Loading...
 

Paaswake A B C - zevende lezing

2 Foto Mor

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Ezechiël 36, 16-28: De naam van God werd besmeurd

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1388-1389)

De Heer sprak opnieuw tegen mij. Hij zei: ‘Mensenkind, toen de Israëlieten nog in hun eigen land woonden, hebben ze misdaden gepleegd. Ze pleegden moorden en vereerden afgoden. Zo hebben ze het hele land onrein gemaakt.
Daarom werd ik woedend op de Israëlieten. Ik heb hen weggejaagd naar andere landen. Daar moesten ze wonen bij volken die ze niet kenden. Zo strafte ik hen voor hun misdaden.
Maar toen de Israëlieten bij die andere volken kwamen, werd ik daar bespot. Dat kwam door de Israëlieten. Ik werd beledigd, terwijl ik een heilige God ben. Want die volken zeiden: ‘Dus dit is het volk van de Heer! Had hij er dan niet voor kunnen zorgen dat ze veilig in zijn land konden blijven?’
Overal waar de Israëlieten kwamen, werd ik bespot, en dat kwam door hen. Dat deed me veel verdriet.
Zeg daarom tegen de Israëlieten: ‘Dit zegt God, de Heer: Overal waar jullie kwamen, werd ik bespot, en dat was jullie schuld. Ik werd beledigd, terwijl ik een heilige God ben.
Maar nu ga ik daar iets aan doen! Dat doe ik niet voor jullie. Nee, ik doe het om iedereen te laten zien dat ik heilig ben. Ik zal zorgen dat de volken weer eerbied voor mij krijgen. Ik zal ze laten zien dat ik een heilige God ben. Want ik ga jullie weghalen uit de landen waar jullie terechtgekomen zijn. Ik zal jullie bij elkaar brengen, en weer terug laten gaan naar je eigen land. Dan zullen de volken begrijpen dat ik de Heer ben.
Als jullie in je eigen land terug zijn, zal ik jullie weer rein maken. Ik zal zuiver water op jullie druppelen. En ik zal alles wat onrein is, bij jullie weghalen. Dan zullen jullie geen afgoden meer vereren.
Ik zal ervoor zorgen dat jullie mij weer dienen en liefhebben. Jullie zullen niet langer ongehoorzaam zijn aan mij, maar weer doen wat ik wil. Mijn geest zal in jullie zijn, en jullie zullen je houden aan mijn wetten en regels.
Jullie zullen weer in het land wonen dat ik aan jullie voorouders gegeven heb. Dan zullen jullie mijn volk zijn, en ik zal jullie God zijn.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

God zei tegen me:
Mensenkind, toen de Israëlieten nog op hun eigen grond woonden,
verontreinigden ze het door hun wangedrag.
Omdat ze bloed vergoten
en het land door hun afgoderij verontreinigden,
werd Ik woedend op hen.
Daarom verspreidde Ik ze onder de volken
en verstrooide ze over de landen.
Ik strafte hen volgens hun wangedrag.
Overal waar ze kwamen ontwijdden ze mijn heilige naam.
Want men zei van hen: 'Dit is het volk van God
en toch moest het zijn land verlaten.'
Maar de eer van mijn naam ging Me aan het hart,
mijn heilige naam die door het volk van Israël werd ontwijd
onder de volken waar ze kwamen.
Zeg daarom tot het volk van Israël: dit zegt God:
Ik zal daar iets aan doen, niet omwille van jullie,
maar om mijn heilige naam,
die door jullie ontwijd werd bij de volken waar jullie kwamen.
Ik zal mijn grote naam, die door jullie bij de volken ontwijd is,
weer doen eerbiedigen.
Door jullie zal Ik aan de volken tonen dat Ik de Heilige ben.
Zo zullen ze beseffen dat Ik God ben.
Ik zal jullie weghalen van bij de volken,
jullie samenbrengen uit alle landen
en jullie leiden naar jullie eigen land.
Ik zal jullie met zuiver water besprenkelen en jullie zullen rein worden.
Ik zal jullie reinigen van al jullie ongerechtigheden
en van al jullie afgoderij.
Ik zal jullie een nieuw hart geven en een nieuwe geest.
Ik zal het stenen hart verwijderen uit jullie lichaam
en jullie een hart van vlees geven.
Ik zal mijn geest in jullie uitstorten
en ervoor zorgen dat jullie mijn wetten nakomen
en mijn voorschriften nauwkeurig onderhouden.
Jullie zullen wonen in het land dat Ik aan je voorouders gaf.
Jullie zullen mijn volk zijn en Ik zal je God zijn.Stilstaan bij …

Heilig
Met iets wat ‘heilig’ is, bedoelt men: anders-zijn, apart zijn, gescheiden zijn. Zo is God heilig omdat Hij anders is dan de mens.

Beseffen / erkennen
Dit wil zeggen dat men de heiligheid, het anders-zijn van God aanvaardt.

Hart
In het Oude Testament betekent het hart de hele persoonlijkheid van de mens.

Bij de tekst

Bekering

Een nieuw hart en een nieuwe geest … een manier om te zeggen dat Israël zich kan bekeren en zich zo kan herstellen.Onrein

In Ezechiël 36, 17 b vergelijkt Ezechiël (doorheen het woord van God) het ‘onreine’ gedrag van de Israëlieten met het bloed van de menstruatie. Volgens de Bijbel was dit bloed onrein en maakte alles onrein waar het mee in aanraking kwam: de vrouw zelf en wat ze aanraakte. Zolang de menstruatie duurde, kon ze dus niet deelnemen aan de cultus (Leviticus 15, 19-30).
Op dezelfde manier maakten de Israëlieten het land onrein waarin ze leefden.

Suggestie

Jongeren

VERTELLEN

Het mooie hart

(C. LETERME, Een parel voor elke dag, Averbode 2007, p. 154)

Een jonge man stond op het dorpsplein en zei:
‘Ik heb het mooiste hart van de omgeving.’
Iedereen die het zag, was het met hem eens.

Maar op een dag zei een oude man:
‘Mijn hart is mooier dan dat van jou.’
De mensen keken naar zijn hart.
Het sloeg wel krachtig, maar het zat vol littekens.
Er waren stukken uit,
waarin andere stukken waren gezet,
die er niet mooi in pasten.
Er waren ook lege gaten.
‘Je maakt een grapje,’ zei de jonge man.
‘Mijn hart is perfect
en dat van jou is een puinhoop vol littekens.’
‘Ja,’ zei de oude man, ‘maar elk litteken herinnert
aan iemand aan wie ik liefde heb gegeven.
Ik scheur dan een stukje uit mijn hart en geef het.
Vaak krijg ik een stukje van hun hart
om zo de lege plaats op te vullen.
Maar die stukken zijn niet precies hetzelfde.
Het gebeurt ook dat ik een stuk van mijn hart weggeef
zonder dat de ander me een stuk van zijn hart terug geeft.
Dat zijn de lege gaten.’

De jonge man werd er stil van.
Hij wandelde naar de oude man,
scheurde uit zijn perfecte hart een stuk en gaf het hem.
De oude man nam het stuk aan
en plaatste het in zijn eigen hart.
Hij nam een ander stuk uit zijn hart
en plaatste het in het hart van de jonge man.
Het paste wel niet perfect,
maar het hart van de jonge man was mooier als voorheen,
omdat de liefde van de oude man nu ook door zijn hart stroomde.