Loading...
 

Matteüs 11, 28-30

2 Last


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Matteüs 11, 28-30: Ik zal jullie rust geven

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Jezus zei:
Kom allen naar Me toe, jullie die vermoeid en uitgeput zijn.
Ik zal jullie rust geven.

Neem mijn juk op en word mijn leerling,
want Ik ben zacht en eenvoudig van hart.

Jullie zullen helemaal tot rust komen,
want mijn juk is zacht en mijn last is licht.’Stilstaan bij ...

Zachtmoedig
Iemand die zachtmoedig is, staat in een juiste relatie met God en zijn Rijk.
Hij is beschikbaar voor God, staat aan de kant van wie weerloos is en roept met hen om recht.

Juk
Een juk is een soort houten plank die men over de schoft of het hoofd van de dieren legt / vastbindt, om ze te kunnen beheersen, bij het ploegen; bij het voorttrekken van een kar …
Ook mensen gebruiken een juk om zo gemakkelijker gewicht te kunnen dragen. (Bijvoorbeeld: emmers water)
Joden zeggen dat de mens in zijn verbond met God vrijwillig het juk van de tora (joodse wet) op zich neemt. Dat is wat Jezus bedoelt als Hij het heeft over zijn juk (het evangelie) het werkt innerlijk bevrijdend.

Last
Hiermee bedoelde men alle verplichtingen en regels die een leerling moest respecteren om zijn meester te volgen. Volgens de deskundigen telde de joodse wet 248 geboden en 365 verboden. Dit was voor gewone mensen niet te doen. Zo werd de godsdienst een zaak voor specialisten.
Jezus zegt dat zijn ‘last’ licht om dragen is, in tegenstelling tot de last die de Farizeeën opleggen. Die maken wetten bij terwijl Jezus de hele wet samenvat in: ‘Doe aan anderen, wat je wilt dat zij voor jou doen.’ Zo laat Jezus de wet zien zoals ze oorspronkelijk bedoeld was: als een wegwijzer naar een gelukkig leven.

Suggesties

Grote kinderen

ERVAREN

Een zak vol problemen

Kristen McCulloch, een Amerikaanse lerares, wilde aan de kinderen tonen dat ze niet de enigen waren om een zware last te dragen.
"Ik ondervond dat de leerlingen vaak dachten dat ze helemaal alleen stonden met hun moeilijk leven en familiale problemen. Dus schreven we anoniem onze bekommernissen neer op een papiertje, frommelden het op en gooiden het in een zak. Ik zwierde de papiertjes door elkaar en vroeg aan de leerlingen om elk een papiertje uit de zak te halen en luidop voor te lezen. Ik kon amper geloven met welke problemen de kinderen thuis allemaal moeten omgaan. Er kwamen heel wat tranen en knuffels. De leerlingen zeiden keer op keer: 'Ik wist niet dat de anderen ook zo'n moeilijk leven hebben'. Eigenlijk kan men nooit weten hoe veel 'lasten' anderen moeten dragen. Nochtans is dat heel belangrijk wanneer je in interactie gaat met anderen. Ik wilde hen laten zien dat ze niet alleen staan en dat de hele klas hen begrijpt en ondersteunt. Wanneer je nu onze klas binnenkomt, hangt er een zak boven de deur.

Lasten Dragen

Die zak bevat alle problemen waarmee we worden geconfronteerd. De dingen die ons verdrietig of kwaad maken herinneren ieder van ons eraan welke last sommigen te dragen hebben" zei Kristen.

ZINGEN / BELUISTEREN

Mijn juk is zacht

(Tekst en muziek: Elly en Rikkert Zuiderveld - Alles in alles, Eigen keuze (deel 1))

Mijn last is licht
En Mijn juk is zacht
Ik ben je schild
En Ik ben je kracht
En Ik maak je vrij als een vogel
Die vliegt zonder gewicht
Want Mijn juk is zacht
En Mijn last is licht

Ik maak je los
Van alles wat je bindt
'K geef jou het kleed
Van een koningskind
En Ik stel je hoog op de troon
In Mijn koninkrijk van licht
Want Mijn juk is zacht
En Mijn last is licht

Kom dan bij Mij
Nu is het tijd
Spreid nu je vleugels uit en dans met Mij
Zing en wees blij
Hier ben je vrij
Hier is je heil en je heerlijkheid

Want Ik til je uit
Boven elke pijn
En heel de weg
Zal Ik bij je zijn
En Ik voer je veilig omhoog
Naar een heerlijk vergezicht
Want Zijn juk is zacht
En Mijn last is licht

En is het donker om je heen
Ik breng je in het licht
Want Mijn juk is zacht
En mijn last is licht
Dus hef je hoofd nu omhoog
Hou je oog op Mij gericht
Want Mijn juk is zacht
En Mijn last is licht
En Ik maak je vrij als een vogel
Die vliegt zonder gewicht
Want Mijn juk is zacht
En Mijn last is licht

Klik hier om dit lied te beluisteren.

Jongeren

SPREKEN MET BEELDEN

Fototaal

(C. Leterme, bijbelin1000seconden.be, juli 2014)

Onder Lasten Gebukt

Bekijk bovenstaande foto.
- Wat zie je?
- Welk gevoel roept deze foto bij je op?
- Waarom heeft de persoon op de bank een kap op?
- Wat zou die daarmee willen duidelijk maken?
- Waarom zou die zo op het randje van de bank gaan zitten?

