Loading...
 

Marcus 10, 28-31

Marcus 10, 28-31: Alles achterlaten

Marcus 10, 17-30 // Matteüs 19, 16-29 // Lucas 18, 18-30
De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1598)

Toen vroeg Petrus: ‘Maar hoe zit het met ons? Wij hebben alles achtergelaten om met u mee te gaan.’
Jezus zei: ‘Luister goed naar mijn woorden: Als je kiest voor mij en voor het goede nieuws, moet je bereid zijn om alles op te geven: je broers en je zussen, je ouders en je kinderen, je huis en je land. Maar je krijgt er honderd keer zo veel voor terug: broers en zussen, ouders en kinderen, huizen en land. Je zult het heel moeilijk hebben. Maar als Gods nieuwe wereld komt, krijg je het eeuwige leven.’
Jezus zei verder: ‘De belangrijkste mensen zullen achteraankomen. En de onbelangrijkste mensen zullen vooraan staan.’Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Toen zei Petrus:
‘Zie, we lieten alles achter om Je te volgen.’
Jezus antwoordde: 'Echt waar, Ik zeg jullie:
ieder van jullie die huis, broers en zussen,
moeder, vader, kinderen of grond heeft achtergelaten
om Mij en om de Blijde Boodschap
ontvangt nu, in deze tijd, honderd keer meer
aan huizen, broers, moeders, kinderen en akkers,
- zij het samen met vervolgingen -,
en in de toekomstige wereld het eeuwige leven.'
Veel eersten zullen laatsten zijn
en veel laatsten zullen eersten zijn.'Stilstaan bij...

Petrus
(Grieks = steen; Frans = pierre)
Jezus gaf de naam Petrus aan Simon, zijn eerste leerling. Jezus vond hem duidelijk een ‘kei’ van een man. Matteüs, Marcus en Lucas vertellen dat hij die naam kreeg, toen hij in Jezus de Messias erkende.
Petrus was een broer van Andreas. Beide waren vissers uit Betsaïda.

Overwegingen

Marc Gallant, trappist (Orval)

De moeite? (2015)

Petrus begrijpt er niets meer van. Hij heeft alles verlaten om Jezus te volgen, en deze komt nu zeggen dat het voor de mensen onmogelijk is zich te redden! Ja, maar uiteindelijk, wil hij weten, wat wint hij met alles te hebben verlaten? “Het honderdvoudige”, antwoordt Jezus fijntjes, maar het zal niet puur rooskleurig zijn, er komen vervolgingen bij kijken. In feite is het doel niet het onmiddellijke, maar het eeuwige leven in de komende wereld …