Loading...
 

Psalm 139

2 Foto

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Psalm 139: God, Je kent me door en door

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1034-1036)

Een lied van David. Voor de zangleider.

Heer, u weet alles van mij, U kent mij.
U weet waar ik ben, en u weet waar ik heen ga.
U weet wat ik denk, ook al bent u ver weg.
U ziet me als ik thuis ben en u ziet me onderweg.
U ziet alles wat ik doe.
Voordat ik mijn mond opendoe, weet u al wat ik wil zeggen.
U bent voor mij en achter mij, u bent om mij heen.
Uw hand houdt me vast.
Ik vind het een wonder dat u mij zo goed kent.
Ik kan het niet begrijpen.

Waar kan ik heen gaan zonder dat u het merkt?
Waar kan ik heen vluchten zonder dat u mij ziet?
Ik kan wel naar de hemel klimmen, maar dan bent u daar.
Ik kan wel afdalen naar het land van de dood,
maar daar bent u ook.
Ik kan naar de plaats gaan waar de zon opkomt.
Ik kan naar de plaats gaan waar de zon ondergaat.
Maar ook daar zal uw hand mij leiden,
ook daar houdt uw hand mij vast.
Ik kan wel willen dat het donker wordt,
zodat u mij niet ziet.
Ik kan wel willen dat de dag verandert in nacht.
Maar voor u is het donker niet donker.
Voor u is de nacht net zo licht als de dag.
De duisternis lijkt op het licht.

U maakte mij in de buik van mijn moeder.
Elk deel van mijn lichaam hebt u gevormd.
Ik dank u daarvoor.
Want het is een wonder, zoals ik gemaakt ben.
Alles wat u maakt, is een wonder.
Dat weet ik heel goed.
U hebt me al gezien toen ik in het geheim gemaakt werd.
U hebt me al gezien toen ik diep in de aarde ontstond.
Toen mijn lichaam nog geen vorm had, zag u mij al.
Nog voordat ik werd geboren, wist u alles al van mij.
En u schreef het in uw boek.
God, uw gedachten kan ik niet begrijpen,
ze zijn te moeilijk voor mij.
Ik probeer uw gedachten te tellen,
maar het zijn er zo veel, meer dan er zand is bij de zee.
Ik ben dicht bij u, elke ochtend weer.

Bescherm mij tegen slechte mensen, God,
laat ze voorgoed verdwijnen. Moordenaars zijn het!
Ze spreken kwaad over u, ze vertellen leugens over u.
Het zijn uw vijanden. Met hen wil ik niet omgaan, Heer.
Zij kunnen mijn vrienden niet zijn, want ze verzetten zich tegen u.
Ik wil ze nooit meer zien.
Uw vijanden zijn ook mijn vijanden.
God, ik wil dat u alles van mij weet,
ik wil dat u weet wie ik ben.
Kijk in mijn hart, onderzoek al mijn gedachten.
Kijk of ik leef zoals u dat wilt,
en leid me op de weg die u wijst.Psalm 139

(Erwin Roosen)

Jij kent en
doorgrondt mij, God,
van kop tot teen,
van voor tot achter.

Jij weefde mij
in de schoot
van mijn moeder.
Jouw hand
laat mij nooit los.

Daarom wil ik
Je graag danken.
Want het is een wonder
zoals ik ben gemaakt.

Kijk in mijn hart.
Zie mij graag.
En leid mij op de weg
die toekomst heeft.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Voor de koorleider. Van David. Een psalm.

God, Je weet alles van me en Je kent me,
Je kent mijn gaan en staan,
Je verstaat mijn gedachten al van ver.
Je kent mijn reizen, mijn rusten,
Je kent al mijn wegen.

Er ligt geen woord op mijn tong,
of Je hebt het al gehoord, God.
Je zit achter me, voor me, rond me:
Je legt je hand op me.
Dit begrijpen is me te veel,
ik kan er niet bij.

Hoe kan ik aan je aandacht ontsnappen?
Waar kan ik je blik ontvluchten?
Klim ik op naar de hemel - Je bent er.
Lig ik neer bij de doden - Je bent er.

Neem ik de vleugels van de zon in de morgen
en strijk ik neer aan de uiterste zeekust,
ook daar leidt je hand me,
houdt je rechterhand me vast.

