Loading...
 

Psalm 147

Psalm 147: Het is heerlijk om voor God te zingen

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1045 - 1046)

Halleluja!

Het is goed om voor onze God te zingen,
het is goed om hem te eren met een lied.
Want de Heer bouwt Jeruzalem weer op.
Hij brengt zijn volk weer terug,
zijn volk dat uit Israël weggehaald was.
Hij geeft mensen weer hoop,
hij neemt hun pijn weg.

De Heer heeft alle sterren gemaakt,
hij heeft ze een naam gegeven.
Groot is onze Heer, hij is machtig,
machtig en oneindig wijs.
Mensen die hem trouw zijn, helpt hij.
Maar slechte mensen straft hij.

Dank de Heer met een lied,
speel op de harp voor onze God!
Want hij bedekt de lucht met wolken.
Hij laat het regenen op aarde,
zodat er gras groeit op de bergen.
Hij geeft alle dieren te eten,
ook de jonge vogels die roepen om voer.

Sterke soldaten geven de Heer geen vreugde,
een machtig leger doet hem geen plezier.
Maar hij is blij met mensen die hem eren.
Hij houdt van mensen die op hem vertrouwen.

Inwoners van Jeruzalem, zing voor de Heer!
Inwoners van Sion, breng eer aan je God!
Want hij maakt jullie stad veilig en sterk,
hij maakt jullie gelukkig.
Hij zorgt voor vrede in de stad,
en genoeg te eten voor iedereen.

De Heer stuurt bevelen naar de aarde.
Als hij iets zegt, gebeurt dat meteen.
Hij stuurt sneeuw, het lijkt wel witte wol.
De hele wereld wordt wit.
Hij stuurt hagel, het lijken wel stenen.
Niemand verdraagt de kou die hij stuurt.
Maar als hij spreekt, smelt het ijs.
Door zijn adem gaan rivieren weer stromen.

Aan Israël maakt hij zijn wetten bekend,
aan het volk van Jakob geeft hij zijn regels.
Hij geeft zijn wetten alleen aan Israël,
andere volken kennen zijn regels niet.

Halleluja!Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Halleluja!
Een psalm voor onze God: dat is vreugde, dat is feest!
Hoe heerlijk is het om voor Hem een loflied te zingen.
Voor Hem, die Jeruzalem herbouwt,
die de ballingen van Israël bijeenbrengt,
die hun hart geneest dat gebroken is,
en een verband doet om hun wonden.

Hij bepaalt het aantal sterren.
Hij roept ze allemaal bij hun naam.
Groot is Hij, onze God, en oppermachtig.
Zijn wijsheid is niet te meten.
Hij steunt wie Hem trouw is,
de bozen doet Hij in het zand buigen.

Zet een danklied in voor God,
zing voor Hem bij de citer:
voor Hem die de hemel bedekt met wolken,
die het doet regenen op aarde,
die het gras doet groeien op de bergen,
die de honger stilt van de dieren,
van het jong van de raaf dat schreeuwt om voer.

Hij wordt niet bekoord door de kracht van het paard
en ook niet door de pas van de soldaat.
Hij vindt vreugde in wie respect heeft voor Hem
en hoopt op zijn goedheid.

Roem, Jeruzalem, God.
Prijs, o Sion, uw God.
Hij versterkt de sluitbalk van jullie poorten,
zegent jullie zonen binnen de muren.
Hij geeft vrede in jullie gebied,
en stilt jullie honger met kostelijke tarwe.

Hij zendt zijn bevelen naar de aarde,
snel als een renbode gaat zijn woord.
Hij laat de sneeuwvlokken dalen als wol,
strooit de rijp als fijne as.

Hagel doet Hij vallen als stenen.
Wie is tegen zijn koude bestand?
Hij beveelt en de dooi komt,
Hij blaast, de wateren stromen.

Hij heeft zijn woorden bekend gemaakt aan Jacob ,
en zijn wetten aan Israël.
Nooit deed Hij dit met een ander volk.
Voor anderen zijn zijn wetten verborgen.
Halleluja!

Bijbel en kunst

A. VIVALDI

Lauda Jeruzalem (1740)
Werk van de Italiaanse Antonio Lucio Vivaldi (1678 – 1741), violist, priester en componist.
Klik hier om dit werk te beluisteren.