Loading...
 

Matteüs 9, 27-31

2 Zonnebril

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Matteüs 9, 27-31: Jezus geneest twee blinden

- // Matteüs 9, 27-31 // -De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1535)

Toen Jezus weer verderging, kwamen er twee blinde mensen aan. Ze liepen met hem mee en riepen: ‘Zoon van David! Heb medelijden met ons!’ 2Toen Jezus een huis binnenging, kwamen de twee blinden naar hem toe. Jezus vroeg aan hen: ‘Geloven jullie dat ik je kan helpen?’ Zij antwoordden: ‘Ja, Heer!’
Jezus raakte hun ogen aan en zei: ‘Jullie geloven dat ik je kan helpen. Dat zal ook gebeuren.’ Toen konden de blinden zien.
Jezus waarschuwde hen. Hij zei: ‘Denk erom, niemand mag weten wat er gebeurd is.’ Maar toen ze weggingen, vertelden ze het toch. Het nieuws over Jezus werd bekend in het hele land.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Toen Jezus verderging trok volgden twee blinden Hem.
Ze riepen luid: ‘Heb medelijden met ons Zoon van David.’
Thuis gekomen, gingen de blinden naar Hem toe.
Jezus vroeg: ‘Geloven jullie dat Ik de macht hebt om dit te doen?’
Zij antwoordden: ‘Zeker, Heer.’
Daarop raakte Hij hun ogen aan en zei:
‘Zoals jullie geloven, zo zal het ook gebeuren.’
En hun ogen gingen open.
Jezus waarschuwde hen streng: ‘Zorg dat niemand dit te weten komt.’
Maar eenmaal buiten verspreidden ze zijn faam in heel die streek.Stilstaan bij …

Blind
Er komen veel blinden voor in het evangelie, omdat fel zonlicht, gebrek aan hygiëne, armoede en ondervoeding dit toen in de hand werkten. Het lot van een blinde was heel hard: hij/zij moest bedelen om in leven te blijven. Bovendien dacht men dat blindheid een straf van God was voor een zonde van de blinde of van zijn ouders. Hierdoor werden blinden niet alleen maatschappelijk, maar ook religieus uitgesloten.
Maar 'blind zijn' is in de Bijbel ook het beeld van niet kunnen of niet willen zien / inzien. Men kan er ook mee zeggen dat iemand geen uitweg meer ziet, of geen inzicht heeft.

'Zoon van David'
Hiermee wordt de Messias bedoeld, de koning naar wie de joden uitkeken en op wie in het Oude Testament alle hoop gevestigd was (verlosser, redder). Een koning die voor recht en vrede zou zorgen. Als die twee blinden Jezus de 'zoon van David' noemen, zeggen ze eigenlijk dat Jezus de Messias is, de Gezalfde van God. Die blinden 'zien' dus meer dan de mensen uit hun omgeving.

Bij de tekst

Twee wonderverhalen over twee blinden

Matteüs heeft het niet alleen over de genezing van twee blinden in Mattëüs 9, 27-31, maar ook in Matteüs 20, 29-34

Vergelijk eens beide teksten:

Toen Jezus vandaar verder trok volgden Hem twee blinden die luid riepen: “Heb medelijden met ons Zoon van David.” Toen Hij thuis gekomen was, kwamen de blinden naar Hem toe. Jezus sprak tot hen: “Gelooft gij dat ik de macht bezit om dit te doen?” Zij antwoordden: “Zeker, Heer.” Daarop raakte Hij hun ogen aan en zei: “U geschiede naar uw geloof.” En hun ogen gingen open. Jezus vermaande hen op strenge toon: “Zorgt dat niemand dit te weten komt.” Maar eenmaal buiten verbreidden ze zijn faam in heel die streek.Bij hun vertrek uit Jericho gingen vele mensen met Hem mee. Er zaten twee blinden langs de weg, die, horend dat Jezus voorbijging, luidkeels begonnen te roepen: “Heer, Zoon van David, heb medelijden met ons!” De mensen snauwden hun toe te zwijgen. Maar zij riepen nog harder: “Heer, Zoon van David, heb medelijden met ons!” Jezus bleef staan, riep hen bij zich en vroeg: “Wat wilt ge dat Ik voor u doe?” Zij zeiden: “Heer, open onze ogen!” Jezus had medelijden met hen en raakte hun ogen aan. Terstond konden zij zien en sloten zich bij Hem aan.


- Wat is hetzelfde?
- Wat verschilt?

Bijbel en kunst

ANONIEM

Mozaïek: Jezus geneest twee blinden (rond 1180)

Monreale Italië Sicilië

Mozaïek in de kathedraal van Monreale, Italië (Sicilië)