Loading...
 

Matteüs 11, 16-19

2 Op De Fluit Spelen

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Matteüs 11, 16-19: Jezus heeft kritiek

Matteüs 11, 16-19 // Lucas 16, 31-35De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1539)

Jezus zei: ‘Ik ga iets zeggen over jullie, de mensen die nu leven. Jullie lijken op kinderen op een plein, die nergens zin in hebben. Als er vrolijke muziek gemaakt wordt, dan zeggen ze: ‘Wij willen niet dansen.’ En als er een verdrietig lied gezongen wordt, dan zeggen ze: ‘Wij willen niet huilen.’
Zo is het ook met jullie. Eerst kwam Johannes de Doper. Hij at geen brood en hij dronk geen wijn. Toen zeiden jullie: ‘Hij heeft een kwade geest in zich.’ En daarna kwam ik, de Mensenzoon. Ik eet wel brood en ik drink wel wijn. En nu zeggen jullie: ‘Kijk eens, die man eet zich vol en hij is gek op wijn. Echt een vriend van tollenaars en slechte mensen!’
Maar het wijze plan van God komt uit. Dat zie je aan alle dingen die ik doe.’Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Jezus zei: ‘Waarmee zal ik deze generatie vergelijken?
Ze gelijkt op kinderen die op het marktplein zitten
en de andere partij toeroepen:
Wij hebben voor jullie op de fluit gespeeld
en jullie hebben niet gedanst.
Wij hebben een treurlied gezongen
en jullie hebben je niet op de borst geklopt.
Want: Johannes kwam, at niet en dronk niet,
en men zei: Hij is door de duivel bezeten!
Nu de Mensenzoon er is, en wel eet en drinkt, en zeggen ze:
Kijk eens, wat een gulzigaard en wijndrinker,
die vriend van tollenaars en zondaars!
Maar de wijsheid vind je in wat Ik doe.’

Stilstaan bij …

Op de borst kloppen
Teken van rouw, verdriet.

De wijsheid vindt je in wat je doet
Een manier om te zeggen dat in de praktijk zal blijken of iets goed is.

Bij de tekst

Historische context

Jezus verweet zijn tijdgenoten dat men ze het nooit naar de zin kan maken.
Johannes werd zijn boetvaardigheid verweten
Jezus werd verweten niet boetvaardig genoeg te leven.