Loading...
 

Matteüs 12, 38-42

2 Walvis

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Matteüs 12, 38-42: Het teken van Jona

Matteüs 12, 38-42 // - // Lucas 11, 29-32De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1541-1542)

Een paar wetsleraren en farizeeën zeiden tegen Jezus: ‘Meester, laat ons een teken van uw macht zien.’
Maar Jezus zei tegen hen: ‘Jullie zijn slechte mensen, die God ontrouw zijn. Jullie vragen om een teken. Maar het enige teken dat jullie krijgen, is het voorbeeld van de profeet Jona. Jona zat drie dagen en drie nachten in de buik van een grote vis. Net zo zal de Mensenzoon ook drie dagen en drie nachten diep in de aarde zijn.
Op een dag zal God rechtspreken over de wereld. Dan zullen jullie voor hem staan, samen met de inwoners van de stad Nineve. God zal jullie straffen, maar de inwoners van Nineve niet. Want toen de profeet Jona hen waarschuwde, hebben zij hun leven veranderd. En nu staat hier iemand die belangrijker is dan Jona. Maar jullie luisteren niet.
Op een dag zal God rechtspreken over de wereld. Dan zullen jullie voor hem staan, samen met de koningin van het Zuiden. God zal jullie straffen, maar haar niet. Want zij kwam uit een ver land om te luisteren naar de wijsheid van koning Salomo. En nu staat hier iemand die belangrijker is dan Salomo. Maar jullie luisteren niet.’Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Op een dag zeiden enkele Schriftgeleerden en Farizeeën tegen Jezus:
‘Meester, wij willen van Jou een teken zien.’
Maar Hij zei: ‘Een slechte en ontrouwe generatie verlangt een teken,
maar ze zal geen ander teken krijgen
dan dat van de profeet Jona.
Zoals Jona drie dagen en drie nachten zat
in de buik van het zeemonster,
zo zal de Mensenzoon drie dagen en drie nachten verblijven
in het binnenste van de aarde.
Op de dag van het oordeel zullen de mensen van Nineve
samen met deze generatie opstaan en die veroordelen,
want ze hebben zich bekeerd na de prediking van Jona.
Wel, hier is méér dan Jona.
Op de dag van het oordeel zal de koningin van het Zuiden
samen met deze generatie opstaan en die veroordelen,
want ze kwam van het uiteinde der aarde
om te luisteren naar de wijsheid van Salomo.
Wel, hier is méér dan Salomo.Stilstaan bij …

Jona
De profeet Jona trad volgens de Bijbel op in het Noordrijk, tijdens de regering van Jerobeam II (8e eeuw voor Christus: 783-743).

Nineve
Nineve, de hoofdstad van Assyrië, lag aan de oostelijke oever van de Tigris. De Assyriërs hadden jarenlang de Israëlieten verdrukt. Volgens de Bijbel bekeerden de bewoners van de stad zich na de prediking van de profeet Jona.

Koningin van het zuiden
Hiermee wordt de koningin van Sjeba bedoeld die – volgens de Bijbel ( 1 Koningen 10, 1-10) – koning Salomo bezocht omwille van zijn wijsheid.

Wijsheid
In de Bijbel betekent wijsheid: kunnen onderscheiden van goed en kwaad, recht en onrecht, trouw en ontrouw. Men wordt pas wijs, als men het woord van God in zijn leven binnenlaat.

Salomo
Koning Salomo, de zoon van koning David en Batseba, was koning van 971-931 voor Christus. Hij was bekend om zijn grote wijsheid en rijkdom. Tijdens zijn regering werd de eerste tempel in Jeruzalem gebouwd.

Bij de tekst

Jona

Het boek Jona vertelt over de profeet Jona die op de vlucht slaat omdat hij niet wil ingaan de roep van God. Bij een storm op zee gaat hij overboord. Een grote vis slokt hem op en spuwt hem na drie dagen uit. Dan doet de profeet wat God vraagt: naar Nineve gaan.
Jezus vergelijkt zijn dood en verrijzenis met het verblijf van Jona in de vis.