in het Oude Testament.
Lees meer
De Joden dachten dat de profeet Elia zou terugkeren om de komst van de Messias aan te kondigen.

Bij de tekst

Johannes // Jezus

Johannes de Doper wees Herodes erop dat het niet kon dat hij zich liet scheiden van zijn vrouw om te kunnen trouwen met Herodias, de vrouw van zijn halfbroer Filippus. Daarom liet Herodes hem onthoofden. Maar nu Herodes voortdurend hoort vertellen over Jezus die veel gelijkenis vertoont met de Doper, wil de koning Jezus zien.