Loading...
 

Matteüs 8, 28-34

2 Varkens

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Matteüs 8, 28-34: Jezus jaagt kwade geesten weg

Matteüs 8, 28-34 // Marcus 5, 1-20 // Lucas 8, 26-33
De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1533)

Jezus en de leerlingen gingen naar de overkant van het meer. Daar was het gebied van de Gadarenen.
Er kwamen twee mannen op Jezus af. Ze kwamen tevoorschijn uit één van de grotten waar mensen begraven lagen. Het waren mannen met een kwade geest. Ze waren erg gevaarlijk. Niemand kon daar zomaar langslopen.
De kwade geesten schreeuwden tegen Jezus: ‘Jij daar, Zoon van God! Ben je gekomen om ons pijn te doen? Laat ons met rust! De tijd van onze straf is toch nog niet begonnen?’
Een eind verderop liep een grote groep varkens. De kwade geesten zeiden tegen Jezus: ‘Als je ons wegjaagt, mogen we dan alsjeblieft in die varkens gaan?’ Jezus zei tegen hen: ‘Ga weg!’ De kwade geesten gingen weg uit de twee mannen en gingen in de varkens. Toen renden de varkens van de steile berg af, en vielen in het meer. Ze verdronken allemaal.

De mannen die op de varkens gepast hadden, vluchtten weg. Ze gingen naar de stad. Daar vertelden ze wat er allemaal gebeurd was, en hoe het gegaan was met de kwade geesten. Alle mensen uit de stad gingen naar Jezus toe. Toen ze hem zagen, zeiden ze tegen hem: ‘Ga alstublieft weg uit ons gebied.’Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Toen Jezus aan de overkant kwam, in het land der Gadarenen,
liepen twee bezetenen Hem tegemoet vanuit de grafspelonken.
Ze waren zeer gevaarlijk, zodat niemand er langs durfde te gaan.
Plotseling begonnen ze te schreeuwen:
‘Wat heb Jij met ons te maken, Zoon van God?
Ben Je hier gekomen om ons nu al te kwellen, voor de tijd er is?’
Wat verderop hoedde men een grote kudde varkens.
De duivels smeekten: ‘Als Je ons uitdrijft, stuur ons dan in die varkens.’
Jezus zei: ‘Ga weg.’
De kwade geesten gingen weg uit de twee mannen
en trokken in de varkens.
Toen stormde de hele kudde van de steile oever in het meer
en verdronk in het water. De varkenshoeders vluchtten weg.
Toen ze in de stad kwamen, vertelden ze alles,
ook wat er met de bezetenen gebeurde.
Daarop ging de hele stad naar Jezus.
Ze vroegen Hem: ‘Verlaat onze streek’.Stilstaan bij …

Gadarenen
Bewoners van Gadara, een Hellenistisch-Romeinse plaats in de buurt van het huidige Umm Qais in het noordwesten van Jordanië.

Varken
Voor de Joden is een varken een onrein dier, omdat het zijn voedsel niet herkauwt (Leviticus 11, 7; Deuteronomium 14, 8). Daarom ook mogen ze geen varkensvlees eten.
Dat er in die streek varkens gehouden werden, wijst er dan ook op dat de bewoners overwegend niet-Joden waren.

Bij de tekst

Betekenis

De eerste christenen wilden met dit spectaculaire verhaal aantonen
. dat Jezus de macht van het kwaad kon doorbreken,
. dat Jezus ook geluk wilde brengen aan mensen die geen Joden waren,
. dat de verspreiding van het christendom onder mensen die geen jood waren al met Jezus begon.Wortel in het Oude Testament

Jesaja 65, 2-5a
Heel de dag door heb Ik mijn handen uitgestrekt
naar een opstandig volk dat slechte wegen gaat,
achter zijn eigen gedachten aan.
Een volk dat Me recht in mijn gezicht tergt.
Ze offeren voortdurend in tuinen, branden wierook op tegels.
Ze zitten in graven en overnachten op verborgen plaatsen.
ze eten varkensvlees en uit hun schotels eten ze saus van onrein vlees;
ze zeggen: ‘Blijf waar Je bent, raak me niet aan,
want ik ben te heilig voor Je.’

Bijbel en kunst

B. RIVIERE

Het wonder van de varkens van Gadara (1883)

5 Curacion De Dos Endemoniados

Olieverf op doek
Tate Gallery of Modern Art, Engeland


Werk van Briton Rivière (1840-1920). Deze kunstenaar was vooral bekend voor het schilderen van dieren.

Suggesties

Grote kinderen

ONDERZOEKEN

Bezeten

Kennen jullie mensen die op een of andere manier van iets bezeten zijn?
(Bezeten van iemand, van iets, van computerspelletjes, van gokken)
- Wat is een goede manier om met bezetenheid om te gaan?
- Kun je bezetenheid wegjagen of genezen?
- Kunnen mensen daarbij helpen? Dokters, genezers, Jezus, vrienden ...?

INLEVEN

Vertellen

Vertel het verhaal vanuit een ander standpunt: één van de varkens, een herder die alles uit de verte ziet gebeuren, een visser op het meer.

DOEN

Drieluik: een ontmoeting die verandert

Zorg voor drie A4-bladen die je naast elkaar plaatst (horizontaal of verticaal)

Meest linkse blad
De kinderen zoeken teksten en foto’s die een of andere bezetenheid weergeven en maken hiermee een collage.


Meest rechtse blad
De kinderen zoeken teksten en foto’s die rust, geluk weergeven en maken hiermee een tweede collage.


Middelste blad
De kinderen zoeken een afbeelding van Jezus. Daarrond schrijven ze woorden en handelingen van Jezus die duidelijk maken dat wanneer Hij iemand ontmoet, die persoon anders wordt.