Loading...
 

Marcus 16, 15-18

2 Wereld


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Marcus 16,15-20: De opdracht van Jezus

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1613)

Jezus zei verder tegen de leerlingen: ‘Ga de hele wereld door, en vertel het goede nieuws aan iedereen. Iedereen die gelooft en gedoopt wordt, zal gered worden. Maar iedereen die niet gelooft, zal door God gestraft worden.
Mensen die geloven, zullen wonderen doen. Ze zullen kwade geesten wegjagen door mijn naam te noemen. Ze zullen in onbekende talen spreken. Ze zullen slangen vastpakken. Ze zullen dodelijk vergif drinken en toch niet sterven. En ze zullen zieken beter maken door hun handen op hen te leggen.’Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Toen zei Jezus:
‘Ga naar iedereen
en vertel ze het goede nieuws.
Wie gelooft en gedoopt wordt, zal gered worden.
Maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden.
Dit zijn de tekenen die de gelovigen zullen vergezellen:
ze zullen in mijn Naam duivels uitdrijven,
ze spreken nieuwe talen,
pakken slangen op.
En als ze dodelijk vergif drinken zal het hun geen kwaad doen.
De zieken die ze de handen opleggen, zullen genezen.’

Bij de tekst

Toegevoegd

Oorspronkelijk eindigde het Marcusevangelie bij het graf van Jezus. Twee vrouwen waren gekomen om zijn lichaam te balsemen, maar het graf was leeg. Ze zagen een engel voor hen verschijnen die uitlegde waarom het graf leeg was. Jezus is uit de dood opgewekt, zei hij. Je moet het gaan meedelen aan zijn leerlingen. Maar de vrouwen waren zo geschrokken dat ze aan niemand iets vertelden.

Een onbekende auteur schreef later een extra bladzijde aan dit evangelie. Twee belangrijke argumenten hiervoor zijn:
. deze laatste bladzijde ontbreekt in de oudste manuscripten
. ze bevat een samenvatting van gegevens uit de andere evangelies (oa. Matteüs 28, 19 en het laatste hoofdstuk van Lucas).