Loading...
 

Matteüs 13, 36-43

2 Onkruid

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Matteüs 13, 36-43: Jezus geeft uitleg

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1544)

Jezus stuurde de mensen weer weg en ging naar huis. De leerlingen kwamen bij hem en vroegen: ‘U gaf het voorbeeld van het onkruid op het land. Wilt u ons ook uitleggen wat het betekent?’
Jezus zei: ‘De man die het goede zaad op het land strooit, dat is de Mensenzoon. Het land, dat is de wereld. Het goede zaad, dat zijn de mensen die horen bij Gods nieuwe wereld. Het onkruid, dat zijn de mensen die bij de duivel horen. De vijand die het onkruid zaait, dat is de duivel. De tijd van de oogst, dat is het einde van deze wereld. En de mannen op het land, dat zijn de engelen.
Het onkruid wordt van het land gehaald en verbrand. Dat is wat er gebeurt bij het einde van deze wereld. Dan stuurt de Mensenzoon zijn engelen op weg. Zij halen alle slechtheid weg uit de wereld, alle mensen die steeds maar weer gedaan hebben wat God niet wil. Die mensen worden in een brandende oven gegooid. Daar huilen ze van ellende en spijt.
Maar alle mensen die Gods wil gedaan hebben, zullen gelukkig zijn. Ze zullen leven in de nieuwe wereld van hun Vader. Laat dat goed tot je doordringen!’Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Toen liet Jezus de menigte gaan en keerde terug naar huis.
Zijn leerlingen kwamen bij Hem en vroegen:
‘Wil Je ons de gelijkenis uitleggen van dat onkruid op de akker.’
Hij antwoordde:
‘Wie het goede zaad zaait, dat is de Mensenzoon.
De akker, dat is de wereld.
Het goede zaad, dat zijn de kinderen van het Rijk.
Het onkruid, dat zijn de kinderen van het kwaad
en de vijand die het zaait, dat is de duivel.
De oogst, dat is het einde van de wereld
en de maaiers, dat zijn de engelen.
Zoals onkruid bijeengebracht wordt en in vuur verbrand,
zo zal het ook gaan op het einde van de wereld.
De Mensenzoon zal zijn engelen uitzenden
en zij zullen uit zijn Rijk bijeenbrengen
al wie tot zonde verleid heeft en ongerechtigheid bedreven
om hen in de vuuroven te werpen.
Daar zal geween zijn en tandengeknars.
Dan zullen de rechtvaardigen in het Koninkrijk van hun Vader
schitteren als de zon.
Wie oren heeft,
dat hij goed luistert.

Bij de tekst

Betekenis

Jezus legt de gelijkenis van het onkruid tussen de tarwe uit, die hij eerder vertelde (Matteüs 13, 24-30).
Deze gelijkenis roept op tot geduld, zodat men niet te vlug oordeelt over anderen. Ook God doet dat niet.