Loading...
 

Paaswake ABC - vierde lezing

2 C.Leterme Israël2012 757

Foto © Chantal Leterme (Israël - 2012)


…page…

Jesaja 54, 5-14: Eeuwige vrede

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1207)

Jeruzalem, wees niet bang. Je zult niet nog een keer vernederd worden. Ik zal ervoor zorgen dat je je niet meer hoeft te schamen. Je zult vergeten dat je vroeger in de steek gelaten bent. Je zult er niet meer aan denken. Want ik zal weer bij je terugkomen, zoals een man terugkomt bij zijn eigen vrouw. Ik, de machtige Heer, heb je gemaakt. Ik ben de heilige God van Israël, ik ben de God van de hele aarde. Ik zal je bevrijden.
Jeruzalem, je was wanhopig, zoals een vrouw die door haar man verlaten is. Maar ik roep je terug, ik blijf je trouw. Want jij bent mijn grote liefde!
Ik heb je verlaten, maar ik zal je weer terughalen. Ik zal je snel weer bij me nemen, want mijn liefde voor jou is groot. Eerst was ik kwaad op je, en daarom liet ik me niet zien. Maar dat duurde maar even. Vanaf nu zal ik weer voor je zorgen. Ik zal altijd van je houden. Ik, de Heer, zal je bevrijden.
God zal Jeruzalem nooit verlaten
Toen Noach leefde, heb ik gezegd: ‘Nooit meer zal de aarde door water bedekt worden.’ Dat heb ik aan Noach beloofd. En nu beloof ik jou dat ik nooit meer kwaad op je zal worden. Ik zal je nooit meer bang maken.
Bergen kunnen van plaats veranderen en heuvels kunnen verdwijnen. Maar mijn liefde voor jou zal nooit verdwijnen. Mijn belofte van vrede geldt voor altijd. Dat zeg ik omdat ik van je houd.

Jeruzalem, je was zo ongelukkig, je inwoners werden alle kanten op gejaagd. Je werd door niemand getroost. Maar ik maak van jou weer een sterke stad. Je muren zal ik bouwen op een laag edelstenen, en ik zal ze versterken met de beste klei. Je torens, poorten en muren zullen gebouwd worden met de prachtigste stenen.
Ik zal je inwoners leren hoe ze moeten leven. Ze zullen gelukkig zijn en in vrede leven. Ze zullen eerlijk leven, ze zullen elkaar goed behandelen. Dan hoef jij nergens meer bang voor te zijn, Jeruzalem. Geen enkele vijand zal jou nog onderdrukken.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Wees niet bevreesd, je hoeft je niet te schamen.
Voel je niet vernederd, reden om te blozen heb je niet.
De beschaming van je jeugd zul je vergeten
en aan de smaad van je weduwschap niet langer denken.
Want Hij die je gemaakt heeft is je man,
God van de machten is zijn naam,
en je Bevrijder is de Heilige van Israël, de God van heel de aarde.
Want jij was een verstoten en zielsbedroefde vrouw toen God je riep.
Verstoot soms een man de vrouw van zijn jeugd? zegt je God.
Een kort ogenblik heb Ik je in de steek gelaten,
maar met groot medelijden breng Ik je weer bijeen.
In een stortvloed van toorn
heb Ik een ogenblik mijn gezicht voor jou verborgen;
maar met eeuwige trouw ontferm Ik Me over jou,
zegt je Verlosser, God.
Het is voor Mij zoals in de dagen van Noach:
zoals Ik toen gezworen heb
dat de wateren van Noach de aarde nooit meer zullen overstromen,
zo zweer Ik, dat Ik nooit meer kwaad zal zijn tegen je,
nooit meer schelden op je.
Al wijken de bergen en wankelen de heuvels,
mijn trouw wijkt niet van je,
en mijn vredesverbond wankelt nooit, dat zegt God,
die zich over je ontfermt.

Jij, ongelukkige, opgejaagd en niet getroost,
Ik leg je stenen op kleurrijke mortel, en je grondvesten op saffier.
Ik maak je muurschilden van robijn, je poorten van karbonkelsteen,
en heel je ringmuur van kostbaar gesteente.
Al je kinderen worden dan door God onderricht,
en voor hen zal er diepe vrede zijn,
op een fundament van gerechtigheid wordt je gebouwd.
Houd je ver van onderdrukking, want je hoeft niet bevreesd te zijn,
ver ook van verschrikking, want zij zal je niet benaderen.Stilstaan bij …

In de steek laten
Allusie op de ballingschap van de Joden.

Fundament van gerechtigheid
Leven met de woorden van God als richtlijn.


Bij de tekst

Spreken met beelden

De relatie tussen man en vrouw is in deze tekst het beeld van de relatie tussen God en zijn volk.Visioen

De profeet Jesaja houdt de bannelingen een visioen voor, waarbij God opnieuw voor zijn volk zal zorgen. Maar dit visioen gaat verder dan de terugkeer uit de ballingschap: het gaat om een tijd die vrij is van zonde en verdriet, een tijd waarin mensen in vrede leven, waarin men voor niemand bang hoeft te zijn.