Loading...
 

Psalm 119

Psalm 119

Langste psalm

Deze psalm is niet alleen de langste psalm in het boek Psalmen, het is ook het langste hoofdstuk in de Bijbel.
In dit lange gebed zijn vele vormen van bidden terug te vinden: danken, smeken, klagen …
Psalm 119 bezingt vooral de vreugde van een leven met de wet (richtlijnen, regels, geboden, voorschriften, belofte …) De uitzonderlijke lengte van deze psalm suggereert dat alle aspecten van ‘het leven met de wet’ recht gedaan moeten worden.Een bijzonder rijm

Psalm 119 bestaat uit 22 strofen.
Elke regel van die strofen begint met een letter van het alfabet op de volgende manier: alle regels van de eerste strofe beginnen met de eerste letter alef, die van de tweede strofe beginnen met de tweede letter bet, enzovoort.
Omdat er 22 letters zijn in het Hebreeuwse alfabet, zijn er 22 strofen in psalm 119.Simchat Tora

Elke sabbat wordt een stuk voorgelezen uit de tora. Op Simchat Tora (= vreugde van de wet) is na een heel jaar de hele Tora uitgelezen en wordt er feest gevierd. Alle rollen van de Tora worden dan tevoorschijn gehaald en in een optocht door de synagoge gedragen.
De mannen die ze dragen, dansen ermee en de kinderen dansen mee met een kleine tora of met vlaggetjes.

De 22 strofes van psalm 119

Omdat psalm 119 heel erg lang is, wordt die in korte stukken uitgewerkt op deze site.

Psalm 119, 1-2. 4-5. 17-18. 33-34: De goede weg gaan


Psalm 119, 9-16 (bet)Woorden die blij maken
Psalm 119, 33-40 (he)Help me te doen wat Je vraagt
Psalm 119, 41-48 (waw)Diepe vreugde
Psalm 119, 97-104 (mem)Woorden zoeter dan honing


Overweging

Dietrich Bonhoeffer

Psalm 119

Psalm 119 is moeilijk voor ons vanwege zijn lengte en gelijkmatigheid. Hier helpt ons een bijzonder langzaam, stil, geduldig voortschrijden van woord tot woord, van zin tot zin. Dan komen we tot de conclusie dat de schijnbare herhalingen toch altijd nieuwe wendingen van de ene zaak zijn, van de liefde tot Gods woord. Zoals deze liefde geen einde nemen kan, zo ook de woorden niet die dat (nl. die liefde) uitspreken. Ze willen ons een heel leven lang begeleiden en in hun eenvoud worden zij het gebed van het kind, van de volwassene, van de grijsaard.