Loading...
 

Pinksteren C: dagmis - tweede lezing

2 Kinderen


…page…

Romeinen 8, 8-17: Kinderen van God

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1788)

Als je je laat leiden door je slechte verlangens, kun je niet doen wat God wil.
Maar bij jullie is dat heel anders. Jullie laten je niet leiden door je slechte verlangens, maar door de heilige Geest. Want de heilige Geest is in jullie gekomen. En je kunt alleen bij Christus horen als zijn Geest in je is.
Christus is in ons allemaal. De zonde zorgt er nog wel voor dat wij moeten sterven, maar de heilige Geest geeft ons het eeuwige leven. Want God ziet ons als goede mensen. God heeft Jezus Christus laten opstaan uit de dood. En God zal ook aan ons, sterfelijke mensen, het eeuwige leven geven. Dat weten we zeker, want zijn Geest is nu al in ons gekomen.
Vrienden, wij mogen ons niet langer laten leiden door onze slechte verlangens. Want wie luistert naar zijn slechte verlangens, eindigt in de eeuwige dood. Maar wie dankzij de Geest een eind maakt aan zijn slechte gedrag, die zal voor eeuwig leven.
Als we ons laten leiden door Gods Geest, dan zijn we Gods kinderen. God heeft ons niet zijn Geest gegeven om weer bange slaven van ons te maken. Nee, God heeft ons zijn Geest gegeven om van ons zijn kinderen te maken. En als Gods kinderen bidden wij: ‘Abba, Vader!’ De heilige Geest geeft ons de zekerheid dat we Gods kinderen zijn.
God heeft aan Christus het volmaakte leven gegeven. En dat wil hij ook aan ons geven, omdat ook wij zijn kinderen zijn. Wij horen bij Christus. Nu moeten we nog lijden, net als hij. Maar straks zullen we voor eeuwig leven, samen met hem.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Wie alleen voor zichzelf leeft, doet niet wat God graag heeft.
Maar zo leven jullie niet, jullie laten zich leiden door de Geest,
want de Geest van God woont in jullie.
Iemand die zich niet laat leiden door de Geest van Christus,
hoort niet bij Hem.
Als Christus in jullie is, blijft jullie lichaam wel sterfelijk door de zonde,
maar de geest geeft jullie leven, omdat jullie als goede mensen leven.
Als de Geest, van Hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt, in jullie woont,
zal Hij, die Hem uit de dood heeft doen opstaan,
ook jullie sterfelijk lichaam levend maken
door de kracht van zijn Geest, die in jullie woont.

Broeders, wij hebben dus verplichtingen,
Wie alleen voor zichzelf leeft, zal zeker sterven.
Maar wie door de Geest elke vorm van egoïsme doodt, zal leven.
Al wie zich laat leiden door de Geest van God, is kind van God.
De geest die jullie gekregen hebben,
wil jullie niet tot bange slaven maken.
Jullie hebben een geest gekregen om kinderen van God te zijn,
Zodat jullie bidden: Abba, Vader!
De Geest geeft de zekerheid dat wij kinderen zijn van God.
Maar als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen,
en wel erfgenamen van God samen met Christus,
omdat wij delen in zijn lijden, om ook te delen in zijn verheerlijking.Stilstaan bij …

Abba
(Aramees = vader / papa)
Met dit woord sprak Jezus God aan in Getsemane (Marcus 14, 36).

Bij de tekst

Heilige Geest

Klik hier voor informatie en suggesties bij de Heilige Geest.