Loading...
 

Psalm 112

2 Foto

(Morguefile free stock photo license)


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Psalm 112: Het leven van de rechtvaardige

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Halleluja!

Gelukkig de man die respect heeft voor God,
en vreugde vindt in zijn geboden.
Zijn kinderen zullen machtig zijn op aarde,
Zij die oprecht zijn, worden gezegend.

Welvaart en voorspoed zullen wonen in zijn huis,
zijn gerechtigheid houdt altijd stand.
Voor wie oprecht is, straalt hij als licht in het duister:
hij is goed, liefdevol en rechtvaardig.

Hij zal het goed hebben, die vrijgevig is,
en eerlijk zaken doet.
De rechtvaardige zal niets overkomen:
zijn naam blijft eeuwig leven.

Voor slecht nieuws moet hij niet bang zijn,
Want hij vertrouwt altijd op God.
Zijn hart kent geen vrees,
Aan het eind ziet hij dat zijn vijanden verslagen zijn.

Waar nood is geeft hij overvloedig: hij is altijd goed.
Zijn hoorn is hoog opgericht.
Wie boos is, ziet dat met afgunst.
Knarsetandend verliest hij de moed,
want van zijn plan komt niets terecht.Stilstaan bij …

Genadig, barmhartig, rechtvaardig / Goed, liefdevol en rechtvaardig
Gewoonlijk worden deze eigenschappen aan God toegedicht. In deze psalm worden ze toegeschreven aan iemand die ontzag, respect heeft voor God.

Hoorn
De hoorn verwijst naar de stootkracht van gehoornde dieren. En ook naar: weerbaarheid, vitaliteit, zelfbewustzijn, aanzien.

Bij de tekst

Beatus vir

Psalm 112 is vooral bekend onder de titel ‘beatus vir’, de eerste woorden van deze psalm in de Latijnse vertaling.’Wijsheid’-psalm

Een ‘wijsheid’-psalm wijst de weg om Gods zegen te kunnen ontvangen: wie doet wat God graag heeft, krijgt het ware geluk. Wie daar niet voor kiest is verloren.Acrostichon

In een vertaling valt dat helemaal niet op, maar in het Hebreeuws begint elke zin van deze psalm met een opvolgende letter van het alfabet. Omdat er 22 Hebreeuwse lettertekens zijn, bestaat zo’n psalm uit 22 verzen. Het zou kunnen dat dit bedoeld was als geheugensteun.