Loading...
 

Psalm 96

2 C.Leterme Nov2019

Foto © Chantal Leterme (2019)


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Psalm 96: Zing een nieuw lied

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Zing een nieuw lied voor God,
heel de aarde moet voor Hem zingen.
Zing voor God, prijs zijn naam,
vertel elke dag overal en aan iedereen dat Hij ons redt.
Vertel over zijn macht en zijn wonderen.

Want groot is God, Hem komt alle lof toe,
Hij heeft meer macht dan alle goden.
De goden van de heidenen – afgoden zijn het!
Maar Hij, God, heeft de hemel gemaakt.
Glans en heerlijkheid zijn waar Hij komt,
macht en luister vullen zijn heiligdom.

Eer God, volken en landen,
eer God om zijn glorie en macht,
eer God om zijn heerlijke naam.
Draag uw geschenken binnen in zijn hoven.

Buig voor God in plechtige kleding.
Aarde, beef overal als Hij nadert!
Zeg aan de volken: ‘God is koning’.
Vast staat de wereld, ze wankelt niet.
Hij oordeelt de volken naar recht en wet.

In de hemel is vreugde, de aarde zingt mee,
de zee bruist met machtige branding.
Er is feest op het veld en bij alles wat daar leeft,
alle bomen van het woud ruisen lof.

Loof God, want Hij komt,
Hij komt als rechter van de aarde.
Hij zal Hij de wereld rechtvaardig beoordelen.
Hij oordeelt, trouw aan zijn woord.

Bij de tekst

Inhoud

De schrijver van psalm 96 roept op om God te loven met liederen,
. want Hij schiep hemel en aarde
. dat Hij handelt rechtvaardigOntstaan

De traditie zegt dat David deze psalm zou gecomponeerd hebben, toen hij de ark van het verbond naar Jeruzalem bracht. Men zou deze elke middag voor de ark gezongen hebben, in afwachting dat de tempel gebouw werd en de ark erin verplaatst.

Suggestie

Jongeren

ZINGEN

Klik hier om deze psalm in het Engels mee te zingen.