Loading...
 

Psalm 136

2 C. Leterme (2011)DSC04457

Foto © Chantal Leterme (2011)


…page…

Psalm 136: Zijn goedheid is er voor altijd

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1031-1032)

Dank de Heer, want hij is goed.
– Zijn liefde blijft altijd bestaan!
Dank de allerhoogste God.
– Zijn liefde blijft altijd bestaan!
Dank de allerhoogste Heer.
– Zijn liefde blijft altijd bestaan!

Hij alleen doet grote wonderen.
– Zijn liefde blijft altijd bestaan!
Hij heeft met wijsheid de hemel gemaakt.
– Zijn liefde blijft altijd bestaan!
Hij heeft de aarde vastgezet in zee.
– Zijn liefde blijft altijd bestaan!
Hij maakte de zon en de maan.
– Zijn liefde blijft altijd bestaan!
De zon schijnt overdag.
– Zijn liefde blijft altijd bestaan!
De maan en de sterren schijnen ’s nachts.
– Zijn liefde blijft altijd bestaan!

Hij doodde de oudste zonen van de Egyptenaren.
– Zijn liefde blijft altijd bestaan!
Hij bevrijdde de Israëlieten uit Egypte.
– Zijn liefde blijft altijd bestaan!
Hij deed dat met grote kracht en macht.
– Zijn liefde blijft altijd bestaan!
Hij maakte een pad door de Rietzee.
– Zijn liefde blijft altijd bestaan!
Zo kon het volk veilig door de zee gaan.
– Zijn liefde blijft altijd bestaan!
Maar de farao en zijn leger verdronken.
– Zijn liefde blijft altijd bestaan!
De Heer leidde zijn volk door de woestijn.
– Zijn liefde blijft altijd bestaan!
Hij versloeg grote koningen.
– Zijn liefde blijft altijd bestaan!
Hij doodde machtige koningen.
– Zijn liefde blijft altijd bestaan!
Hij doodde Sichon, de koning van de Amorieten.
– Zijn liefde blijft altijd bestaan!
Hij doodde Og, de koning van Basan.
– Zijn liefde blijft altijd bestaan!
De Heer gaf het land van al die koningen aan Israël.
– Zijn liefde blijft altijd bestaan!
Zijn trouwe volk mocht daar voor altijd wonen.
– Zijn liefde blijft altijd bestaan!
Hij dacht aan ons in moeilijke tijden.
– Zijn liefde blijft altijd bestaan!
Hij bevrijdde ons van onze vijanden.
– Zijn liefde blijft altijd bestaan!

Hij geeft mensen en dieren te eten.
– Zijn liefde blijft altijd bestaan!
Dank de God van de hemel.
– Zijn liefde blijft altijd bestaan!


Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Loof de Heer, want Hij is goed,
- zijn goedheid is er voor altijd.
Loof de oppermachtige God,
- zijn goedheid is er voor altijd.
Loof de oppermachtige Heer,
- zijn goedheid is er voor altijd.

Hij die wonderen doet zonder hulp,
- zijn goedheid is er voor altijd.
Die in zijn wijsheid de hemel schiep,
- zijn goedheid is er voor altijd.
Die de aarde uitspreidde op de water,
- zijn goedheid is er voor altijd.
Die de grote lichten schiep:
- zijn goedheid is er voor altijd.
de zon, die over de dag heerst,
- zijn goedheid is er voor altijd.
maan en sterren die de nacht beheersen,
- zijn goedheid is er voor altijd.

Die Egypte in zijn eerstgeborenen trof,
- zijn goedheid is er voor altijd.
die Israël uit dat land wegleidde –
- zijn goedheid is er voor altijd.
met sterke hand, en geheven arm,
- zijn goedheid is er voor altijd.
Die de Schelfzee sneed in twee helften,
- zijn goedheid is er voor altijd.
Die Israël daar liet doorgaan,
- zijn goedheid is er voor altijd.
die er de farao met zijn leger bedolf,
- zijn goedheid is er voor altijd.
Die zijn volk voorging door de woestijn,
- zijn goedheid is er voor altijd.
Hij die machtige koningen versloeg
- zijn goedheid is er voor altijd.
en geduchte vorsten doodde:
- zijn goedheid is er voor altijd.
Sichon, de koning van de Amorieten,
- zijn goedheid is er voor altijd.
Og, de koning van Basan
- zijn goedheid is er voor altijd.
en hun land heeft gegeven als erfdeel,
- zijn goedheid is er voor altijd.
als bezit aan Israël, zijn dienaar:
- zijn goedheid is er voor altijd.
Die aan ons dacht in onze vernedering,
- zijn goedheid is er voor altijd.
ons ontrukte aan onze vijand,
- zijn goedheid is er voor altijd.

Hij die te eten geeft aan al wat leeft,
- zijn goedheid is er voor altijd.
Loof Hem, de God van de hemel:
- zijn goedheid is er voor altijd.Stilstaan bij …

Goedheid
Het Hebreeuwse woord dat met goedheid vertaald werd, werd vroeger vertaald met ‘goedertierenheid’, een woord dat zo goed als niet meer gebruikt wordt.
Dat Hebreeuwse woord kon ook vertaald worden met: omzien naar iemand, trouw, genade, liefde …
Andere vertalingen voor het vers waarin dit woord voorkomt:

‘Want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid.’

‘Zijn genade duurt eeuwig’

‘Eeuwig duurt zijn trouw’
‘Hij is trouw in eeuwigheid.’

‘Zijn liefde kent geen grenzen’
‘Zijn liefde blijft altijd bestaan’
‘Zijn liefde duurt voor eeuwig’


Schelfzee
(Het woord schelf betekent: bies, riet.)
Deze zee wordt ook Rietzee genoemd of Rode Zee, een naam die de Grieken en Romeinen al gebruikten.
Het is niet duidelijk waar de Schelfzee (Rietzee / Rode Zee) precies lag. Was het de huidige Golf van Akaba? Of was het de Golf van Suez, waar veel riet te vinden is wegens de aanwezigheid van zoet water?

Snijden
Het valt op dat voor het splijten van deze zee het woord ‘snijden’ gebruikt wordt, een woord dat ook gebruikt wordt bij het aangaan, het ‘snijden’ van het verbond. Zo kan het veilig trekken door de zee die in twee gesneden werd, gezien worden als deel van het verbond.

Bij de tekst

Opbouw

Psalm 136 bestaat inhoudelijk uit drie delen:

verzen 1-9ScheppingGod schiep hemel en aarde
10-20UittochtHij bevrijdde zijn volk
21-26LandHij gaf zijn volk een woonplaats


Elk van de verzen die in deze drie strofes voorkomen wordt gevolgd door een refrein, iets wat niet vaak voorkomt in een psalm.Grote Hallel

De joden noemen psalm 136: ‘Grote Hallel’
‘Hallel’ is het Hebreeuwse woord voor ‘loven’, terug te vinden in het woord ‘halleluja’ = ‘Loof de Heer’. Deze psalm werd gezongen met het paasfeest.

Overweging

Benoït Standaert

'Zijn goedheid is er voor altijd'

"Het keervers is sterker dan de wisselende evenementen, zo blijkt het. Er is iets dat blijft, door alles heen, door wel en wee, door hoogten en laagten, door beproevingen en overwinningen. Er is iets sterker dan de tijd, sterker dan de ruimte, eerder dan de schepping en meer volkomen en duurzamer dan de geschiedenis. Althans in die richting trekt de psalm met zijn refrein ons mee."