Loading...
 

Micha 2, 1-5

2 Israël

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Micha 2, 1-5: Het wordt verschrikkelijk

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Wee over hen die onrecht beramen
en in hun bed boze daden bedenken.
’s Morgensvroeg voeren ze die al uit,
machtig als hun handen zijn.
Willen ze akkers, dan roven ze die.
Willen ze huizen, dan nemen ze die!
Zij maken zich meester van mensen en hun huis,
van bezitters en hun eigendom.

Daarom, zo zegt God,
ga Ik tegen dat soort lieden een boze daad bedenken,
iets wat jullie niet van je kunt afschudden,
en jullie verhindert nog rechtop te gaan.
Het wordt een verschrikkelijke tijd!

Dan zal men een spotlied op u zingen
en zal er een droevige klaagzang klinken:
'Wij zijn vernietigd, totaal vernietigd!
Ons erfdeel geeft Hij aan vreemden!
Ach, Hij neemt het van ons af!
Hij deelt onze akkers uit
aan mensen voor wie God niets betekent!'

Dan zullen jullie niemand meer hebben
die jullie nog een stuk grond kan toewijzen.

Bij de tekst

Micha

(= ‘Wie is als God?’ )
Deze profeet leefde ongeveer in dezelfde tijd als Amos, Hosea (Noordrijk) en Jesaja (Zuidrijk).
Hij verzette zich vooral tegen het onrecht dat de armen moesten ondergaan. Die hadden nauwelijks rechten tegenover de grote boeren die over veel grond beschikten. Ook priesters, rechters en leiders van het volk traden onrechtvaardig op. Micha zei dat ze daarom rampen zouden kennen.Historische context

Toen de profeet Micha optrad was sociale onrechtvaardigheid schering en inslag. Eenvoudige mensen weden het slachtoffer van machthebbers die hun bezittingen afnamen.
Micha trad tegen hen op: God duldt zo’n houding niet.Oog om oog, tand om tand

Wat machthebbers doen, wordt een soort spiegelhandeling van wat God zal doen als straf voor hun onrechtvaardig optreden.