Er is voldoende plaats op de bank. Je kunt er dus op gaan zitten.
- Zou je dat doen? Waarom wel? Waarom niet?
- Zou je iets zeggen? Wat?
- Zou je iets doen? Wat?

Confronteer de jongeren met de uitspraak van Jezus: 'Wie uitgeput is en onder lasten gebukt gaat, zal Ik rust en verlichting schenken.'
- Wat zou Jezus daarmee willen zeggen?
- Hoe kan Hij dat doen?


TIP
Laat de jongeren per twee werken.
Nadien beelden ze uit wat ze geantwoord hebben.

VERTELLEN

‘Mijn’ handen...

(C. LETERME, Een parel voor elke dag, uitgeverij Averbode 2007, p. 106)

In de laatste dagen van de oorlog
werd een Duits dorp verwoest.

Na de wapenstilstand hielpen Amerikaanse soldaten
de boeren bij het herstellen van hun huizen.
Ook de kerk was zwaar beschadigd:
de muren moesten gestut worden,
en het middenschip moest overdekt.
Moeizaam zochten de soldaten
naar de brokstukken van een oud Christusbeeld,
dat in het bombardement vernield was.
Zorgvuldig pasten ze het beeld weer in elkaar,
en zetten het terug op zijn plaats.
Het zag er mooi uit,
alleen de handen ontbraken.
Die hadden ze niet kunnen terugvinden.

Toen schreef één van de soldaten op een bordje:
‘I have no other hands than yours’
(Ik heb geen andere handen dan de uwe)
Overweging bij het verhaal
C. LETERME in Kerk en leven, Federatie Rotselaar, 14 oktober 2015, p. 1

Dit verhaal bestaat in zoveel variaties dat men zich kan afvragen:
Was het nu de Eerste Wereldoorlog? of de Tweede?
of nog een andere?
Speelde het gebeuren zich af in Frankrijk, Duitsland, Italië ...?
Waren het Amerikaanse, Franse, Duitse of nog andere soldaten
die het beeld herstelden?
En wie naar de illustraties bij dit verhaal kijkt,
vraagt zich af of het om een kruisbeeld ging
of om een Heilig Hartbeeld.
Maar hoe het verhaal ook werd aangepast,
het eindigt er steeds mee
dat het Jezusbeeld geen handen meer heeft
en dat wie naar het beeld kijkt, opgeroepen wordt
om dan zelf de handen van Jezus te zijn.

En laat dat nu net zijn wat het betekent christen te zijn:
doen wat Jezus zou gedaan hebben of had willen doen.
Hij zegende kinderen, nam zieken bij de hand en deed hen opstaan,
brak brood en deelde het uit.
Sprekende handelingen die in de lijn liggen van wat Hij gelooft,
van wat Hij belangrijk vindt.
Die boodschap is samen te vatten in:
'Hou van de ander zoals je van jezelf houdt.'

Overwegingen

Emmanuel Van Lierde

Een lichte last

De Blijde Boodschap is niet moeilijk of zwaar om dragen. Anders dan bij de Farizeeën en Schriftgeleerden die nauwlettend alle wetten volgden, geboden en verboden oplegden aan het volk, is het juk van Jezus zacht en licht. Jezus geeft maar één gebod, het gebod van de liefde, en dat gebod mag geen last zijn. Jezus vraagt vooral een kinderlijke, spontane houding tegenover de Vader. Van Jezus leren we een bevrijdende levenshouding: nederig, zachtmoedig, dankbaar en gastvrij te zijn, met aandacht voor de kleine mens.
Door deze levenswijze zullen we rust vinden, maar dat betekent niet dat alle lasten en plagen van de aarde verdwenen zullen zijn. Nauwelijks zijn we van een ziekte of zorg bevrijd en er duikt al een andere last op. Jezus zei: Ik kom uw lasten verlichten. Hij zei niet: ik neem uw lasten weg. Maar als we leven in de liefde van God, zullen we wel de innerlijke rust vinden die we nodig hebben om de lasten van het leven te dragen. Bovendien worden we uitgenodigd om elkaar lasten te helpen dragen. Gedeelde smart is halve smart. Doen we aan broederlijk delen met wie honger lijden? Kunnen we er samen voor zorgen dat de sociale zekerheid voor zieken, gehandicapten, ouderen en werklozen behouden blijft? Zijn we bereid om niet alleen te genieten van de lusten van onze samenleving, maar ook de lasten te dragen voor het milieubehoud en voor de toekomst van de komende generaties? Hopelijk kunnen wij christenen door onze levenswijze aantonen dat een ander samenleven mogelijk is. Een leven dat niet overheerst wordt door presteren en concurreren, gejaagdheid en zorgen. Christenen haasten zich niet, maar bouwen in alle stilte verder aan een wereld van rechtvaardigheid en vrede. Hoe proberen we te onthaasten? Tijd te maken voor God en medemensen? Straalt ons leven rust en vrede uit naar anderen? Zijn we zachtmoedig en eenvoudig van hart? Wie kan bij ons terecht als hij of zij uitgeput en ontgoocheld is?