Loading...
 

Psalm 119, 1-2. 4-5. 17-18. 33-34

2 Weg

(Morguefile free stock photo license)

Psalm 119, 1-2. 4-5. 17-18. 33-34 (6A)

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Gelukkig zijn de mensen die de volmaakte weg gaan
en leven naar de wet van God.
Gelukkig zijn de mensen die leven naar de woorden van God,
en Hem zoeken met heel hun hart.

God, Jij hebt jouw opdrachten gegeven,
opdat wij er ons zouden aan houden.
Laat toch mijn wegen recht zijn,
ik wil mij houden aan jouw wetten.

Wees goed voor mij, dan zal ik leven,
en mij houden aan jouw woord.
Neem de sluier van mijn ogen, dan zie ik,
wat jouw wet aan wonderen verbergt.

Wijs mij, Heer, de weg van uw wetten,
dan volg ik die tot het einde.
Geef mij inzicht zodat ik jouw wet volg,
en hem onderhoud met heel mijn hart.Stilstaan bij …

'De wet van God'
In psalm 119 schrijft de psalmist vaak over de wet van God (leer en leefregels van God). Hij gebruikt daarvoor tien verschillende woorden: wet, uitspraken (instructie), voorschriften, verordeningen, geboden, regels (decreten), woord, manieren (wegen), beloften, oordelen (bepalingen).

Bij de tekst

Langste tekst

Deze psalm is niet alleen de langste psalm in het boek Psalmen, het is ook het langste hoofdstuk in de Bijbel.
In dit lange gebed zijn vele vormen van bidden terug te vinden: danken, smeken, klagen …
Psalm 119 bezingt vooral de vreugde van een leven met de wet (richtlijnen, regels, geboden, voorschriften, belofte …) De uitzonderlijke lengte van deze psalm suggereert dat alle aspecten van ‘het leven met de wet’ recht gedaan moeten worden.Een bijzonder rijm

Psalm 119 bestaat uit 22 strofen.
Elke regel van die strofen begint met een letter van het alfabet op de volgende manier: alle regels van de eerste strofe beginnen met de eerste letter alef, die van de tweede strofe beginnen met de tweede letter bet, enzovoort.
Omdat er 22 letters zijn in het Hebreeuwse alfabet, zijn er 22 strofen in psalm 119.Simchat Tora

Elke sabbat leest men een stuk voor uit de tora. Op Simchat Tora (= vreugde van de wet) is na een heel jaar de hele Tora uitgelezen en wordt er feest gevierd. Alle rollen van de Tora worden dan tevoorschijn gehaald en in een optocht door de synagoge gedragen.

De mannen die ze dragen, dansen ermee en de kinderen dansen mee met een kleine tora of met vlaggetjes.