Loading...
 

Psalm 127

2 Bouwen

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Psalm 127: Als God het huis niet bouwt

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1023-1024)

Een lied van Salomo. Voor de reis naar Jeruzalem.

Als de Heer niet helpt
bij het bouwen van een huis,
dan heeft het geen zin,
ook al doen de bouwers hun best.
Als de Heer niet helpt
bij het verdedigen van een stad,
dan heeft het geen zin,
ook al letten de bewakers goed op.

Je kunt wel hard werken,
van de vroege ochtend tot de late avond,
maar dat heeft geen zin.
Want de Heer zorgt voor je,
hij geeft je een goed leven, uit liefde.
Je hoeft er niets voor te doen.

Ook kinderen zijn een geschenk van de Heer,
je krijgt ze van hem.
Het is goed om veel kinderen te hebben.
Zij helpen je als het leven moeilijk is.
Als je veel kinderen hebt, ben je een gelukkig mens.
Want zij zullen je verdedigen
als je vijanden je beschuldigen.
Je hoeft voor niemand bang te zijn.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Een bedevaartslied. Van Salomo.

Als God het huis niet bouwt,
is het zinloos dat bouwlieden eraan werken.
Als God de stad niet bewaakt,
Is het zinloos dat de wachters er op wacht staan.

Het is zinloos dat je vroeg opstaat,
zinloos dat je pas laat gaat rusten,
zinloos dat je je zorgen maakt om je brood.
God schenkt geluk in de slaap aan hen die Hij lief heeft.

Kinderen zijn geschenk:
de vrucht van de schoot is een beloning van God.
Als pijlen in de hand van een strijder
zo zijn de kinderen van je jeugd.

Gelukkig de man die daar een pijlkoker vol van heeft:
zij maken hem niet beschaamd
als hij het in de stadspoort opneemt
tegen zijn aanklagers.Stilstaan bij …

Stadspoort
Geschillen, zakelijke overeenkomsten, rechtspraak … werden behandeld in de stadspoort. Kinderen ondersteunden hun vader bij het behartigen van de familiebelangen.

Bij de tekst

Merk op

Deze psalm wordt toegeschreven aan koning Salomo David.Soort psalm

Psalm 127 is een ‘bedevaartslied’.
Bedevaartsliederen (psalmen 120 – 134), zijn vijftien korte psalmen die waarschijnlijk gezongen werden tijdens de pelgrimstochten naar de tempel in Jeruzalem. Sommigen noemen deze psalmen ook ‘trap-psalmen’, omdat het zou kunnen dat ze gezongen werden bij de trappen van de tempel.Opbouw

VerzenInhoud
1-2 Wat mensen ook doen, hun inspanningen zijn zinloos als God er niet bij betrokken is.
3-5: nakomelingen zijn als een zegen van God. Zij verzekeren de financiële situatie van de familie