Loading...
 

Psalm 111

2 Foto

(Morguefile free stock photo license)


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Psalm 111: De werken van God

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Halleluja

God wil ik loven met heel mijn hart
in de kring van wie oprecht is, zijn mensen.
Groot zijn de werken van God,
herkenbaar voor wie dankbaar gezind is.

Verheven en heerlijk is wat Hij doet,
zijn gerechtigheid houdt stand voor altijd.
Zijn wonderen, Hij wil dat ze niet vergeten worden.
God is goed en vol zorg.

Hij geeft brood aan wie Hem vrezen.
Hij is zijn verbond altijd indachtig.
Hij toont zijn volk zijn machtige werken.
Hij schonk hun het land van andere volkeren.

Wat zijn hand schept, is waarheid en orde.
Al wat Hij vraagt is waarachtig,
onwrikbaar: voor eeuwig en altijd,
gevormd in waarheid en recht.

Hij schonk zijn volk bevrijding,
schiep zijn verbond voor de eeuwigheid.
Heilig, respectvol is zijn naam!
De basis van de wijsheid: respect voor God.

Al wie dit betracht krijgt inzicht.
Zijn lof zal standhouden voor altijd!

Bij de tekst

Kerngedachte

God zal zijn verbond met de mensen nooit vergeten.Acrosticon

Deze psalm is een acrosticon. Dit betekent dat elke zin in het Hebreeuws begint met een opvolgende letter van het alfabet. Daarom noemt zo'n psalm ook wel een alfabetische psalm.
In het Nederlands zou deze psalm er zo kunnen uitzien als men daar in de vertaling rekening mee houdt:

Alle eer aan God!

Barst los, mijn lieve hart, en zing maar voor de HEER
Concessies doet hij niet. Hij doet wat hij belooft

Daad stapelt hij op daad, en wie de daden ziet
Erkent dat met plezier en houdt ze in het oog

Fantastisch wat hij doet, ja, elke daad op zich
Geeft aan hoeveel de HEER van al zijn mensen houdt

Hij zorgt voor wijn en brood
Is trouw aan ons, zoals het land dat hij ons gaf, laat zien

Jij ziet toch zelf dat God met geen gebaar of woord
Kan worden overtroefd. Zo zal het altijd zijn

Let nu goed op: je weet dat alles wat God doet
Maar ook wat hij belooft, aan jou juist ruimte geeft

Neem ook ter harte dat veel meer dan jij kunt zien
Of meer dan jij bevat, gemaakt is door de HEER

Prachtig is elk gebaar
Royaal de hand waarmee hij ons in vrijheid leven laat


Sta stil bij wat de HEER in Trouw en liefde doet
Uniek wat komt van God, verbazingwekkend ook

Wie daarvan ook maar iets begrijpen kan, is wijs

Zing: alle eer aan God, die altijd bij ons blijft

Alle eer aan God!

(’Psalmen voor nu’)

Suggesties

Jongeren

INLEVEN

Acrosticon

Schrijf zelf een psalm waarvan elke regel begint met een letter van het alfabet.

DOEN

Woordwolk

Woordwolk Psalm 111
Zo ziet een ’Engelse’ woordwolk eruit die gemaakt is op basis van psalm 111.
Hoe kun je zo’n Nederlandse woordwolk maken?

Lees psalm 111 heel aandachtig.
Zoek naar de belangrijkste woorden en tel op hoe vaak die voorkomen.
Woorden die het meest voorkomen schrijf je het grootst op een blad, woorden die niet zo vaak voorkomen schrijf je redelijk klein, de andere woorden schrijf je in een grootte die hun belang weergeeft.
Knip al die woorden uit en schik ze op een blad zodat je een ‘wolk’ bekomt.

Neem een nieuw blad en schrijf die woorden over zoals je ze op het blad geschikt hebt. Hiervoor kun je stiften gebruiken. De felste kleuren gebruik je dan voor de belangrijkste woorden. De lichtere kleuren gebruik je voor de minder vaak voorkomende woorden.