Loading...
 

Matteüs 7, 15-20

2 Vijgenboom

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Matteüs 7, 15-20: Kijk naar de vruchten

Matteüs 7, 15-20 // Lucas 6, 43-45De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1531)

Pas op voor valse profeten. Ze lijken goed, maar ze zijn slecht. Ze lijken zo onschuldig als schapen, maar ze zijn zo gevaarlijk als wolven. Je kunt valse profeten herkennen aan hun slechte daden.
Het is net als met bomen. Je kunt geen druiven of vijgen plukken van een doornstruik. Een goede boom geeft goede vruchten, een slechte boom geeft slechte vruchten. Een goede boom kan geen slechte vruchten geven, en een slechte boom kan geen goede vruchten geven. Alle bomen zonder goede vruchten worden omgehakt en in het vuur gegooid.
Je kunt dus aan iemands daden zien of hij goed is of slecht.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)
Let op voor valse profeten,
mensen die tot jullie komen in schaapskleren,
maar van binnen roofzuchtige wolven zijn.
Aan hun vruchten zullen jullie ze kennen.
Je plukt toch geen druiven van doornstruiken
of vijgen van distels?
Zo draagt elke goede boom goede vruchten voort,
maar een zieke boom draagt slechte vruchten.
Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen,
Net zoals een zieke boom geen goede vruchten kan dragen.
Elke boom die geen goede vruchten voortbrengt,
wordt omgehakt en in het vuur geworpen.
Dus aan hun vruchten zullen jullie ze kennen.Stilstaan bij …

Profeten
Dit waren charismatisch begaafde personen. Maar sommigen konden het beter uitleggen dan doen: hun daden lagen niet in het verlengde van wat ze zegden.Bij de tekst

Betekenis

Jezus lijkt het te hebben over bomen,
maar gebruikt de kennis die de mensen hebben
over bomen en hun vruchten
om hem te waarschuwen
voor mensen met slechte bedoelingen.