Loading...
 

Psalm 116

2 Beker

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Psalm 116: Een danklied

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Ik hou van God:
Hij hoorde mijn roep, mijn smeken.
Hij luisterde naar mij
toen ik Hem riep.

Toen de strikken van de dood mij omsnoerden,
grepen angsten voor de afgrond, en pijn mij aan.
Toen riep ik de naam van God aan:
‘God, red toch mijn leven!'

God is goed en rechtvaardig,
onze God is vol bezorgdheid:
Hij beschermt wie eenvoudig is,
Hij bracht mij redding, toen ik verslagen was.

Kom weer tot rust, mijn ziel, want God deed je goed:
Je verloste mijn leven uit de dood,
wiste de tranen van mijn ogen,
nam de stenen weg voor mijn voeten.

Nu wandel ik vrij in de nabijheid van God
in het land van de levenden.
Ik geloofde, ook toen ik zei:
‘Ik wordt heel diep vernederd'.

Toen zei ik in mijn ellende:
‘Ieder mens is een leugenaar'.
Hoe kan ik God ooit vergoeden
voor al het goede dat Hij voor me deed?

Ik wil de beker van de bevrijding heffen,
de naam van God aanroepen,
Mijn beloften aan Hem nakomen
in het bijzijn van heel zijn volk.

Met pijn ziet God de dood van wie Hem trouw is.
O, God, ik mag je dienaar zijn,
je dienaar, zoon van je dienares:
want Jij hebt mijn boeien losgemaakt.

Ik wil Jou mijn dankoffer brengen, de naam van God aanroepen,
mijn beloften aan God nakomen voor heel zijn volk:
in de voorhoven van het huis van God, waar je Hart is, Jeruzalem.
Halleluja!Stilstaan bij …

Beker
Hiermee bedoelt de psalmist de beker die hij zal drinken als deel van het dankoffer dat hij zal brengen.

Huis van de Heer
Voor de joden was dit de tempel te Jeruzalem.

Bij de tekst

Schrijver

De meeste exegeten schrijven deze psalm nu toe aan koning David. Hij zou die dan geschreven hebben naar aanleiding van koning Saul die in de grot kwam waar David zich had verborgen. Omdat David kon ontsnappen van de dood, ging hij later naar de tempel om er een dankoffer te brengen aan God.