Loading...
 

Psalm 96

Psalm 96: Zing een nieuw lied

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 971-972)

Zing een nieuw lied voor de Heer!
Heel de aarde moet voor hem zingen.
Zing voor de Heer en dank hem.
Vertel aan alle volken, elke dag:
‘De Heer bevrijdt ons.
Hij is machtig, hij doet wonderen.’

Ja, de Heer is machtig.
Laat iedereen hem prijzen.
Hij heeft meer macht
dan goden van andere volken!
Want die goden kunnen niets.
Maar de Heer heeft de hemel gemaakt.
Alles rondom hem is stralend en mooi.
Een schitterend licht schijnt in zijn tempel.

Volken van alle landen, eer de Heer!
Eer hem, want hij is machtig.
Breng hem eer, want hij is heilig.
Kom naar zijn tempel en breng hem offers.

Kniel voor de heilige Heer,
heb eerbied voor hem.
Vertel overal op aarde:
‘De Heer is koning!
Hij is een eerlijke rechter voor alle volken.
De aarde staat vast,
altijd blijft ze staan.’

Wees vrolijk, hemel en aarde.
Zee en alles wat daar leeft, laat je horen.
Velden en alles wat daar groeit, wees blij.
Juich, bomen in het bos!

Juich voor de Heer, want hij komt,
hij komt als rechter van de aarde.
Hij zal eerlijk rechtspreken over alle volken,
zijn oordeel is betrouwbaar.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Zing een nieuw lied voor God,
heel de aarde moet voor Hem zingen.
Zing voor God, loof zijn naam,
vertel elke dag overal en aan iedereen dat Hij ons redt.
Vertel over zijn macht en zijn wonderen.

Want groot is God, Hem komt alle lof toe,
Hij heeft meer macht dan alle goden.
De goden van andere volkeren – afgoden zijn het!
Maar Hij, God, heeft de hemel gemaakt.
Waar Hij komt, zijn glans en heerlijkheid,
macht en luister vullen zijn heiligdom.

Eer God, volken en landen,
eer God om zijn glorie en macht,
eer God om zijn heerlijke naam.
Draag je geschenken binnen in zijn hoven.

Buig voor God in plechtige kleren.
Aarde, beef overal als Hij nadert!
Zeg aan de volken: ‘God is koning’.
De wereld staat vast, ze wankelt niet.
Hij oordeelt de volken naar recht en wet.

In de hemel is vreugde, de aarde zingt mee,
de zee bruist met machtige branding.
Er is feest op het veld en bij alles wat daar leeft,
alle bomen van het woud ruisen lof.

Loof God, want Hij komt,
Hij komt als rechter van de aarde.
Hij zal Hij de wereld rechtvaardig beoordelen.
Hij oordeelt, trouw aan zijn woord.

Bij de tekst

Inhoud

De schrijver van psalm 96 roept op om God te loven met liederen, want
. Hij schiep hemel en aarde
. Hij handelt rechtvaardigOntstaan

Volgens de traditie componeerde David deze psalm, toen hij de ark van het verbond naar Jeruzalem bracht.
Men zou die psalm elke middag voor de ark gezongen hebben, in afwachting dat de tempel gebouwd werd en de ark erin verplaatst.Reconstructie

De Franse musicologe Suzanne Haik-Vantoura (1912-2000) reconstrueerde de mogelijk oorspronkelijke muziek van de psalmen. Ze baseerde zich daarvoor op cantillatie-tekens in de Hebreeuwse tekst, tekens met aanwijzingen bij het zingen van de tekst.
Klik hier om haar reconstructie van de zang van palm 96 te beluisteren.


Example Of Biblical Hebrew Trope.svg

Foto © Wikipedia

De blauwe tekens in de bovenstaande Hebreeuwse tekst uit Genesis 1, 9 ('En God sprak: Het water onder de hemel moet naar één plaats samenvloeien ...') zijn de cantillatietekens.

Suggestie

Jongeren

ZINGEN / BELUISTEREN

Sing unto the Lord a new song

Klik hier om deze psalm in het Engels mee te zingen.