Loading...
 

Psalm 116

2 Beker

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Psalm 116: Een danklied

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1003-1004)

Ik heb de Heer lief,
want hij luistert naar mij.
Als ik om hulp roep,
geeft hij mij antwoord.
Ik blijf tot hem bidden,
mijn leven lang.

Ik was al bijna dood,
het land van de dood zag ik al.
Ik was bang, ik had pijn.
Toen riep ik naar de Heer:
‘Heer, red mijn leven!’

De Heer is goed voor mensen in nood.
Hij is een God die mensen liefheeft,
hij beschermt iedereen die zwak is.
Toen ik machteloos was,
heeft de Heer me bevrijd.


Ik vind weer rust,
want de Heer heeft mij geholpen.
Hij heeft mijn tranen gedroogd,
hij zorgde ervoor dat ik niet viel.
Ja, hij heeft me gered van de dood.

Ik mag leven, dicht bij de Heer.
Ik bleef op de Heer vertrouwen,
ook toen ik diep ongelukkig was,
ook toen ik heel bang was en dacht:
Iedereen bedriegt mij.


De Heer is goed voor mij geweest.
Hoe kan ik hem daarvoor danken?
Ik zal de Heer dankoffers brengen,
ik zal hem eren.
Ik zal alles doen wat ik beloofd heb,
en heel Gods volk zal dat zien.

De Heer beschermt mensen die bij hem horen,
hun leven is kostbaar voor hem.
Ik hoor bij de Heer,
ik ben zijn dienaar.
Hij heeft me bevrijd.

Ik zal de Heer offers brengen,
ik zal hem danken,
ik zal hem eren.
Ik zal alles doen wat ik beloofd heb,
en heel Gods volk zal dat zien,
iedereen in de tempel van de Heer,
midden in Jeruzalem.

Halleluja!Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Ik hou van God:
Hij hoorde mijn roep, mijn smeken.
Hij luisterde naar me
toen ik Hem riep.

Toen de strikken van de dood me omsnoerden,
grepen angsten voor de afgrond en pijn me aan.
Toen riep ik de naam van God aan:
‘God, red toch mijn leven!'

God is goed en rechtvaardig,
onze God is vol bezorgdheid:
Hij beschermt wie eenvoudig is,
Hij bracht me redding, toen ik verslagen was.

Kom weer tot rust, mijn ziel, want God deed je goed:
Je verloste mijn leven uit de dood,
wiste de tranen van mijn ogen,
nam de stenen weg voor mijn voeten.

Nu wandel ik vrij in de nabijheid van God
in het land van de levenden.
Ik geloofde, ook toen ik zei:
‘Ik wordt heel diep vernederd'.

Toen zei ik in mijn ellende:
‘Ieder mens is een leugenaar'.
Hoe kan ik God ooit vergoeden
voor al het goede dat Hij voor me deed?

Ik wil de beker van de bevrijding heffen,
de naam van God aanroepen,
Mijn beloften aan Hem nakomen
in het bijzijn van heel zijn volk.

Met pijn ziet God de dood van wie Hem trouw is.
O, God, ik mag je dienaar zijn,
je dienaar, zoon van je dienares:
want Jij hebt mijn boeien losgemaakt.

Ik wil Je mijn dankoffer brengen, de naam van God aanroepen,
mijn beloften aan God nakomen voor heel zijn volk:
in de voorhoven van het huis van God, waar je hart is, Jeruzalem.
Halleluja!Stilstaan bij …

Wandelen
Wandelen in het aanschijn van God / in zijn nabijheid, is een vaste Bijbelse uitdrukking voor: 'leven in trouw aan het Verbond / de Woorden van God'.

Beker
Hiermee bedoelt de psalmist de beker die hij zal drinken als deel van het dankoffer dat hij zal brengen.

Huis van de Heer / God
Voor de joden was dit de tempel te Jeruzalem.

Bij de tekst

Schrijver

De meeste exegeten schrijven nu deze psalm toe aan koning David.
Hij zou die geschreven hebben naar aanleiding van koning Saul die in de grot kwam waar hij zich had verborgen.
Omdat David aan de dood kon ontsnappen, ging hij later naar de tempel om er een dankoffer te brengen aan God.Hallelpsalm

Psalm 116 is één van de zes psalmen die Hallelspalmen genoemd worden (Psalm 113 - psalm 118). Ze werden gezongen tijdens de vijf grote joodse feesten (Pesach – joods paasfeest, Sjawoeot - joods pinksterfeest, Soekot – Loofhuttenfeest, Rosj Hasana - joods nieuwjaarsfeest, Yom Kippoer – feest van de verzoening) tijdens de plechtigheden in de tempel.

Nu bidden en zingen Joden ze op Pesach bij de Sedermaaltijd.