Loading...
 

Paaswake ABC - vierde lezing

2 C.Leterme Israël2012 757

Foto © Chantal Leterme (Israël - 2012)


…page…

Jesaja 54, 5-14: Eeuwige vrede

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1207)

Jeruzalem, wees niet bang. Je zult niet nog een keer vernederd worden. Ik zal ervoor zorgen dat je je niet meer hoeft te schamen. Je zult vergeten dat je vroeger in de steek gelaten bent. Je zult er niet meer aan denken. Want ik zal weer bij je terugkomen, zoals een man terugkomt bij zijn eigen vrouw. Ik, de machtige Heer, heb je gemaakt. Ik ben de heilige God van Israël, ik ben de God van de hele aarde. Ik zal je bevrijden.
Jeruzalem, je was wanhopig, zoals een vrouw die door haar man verlaten is. Maar ik roep je terug, ik blijf je trouw. Want jij bent mijn grote liefde!
Ik heb je verlaten, maar ik zal je weer terughalen. Ik zal je snel weer bij me nemen, want mijn liefde voor jou is groot. Eerst was ik kwaad op je, en daarom liet ik me niet zien. Maar dat duurde maar even. Vanaf nu zal ik weer voor je zorgen. Ik zal altijd van je houden. Ik, de Heer, zal je bevrijden.
God zal Jeruzalem nooit verlaten
Toen Noach leefde, heb ik gezegd: ‘Nooit meer zal de aarde door water bedekt worden.’ Dat heb ik aan Noach beloofd. En nu beloof ik jou dat ik nooit meer kwaad op je zal worden. Ik zal je nooit meer bang maken.
Bergen kunnen van plaats veranderen en heuvels kunnen verdwijnen. Maar mijn liefde voor jou zal nooit verdwijnen. Mijn belofte van vrede geldt voor altijd. Dat zeg ik omdat ik van je houd.

Jeruzalem, je was zo ongelukkig, je inwoners werden alle kanten op gejaagd. Je werd door niemand getroost. Maar ik maak van jou weer een sterke stad. Je muren zal ik bouwen op een laag edelstenen, en ik zal ze versterken met de beste klei. Je torens, poorten en muren zullen gebouwd worden met de prachtigste stenen.
Ik zal je inwoners leren hoe ze moeten leven. Ze zullen gelukkig zijn en in vrede leven. Ze zullen eerlijk leven, ze zullen elkaar goed behandelen. Dan hoef jij nergens meer bang voor te zijn, Jeruzalem. Geen enkele vijand zal jou nog onderdrukken.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Wees niet bang, schaam je niet.
Voel je niet vernederd. Je hebt geen reden om te blozen.
Vergeet de schaamte van je jeugd
en denk niet langer dat je in de steek gelaten werd.
Want Hij die je gemaakt heeft is je man,
‘God van de machten’ is zijn naam.
Je Bevrijder is de Heilige van Israël, de God van heel de aarde.
Je was een verstoten en zielsbedroefde vrouw toen God je riep.
Verstoot een man soms de vrouw van zijn jeugd? zegt je God.
Een kort ogenblik liet Ik je in de steek,
maar met groot medelijden zal Ik weer voor je zorgen.
In een stortvloed van toorn
verborg Ik een ogenblik mijn gezicht voor je.
Maar met eeuwige trouw zal Ik voor je zorgen,
zegt God, je Verlosser.
Het is voor Mij zoals in de dagen van Noach:
zoals Ik toen gezworen heb
dat het wateren de aarde nooit meer zal overstromen,
zo zweer Ik, dat Ik nooit meer kwaad zal zijn tegen je,
nooit meer zal schelden op je.
Al wijken de bergen en wankelen de heuvels,
Ik word je niet meer ontrouw.
Mijn vredesverbond wankelt nooit,
dat zegt God, die voor je zorgt.

Jij, ongelukkige, opgejaagd en ongetroost,
Ik leg je stenen op kleurrijke mortel en je grondvesten op saffier.
Ik maak je muurschilden van robijn, je poorten van karbonkelsteen,
en heel je ringmuur van kostbaar gesteente.
Al je kinderen worden dan door God onderricht.
Voor hen zal er diepe vrede zijn,
gebouwd op een fundament van gerechtigheid.
Houd je ver van onderdrukking, want je moet niet bevreesd zijn,
ook ver van verschrikking, want ze zal je niet benaderen.Stilstaan bij …

In de steek laten
Allusie op de ballingschap van de Joden.

Verlosser
Als Jesaja God een verlosser noemt, dan is God te vergelijken met Boaz die zich het lot van Ruth aantrok en haar zo nieuwe perspectieven gaf. (Ruth 4)

Fundament van gerechtigheid
Leven met de woorden van God als richtlijn.

Bij de tekst

Spreken met beelden

De relatie tussen man en vrouw is in deze tekst het beeld van de relatie tussen God en zijn volk.Visioen

De profeet Jesaja houdt de bannelingen een visioen voor, waarbij God opnieuw voor zijn volk zal zorgen. Dit visioen gaat verder dan de terugkeer uit de ballingschap: het gaat om een tijd die vrij is van zonde en verdriet, een tijd waarin mensen in vrede leven, waarin men voor niemand bang hoeft te zijn.