Loading...
 

Prediker 11, 9 - 12, 8

2 Lamp

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Prediker 11, 9 – 12, 8: Geniet voor het te laat is

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Vriend, geniet van je jeugd
en neemt het ervan zolang je nog jong bent.
Doe wat je hart je ingeeft en wat je voor ogen hebt.
Maar besef dat God
alles wat je doet aan zijn oordeel onderwerpt.
Zet alle zorgen van je af en houd je lichaam vrij van ziekten,
want jeugd en morgenlicht zijn zo voorbij.

Eer je schepper zolang je jong bent,
voordat de kwade dagen komen en de jaren waarin je zegt:
‘Het bevalt me niet meer.’
Voor het zonlicht verduistert, de maan en de sterren verbleken,
en de wolken ook na de regen blijven hangen.
De dag waarop de huisbewakers staan te beven
en sterke mannen gebogen lopen,
de weinige maalsters die er nog zijn, hun werk staken,
de vrouwen aan het venster alleen nog duisternis zien.
Wanneer de huisdeur in het slot valt, het geluid van de molen vervaagt,
het gefluit van de vogels verstomt, alle tonen wegsterven.
Onderweg is men overal bang voor en iedere trap schrikt af.
De amandel smaakt niet langer,
de sprinkhaan ligt zwaar op de maag
en de kappertjes helpen niet meer:
de mens is op weg naar zijn laatste verblijf,
de rouwklagers staan al te wachten op straat.
Het zilveren koord knapt af, de gouden schaal breekt,
de kruik gaat stuk bij de bron
en het scheprad valt gebroken in de put.
Het stof keert terug naar de aarde waar het vandaan kwam
en de levensadem naar God die hem schonk.
Zinloos, zegt Prediker, alles is zinloos.Stilstaan bij …

Zonlicht
De zon zelf is een beeld voor leven. In deze tekst is het verduisteren van het zonlicht een beeldende manier om te zeggen dat de jeugd heeft plaatsgemaakt voor de ouderdom.

Kappertjes
Vruchtjes die normaal eetlust opwekken.

Levensadem
Herinnert aan de schepping waarbij God zijn adem blies in de mens.
Wanneer de levensadem naar God teruggaat, sterft de mens.

Laatste verblijf
Hiermee wordt het graf bedoeld.

Rouwklagers
Mannen of vrouwen die klaagliederen zingen.

Zilveren koord, gouden schaal
Hiermee wordt waarschijnlijk een schaal bedoeld waarin olie zit. Die schaal werd met een koord aan het plafond gehangen. De brandende wieken in de schaal zijn een teken van leven in het huis. Wanneer de koord afgeknapt is en de schaal gebroken, dan is er geen leven meer. Een beeldende manier om over de dood te spreken.
De edele metalen verwijzen naar de kostbaarheid van het leven.

Kapotte kruik en scheprad
De mogelijkheid om levengevend water te gebruiken is weggevallen. Het levenseinde is in zicht.

Bij de tekst

Allegorie

Men gaat ervan uit dat het lichaam in deze tekst vergeleken wordt met een huis. Delen van het lichaam worden aangeduid als bewoners of voorwerpen.

Huisbewakers / wachters armen
Sterke mannen / soldatenbenen
Malende vrouwen tanden
De vrouwen aan het venster ogen
Huisdeuroren
Molenhet spreken
Gefluit van de vogels tong