Loading...
 

Psalm 110

2 Foto

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Psalm 110: God spreekt

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Van David. Een psalm.

Zo spreekt God tegen mijn heer:
'Ga zitten aan mijn rechterhand:
ik leg je vijanden als een voetbank voor je voeten.
Ik zal je macht uitbreiden vanuit Sion:
je zult heersen tot diep in vijandelijk land.
Je volk zal klaar staan
als de dag aanbreekt van de strijd.
Je jonge krijgers zijn gekleed alsof het een feest is,
als dauw uit de schoot van de morgen.’

God heeft gezworen - en komt er niet op terug:
'Je zult priester zijn voor altijd, zoals Melchisedek.'

God staat aan jouw kant:
Hij slaat koningen neer als hij in woede ontvlamt
Hij spreekt een oordeel uit over de heidenen, velt hen ongeteld,
verplettert hun sterkte zover de aarde reikt.
Hij lest zijn dorst onderweg uit de beek.
Trots heft hij het hoofd.Stilstaan bij …

Rechterhand
In het Oude Testament zaten alleen de voornaamste personen aan de rechterhand van de koning. Deze uitdrukking is een Bijbels beeld van definitieve erkenning.
Men kan die zin ook lezen als een uitnodiging aan de koning om zijn kamp op te slaan naast JHWH, tot de vijand overwonnen is.

Voetbank
Wie zijn voeten zet op de rug of op de nek van een vijand, heeft hem onderworpen.

Sion
Sion is de berg in Jeruzalem waar de tempel op staat, de plaats van het 'huis' van God, de plaats waar Hij 'woont'.

Priester
De koning als beeld voor de Messias krijgt een nieuwe dimensie bij: het priesterschap.

Melchisedek
(= ‘mijn koning is de rechtvaardige’, of ‘mijn koning is Sedek’. Sedek was een Fenicische godheid)
Melchisedek was koning van Salem (het latere Jeruzalem). Deze koning wordt ook voorgesteld als priester, een combinatie die in het oude Midden Oosten wel meer voorkwam. Hij was niet alleen het hoogste burgerlijke gezag, maar ook de belangrijkste religieuze autoriteit.
Zoals Melchisedek de overwinning van Abram interpreteerde als werk van El-Eljon, zo is de overwinning op de vijand vooral het werk van JHWH,

Bij de tekst

Eerste christenen

De eerste christenen zagen in deze psalm een voorspelling van de priesterlijke taak van de Messias, van Christus.
Het is een van de psalmen die het meest geciteerd wordt of naar verwezen wordt in het Nieuwe Testament .

Bijbel en kunst

Muziek

HÄNDEL

Dixit Dominus (1707)
‘Dixit Dominus’, werd gecomponeerd door de 22-jarige Georg Friedrich Händel (1685 – 1759). Het werk is gebaseerd op Psalm 110.
Klik hier om een uitvoering te beluisteren.