Loading...
 

MYRA

MYRA


…page…

Eerste kennismaking

Waar?

Kaartje
© Google maps – Bewerking: Dirk Vanderhallen

Myra lag aan de monding van de Myros, aan de zuidkust van Lycië, een Romeinse provincie midden in het tegenwoordige Turkije.



Meer over Myra

Het is niet bekend wanneer de stad ontstaan is. Er is in Myra wel een vestingmuur die archeologen dateren in de vijfde eeuw voor Christus.

Myra was in de klassieke tijd verbonden met de zee door de haven van Andriake, een belangrijke haven voor de graanhandel.

Vanaf het begin van de negende eeuw raakte Myra in verval door veroveringen en verzanding.



Paulus en Myra

In Myra was een grote christelijke gemeenschap.
In 59 na Christus, toen Paulus op weg was naar Rome, kwam zijn schip in Myra terecht: een zeestroom dreef het naar het westen, hoewel de wind tegen was. Paulus verwisselde in Myra van schip.



Actuele situatie

Myra is nu een klein dorp, dicht bij Demre.
Door de verzanding van de rivier Myros ligt Myra nu 5 km landinwaarts.
De ruïnes van de stad uit de oudheid liggen bedolven onder een dikke modderlaag van de Myros. Alleen de akropolis, het Romeinse theater en de Romeinse baden zijn gedeeltelijk opgegraven.





Wetenswaardigheden

Haven

De haven van Myra (Andriake), die vroeger met een ijzeren ketting werd afgesloten is nu helemaal verzand. Het was een plaats die regelmatig aangedaan werd door Alexandrijnse lijnschepen met graan uit Egypte voor de stad Rome.

Keizer Hadrianus liet er in 131 na Christus grote graansilo's bouwen: 65 meter lang en 32 meter breed. Hier kon 6.000 m³ graan opgeslagen worden. Daarvan zijn nu nog de resten te zien.



Dodensteden

In de kliffen in Myra zijn twee dodensteden: de rivier-dodenstad en de oceaan-dodenstad. De meeste grafmonumenten die in de kliffen werden uitgehakt hebben de vorm van het voorste deel van een tempel met pilaren.
Men geloofde dat Sirenen, gevleugelde vrouwenfiguren, de overledenen naar het hiernamaals zouden begeleiden.

Toen Paulus de haven van Myra aandeed, waren deze dodensteden al eeuwen oud. Men dateert de bouw ervan in de 7e of 6e eeuw voor Christus.



Bisschop Nicolaas

Myra Demre Stnicholas Church Kekova

In de vierde eeuw was Nicolaas bisschop van Myra. Hij bestreed het arianisme op het Concilie van Nicea in 325 en was bekend om zijn goedheid voor armen en kinderen.
Na zijn dood werd hij begraven in de Sint Nicolaaskerk.
Later werd hij heilig verklaard. In België en Nederland wordt hij op 6 december gevierd als Sinterklaas.
Lees meer



De basiliek van Nicolaas van Myra

Deze basiliek werd gebouwd in de zesde eeuw. Van dit oude gebouw is niet veel meer over. Het grootste deel van de huidige basiliek is van de achtste eeuw.

In de tweede helft van de elfde eeuw werd bij de kerk een klooster gebouwd. De monniken ervan moesten de graftombe van Nicolaas bewaken voor pelgrims. Maar enkele kooplui uit Italië roofden zijn gebeente in 1087 en brachten het naar Bari (Italië). De handel in relikwieën was toen erg winstgevend. Na het verdwijnen van de beenderen van Nicolaas in 1087 verloor de basiliek haar betekenis als pelgrimsoord.

Door de eeuwen heen raakte de kerk bedolven onder de modder van de Myros-rivier.

In 1863 kocht Tsaar Alexander II de kerk en liet die opgraven en restaureren. Men neemt aan dat een sarcofaag in de kerk de graftombe is van de bisschop.





Myra in de Bijbel

Nieuwe Testament

. Handelingen 27, 1-44: Met de boot naar Rome