Loading...
 

Psalm 11

2 Vogel

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Psalm 11:God houdt van wie goed doet

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 842-843)

Een lied van David. Voor de zangleider.


Bij de Heer ben ik veilig.
Mensen zeggen tegen mij:
‘Vlucht naar de bergen,
vlucht zo snel als je kunt!
Want slechte mensen richten hun pijlen op jou,
ze vallen ’s nachts eerlijke mensen aan.
Het recht verandert in onrecht,
en goede mensen kunnen er niets tegen doen.’
Maar ik weet dat ik veilig ben bij de Heer.

De Heer woont in zijn heilige paleis.
Vanuit de hemel ziet hij de mensen,
hij weet wat ze denken.

De Heer kijkt of mensen goed of slecht zijn.
Hij haat mensen die geweld gebruiken.
Hij straft hen,
hij vernietigt hen met vuur.
Want hij is woedend.
De Heer is een eerlijke rechter,
hij houdt van mensen die goed doen.
Zij mogen bij hem komen.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Voor de koorleider.
Van David.

Bij God ben ik veilig.
Hoe kunnen jullie me zeggen:
'Vogeltje, vlieg naar je nest in de bergen!'

Zie, zij die God haten,
hebben de boog al gespannen,
ze staan gereed met de pijl op de pees
om onschuldigen stiekem te treffen.

De fundamenten van de aarde wankelen
Wat kan een rechtvaardige dan nog doen?
God is in zijn heilig paleis,
Hij zit op zijn troon in de hemel,
zijn ogen kijken met aandacht,
zijn wimpers doorgronden de mens.

God test de rechtvaardigen.
Boosdoeners en wie van geweld houdt, haat Hij.
Hij treft hen met een regen van gloeiende kolen en zwavel.
Ze drinken woestijnwind uit de beker die Hij hun aanreikt.

God is rechtvaardig,
Hij houdt van mensen die goed doen.
Wie oprecht is zal Hem zien.Stilstaan bij …

Vogeltje
Beeld van iemand die weerloos is. In deze context wordt hiermee de rechtvaardige bedoeld.

Vlieg naar je nest
Mensen die met de beste bedoelingen vragen om te vluchten voor het geweld, tonen volgens de psalmist een gebrek aan vertrouwen.

Gloeiende kolen en zwavel
Herinnert aan de verwoesting van Sodom en Gomorra (Genesis 19, 24).

Beker
Deze beker die God aanreikt kan het beeld zijn voor straf en onheil.