Loading...
 

Psalm 104

2 104

(Morguefile free stock photo license)


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Psalm 104: Gods heerlijke schepping

De tekst

God, ik wil je danken

(H. Berghmans in Naomi, uitgeverij Averbode, 2005 nr 4, p. 10)

God, ik wil Je danken.
Heel de aarde is jouw werk.

De zee, de wolken en de wind
zeggen mij dat Jij er bent.

De dieren drinken aan het water van de bron.
De vogels zingen hun lied in de struiken.

De regen doet de bloemen groeien.
De aarde geeft ons voedsel om van te eten.

Dank Je, goede God,
omdat ik steeds weer mag genieten
van alles wat Jij mij geeft.God, hoe ongelooflijk ben Jij

(TOV 2, handleiding, Uitgeverij Pelchmans, p. 135)

God, hoe ongelooflijk ben Jij
Je zorgt voor de aarde en de zeeën,
de bergen en de dalen.

Je zorgt ervoor
dat het water in de beek weet hoe het moet vloeien.
Je zorgt dat alle dieren kunnen drinken.
Heel de aarde leeft, dank zij U.

Je zorgt ervoor dat er gras groeit voor de dieren
en granen voor de mensen.
Je zorgt ook voor de wijn
als mensen iets te vieren hebben.
En voor brood zodat ze niet ziek worden.

Je zorgt voor de maan en de zon.
Als zeer zijn is er licht.
Als ze weg zijn, wordt het donker.
Heel de aarde is vol van jouw rijkdom.
Groot is de zee, vol van kleine en grote dieren.
De mensen kunnen met hun boten erop varen.

Mijn lied is voor God
die hier allemaal voor zorgt.
Ik hoop dat Jij het mooi vindt.
Leve God!Stilstaan bij ...

Wolk (3)
In deze psalm wordt van de wolken gezegd dat God ze tot zijn wagen maakt.
Later speelt dit beeld een belangrijke rol bij het spreken over hemelvaart.

Storm en bliksem (4)
Van deze elementen bedient God zich als Hij met de mensen in contact wil komen.
Dit beeld speelt een belangrijke rol bij het spreken over Pinksteren.

Bronwater geeft drinken aan de dieren in het veld (11)
Het dodelijke water van de oerzee wordt tot levensbron.
Dit beeld waarbij water zowel dood als leven kan betekenen speelt een belangrijke rol in het sacrament van het doopsel.

Wijn (15)
...die het hart van de mensen verheugt.
Tijdens de bruiloft te Kana verandert Jezus water in wijn...

Zon en maan (19)
Deze hemellichamen werden door God geschapen. Het zijn geen goden zoals de godsdiensten uit de omliggende landen van Israël belijden.

Adem (30)
De vernieuwing van de aarde is het werk van Gods adem, die Hij blijft schenken aan alles wat leeft.

Bij de tekst

Gebruik in de tijd

Deze lange psalm bezingt JHWH, de Schepper van alles wat bestaat. Het zou kunnen dat deze psalm gezongen werd bij het begin van het nieuwe jaar.

Suggesties

Grote kinderen

DOEN

Tekenen

De kinderen tekenen elk (of per twee) een ander facet van deze psalm.
Knip nadien deze elementen uit en kleef ze bijeen op een groot blad.

Schrijf erbij:
God,
wij danken U,
voor de aarde en de zee,
de bergen en de dalen,
de dieren op het land, in de zee en in de lucht
voor wijn en brood,
voor zon en maan.


Actualiseren

De kinderen zoeken in tijdschriften / op het internet naar teksten / beelden uit de actualiteit die informeren over de verschillende facetten van deze psalm in onze tijd.
Die informatie groeperen ze en kleven ze op een blad.

- Ligt deze informatie in de lijn van wat de schrijven van de psalm neerschreef?
- Waarom is dat?
- Wat kan onze eigen bijdrage zijn?

BEKIJKEN

Het 'kosmisch oog'

Klik hier om zich op twee manieren te verwonderen.

Jongeren

BELUISTEREN

Psalms 104 gezongen in oud Hebreeuws

Klik hier