Loading...
 

Matteüs 23, 23-26

2 Afwas

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Matteüs 23, 23-26: Reinig eerst van binnen

Matteüs 23, 23-26 // Lucas 11, 40-42De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1563)

Wetsleraren en farizeeën, wat zijn jullie schijnheilig! Jullie houden je aan de kleinste regeltjes. Jullie betalen zelfs belasting over de kruiden in je tuin. Maar jullie houden je niet aan de belangrijkste regels van de wet: eerlijkheid, liefde en trouw. Dan heeft het ook geen zin om je aan die kleine regels te houden! Daarom zullen jullie gestraft worden.
Jullie zijn leiders zonder verstand. Jullie lijken op iemand die eerst een mug uit zijn wijn haalt, maar daarna een kameel doorslikt.
Wetsleraren en farizeeën, wat zijn jullie schijnheilig! Jullie maken je borden en je bekers aan de buitenkant schoon. Maar de slechtheid zit aan de binnenkant: al het eten en drinken dat jullie gestolen hebben. Daarom zullen jullie gestraft worden. Farizeeën, jullie hebben geen verstand! Dat schoonmaken heeft alleen zin als je eerst stopt met stelen.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Jezus zei: Foei, Schriftgeleerden en Farizeeën, schijnheiligen!
Jullie betalen wel tienden van munt, anijs en komijn,
maar jullie verwaarlozen het belangrijkste van de Wet:
rechtvaardigheid, barmhartigheid en trouw.
Het ene moet je doen en het andere niet nalaten.

Blinde leiders, jullie ziften de mug uit en slikken de kameel door!
Foei, Schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars!
Jullie maken de buitenkant van bekers en schalen schoon,
maar de binnenkant zit vol roof en genotzucht.
Blinde Farizeeër, reinig eerst de beker van binnen,
dan wordt de buitenkant vanzelf schoon.
Stilstaan bij ...

Schijnheilig
Iemand die schijnheilig is, dient God in schijn. In feite staan hun religieuze praktijken in dienst van henzelf.

Tiende
Joden moesten een tiende deel van de oogst of de kudde als een offer aan God brengen. Deze verplichting evolueerde tot een soort tempelbelasting waarmee de diensten in de tempel en het onderhoud van de priesters werden betaald.

Munt, anijs en komijn
De Farizeeën betaalden een tiende (belasting) op deze tuinkruiden, hoewel dat niet was voorgeschreven door de Wet. Aan de werkelijke en zware verplichtingen van de wet onttrokken ze zich onder allerlei voorwendsels.

Mug uitziften
Omdat insecten onrein waren, goot men wijn en water door een doek om te voorkomen dat men er toevallig een mee zou opdrinken.

Kameel
Ook kamelen hoorden bij de onreine dieren … toch slikten de Farizeeërs die – bij manier van spreken - probleemloos door!

Bij de tekst

Strafrede

Jezus ging fel tekeer tegen de Schriftgeleerden en de Farizeeën. Hij vond dat ze in hun zorg om de (‘lichte’) wetten na te leven het voornaamste dreigden te vergeten: rechtvaardigheid, barmhartigheid, trouw.Ken je taal

Een muggenzifter zijn
Iemand die vit op kleinigheden.
Deze uitdrukking gaat waarschijnlijk terug op het voorschrift van de rabbijnen om elke drank te zeven en zo niet per ongeluk een onrein diertje (bijvoorbeeld een mug) in te slikken.