Loading...
 

Matteüs 10, 34-11,1

2 Glas Water


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Matteüs 10, 34 – 11, 1: Woorden van Jezus

Matteüs 10, 34 – 11, 1 // Lucas 12, 51-53; Lucas 14, 26-27De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1537-1538)

Denk niet dat ik vrede kom brengen op aarde. Nee, ik breng geen vrede, maar vijandschap. Want de mensen die bij mij horen, zullen door hun eigen familie behandeld worden als vijanden. Zo komt er ruzie tussen vaders en zonen, tussen moeders en dochters, en tussen schoonmoeders en schoondochters.
Als je meer van je vader of je moeder houdt dan van mij, dan kun je niet bij mij horen. Ook als je meer van je zoon of je dochter houdt dan van mij, kun je niet bij mij horen. Je kunt alleen bij mij horen als je met mij meegaat en samen met mij lijdt. Als je je leven probeert te redden, zul je het juist voor altijd verliezen. Maar je kunt ook je leven verliezen omdat je mijn volgeling bent. Dan zul je je leven juist voor altijd redden.
Iedereen die jullie met open armen ontvangt, die ontvangt mij. En niet alleen mij, maar ook God, die mij gestuurd heeft.
Stel dat iemand een profeet ontvangt omdat een profeet bij God hoort. Dan krijgt hij van God dezelfde beloning als een profeet. Stel dat iemand een goed mens ontvangt omdat een goed mens bij God hoort. Dan krijgt hij van God dezelfde beloning als een goed mens.
En luister goed naar mijn woorden: Stel dat iemand een beker koud water geeft aan een gelovige omdat die gelovige bij mij hoort. Dan krijgt hij zeker een beloning van God.’
Dat waren de opdrachten die Jezus gaf aan zijn twaalf leerlingen. Daarna reisde hij weer verder. In de steden gaf hij uitleg over God en vertelde hij het goede nieuws.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Jezus zei tot zijn leerlingen:
‘Denk niet, dat Ik vrede ben komen brengen op aarde;
Ik kom geen vrede brengen, maar het zwaard.
Ik drijf een wig tussen een man en zijn vader,
tussen een dochter en haar moeder,
tussen schoondochter en schoonmoeder;
en de huisgenoten van iemand zullen zijn vijanden zijn.

Wie meer houdt van zijn vader of moeder dan van Mij,
verdient niet mijn leerling te zijn.
Wie meer houdt van zijn zoon of dochter dan van Mij,
verdient niet mijn leerling te zijn.
Wie zijn kruis niet opneemt en Mij niet volgt,
verdient niet mijn leerling te zijn.
Wie aan zijn leven vasthoudt, zal het verliezen.
Maar wie zijn leven verliest omwille van Mij,
zal het vinden.

Wie jullie verwelkomt, verwelkomt Mij, en wie Mij verwelkomt,
verwelkomt Hem die Mij gezonden heeft.
Wie een profeet verwelkomt omdat het een profeet is,
krijgt het loon van een profeet,
en wie een rechtvaardig man verwelkomt omdat het een rechtvaardig man is,
krijgt het loon van een rechtvaardige.
Wie één van mijn geringste volgelingen een beker koud water geeft
omdat het een leerling van Mij is,
Ik verzeker jullie, zo iemand wordt zeker beloond.’

Toen Jezus zo tegen zijn twaalf leerlingen gesproken had,
trok Hij verder om in hun steden te onderrichten en te prediken.Stilstaan bij ...

Kruis
Kruis is in deze tekst niet letterlijk te verstaan. Het gaat om de lasten die het leven te dragen geeft en het tot een kruisweg kunnen maken.

Profeet
Een profeet is iemand die spreekt in naam van God: iemand die een concrete situatie aanklaagt en oproept om ze te veranderen, om ze om te keren vanuit Gods droom over de wereld. Want hij roept de mensen op om te leven zoals God het droomt.

Rechtvaardige
Wordt gezegd van iemand die leeft volgens Gods wil, zoals die werd uitgedrukt in de wet.

Bij de tekst

Inhoud

Jezus realiseert zich dat wat Hij zegt mensen kan samenbrengen, maar ook kan verdelen.
Hij laat weten dat Hem volgen een grote opgave in zich draagt: het beleven van een nieuwe levensstijl. Die is nauw verbonden met Christus, met God en zo met elkaar.


Suggesties

Kleine kinderen

DOEN

Een kruis maken

De kinderen scheuren elk vijf vierkantjes uit die ze nadien op een contrasterende ondergrond kleven waarbij ze een kruis vormen.

ONDERZOEKEN

Een kruis

Teken een kruis op een blad
- Waar heb je dit nog gezien?
- Wat weet je daarover?

De kinderen kleuren nadien een kruis in met levendige kleuren.

EXTRA

Klik hier voor meer informatie en suggesties over 'kruis'.

Grote kinderen

SPREKEN MET BEELDEN

'Een kruis dragen'

Een kruis, wat is dat?
(Het doet denken aan de kruisdood van Jezus, aan iets wat moeilijk is.)

Als mensen zeggen: ‘Ik moet mijn kruis dragen, wat bedoelen ze daarmee?
(Kruis dragen = het leed dragen dat bij het leven hoort)

- Dragen wij ook een kruis?
- Welk kruis is dat?
- Als mensen Jezus willen volgen, dragen die dan een kruis?
- Welk kruis kan dat zijn?

VERTELLEN

Een kamer vol kruisen

(C. LETERME, Een parel voor elke dag, uitgeverij Averbode 2007)

Een jonge man was ten einde raad.
Hij zag geen uitweg meer in zijn leven,
en begon te bidden:
‘God, ik kan niet meer!
Mijn kruis is veel te zwaar om te dragen.’

God antwoordde:
‘Lieve zoon, kom even met me mee.
In deze kamer staan verschillende kruisen.
Kies maar het kruis waarvan jij vindt
dat je dat het beste kunt dragen.’

De man was opgelucht.
Hij keek rond in de kamer
en zag allerlei soorten kruisen.
Sommige waren zo groot
dat hij er de top niet van kon zien.
Andere zagen er heel zwaar uit.

Toen zag hij een klein kruisje.
Het stond tegen de muur.
‘Ik zou dat kruis willen, God,’ zei hij.
Toen zei God: ‘Lieve zoon,
dat is het kruis
dat je zelf naar hier hebt gebracht.’

EXTRA

Klik hier voor meer informatie en suggesties over 'kruis'.