Ik kan wel zeggen: 'De duisternis mag me omhullen,
het licht mag nacht worden om mij heen',
maar voor Jou bestaat geen duisternis in het duister:
voor Jou is de nacht even licht als de dag,
de duisternis even stralend als het licht.

Jij bent het die mijn nieren hebt gevormd,
die me weefde in de buik van mijn moeder.
Ik loof Je in het besef
dat ik ontzagwekkend ben van maaksel,
een wonder dat Je schiep.
Mijn wezen ken Je volkomen.

Toen ik in het verborgene gevormd werd,
ontworpen in de diepte van de aarde
was mijn wezen geen geheim voor Je.

Je ogen zagen me, toen ik nog vormeloos was.
In je boek stonden al mijn levensdagen,
toen er nog niet een daarvan gemaakt was.

God, je gedachten zijn te groots voor me,
Het geheel ervan is me te machtig,
Het zijn er veel meer dan er zandkorrels zijn.
Ik kom er niet uit en blijf bij Je.


Sla de afvalligen neer, God.
- weg van me, jullie die bloed vergieten!
Ze blijven kwaad over Je spreken
Je bestrijders misbruiken je naam.

Zou ik, God, de mensen die Je haten, niet haten,
zij die Je trotseren, niet verafschuwen?
Ik haat hen, mijn haat is heel fel:
tussen hen en mij is er vijandschap.

Doorgrond me, God, ken mijn hart,
toets me, ken mijn verborgen gedachten.
Zie of ik geen verkeerde weg opga:
wijs me de weg van de eeuwigheid.Stilstaan bij …

Weg van de eeuwigheid
De weg van de wet van God.

Bij de tekst

Waar is God?

De psalmist vraagt zich af hoe hij kan ontsnappen aan de aanwezigheid van God (Psalm 139, 7-12). het antwoord 'op geen enkele manier' wordt uitgewerkt in drie strofes:

StrofeVerzen
17-8Hier wordt een reis gemaakt naar het hoogst (hemel) en het laagst denkbare (onderwereld).
29-10Hier wordt gezocht van de dageraad in het oosten tot voorbij de verste zee in het westen.
311-12Hier wordt niet meer gezocht naar de plaats, maar in de tijd: dag en nacht.
David

Psalm 139 maakt deel uit van de laatste verzameling psalmen (psalmen 138 tot 145), die in het eerste vers aan David worden toegeschreven.Slot

Vanaf vers 19, het laatste deel van deze psalm, gaat de psalmist tekeer tegen al wie vijand is van God. Een manier van denken die veel gelovigen nu niet meer kunnen appreciëren. Daarom wordt dit laatste deel vaak weggelaten bij het herschrijven van deze psalm.

Suggesties

Grote kinderen

DOEN

Een hart vol psalmwoorden

Bezorg de kinderen een blad met de tekst van psalm 139 die je met hen wil doornemen. Ze onderstrepen er de woorden, die hen op een of andere manier treffen.

Daarna gaan ze in een kring zitten en verwoorden voor elkaar wat ze onderlijnd hebben en waarom hen dat zo treft.

Daarna tekenen ze op een blad een groot hart. Daarin schrijven ze alle woorden uit de psalm die hen treffen. In een ander kleur schrijven ze de woorden die hun vrienden hebben aangeduid.
Woorden die ze heel belangrijk vinden schrijven ze groter of in drukletters.

Jongeren

BIDDEN

Gebeden van de heilige Patrick

Merk op dat de volgende twee gebeden van de heilige Patrick, die in de 5e eeuw na Christus leefde, wellicht door Psalm 139 geïnspireerd zijn:

De Heer zij voor u
om u de juiste weg te wijzen.

De Heer zij naast u
om u in de armen te sluiten
en te beschermen
tegen de gevaren
van links en rechts

De Heer zij achter u
om u te bewaren
voor de valsheden
van boze mensen.

De Heer zij onder u
om u op te vangen
als u valt
en u uit de strik te trekken.

De Heer zij in u
om u te troosten
als u treurig bent.

De Heer zij om u heen
om u te verdedigen
als mensen over u heen vallen.

De Heer zij boven u
om u te zegenen.

Moge de genadige God
u zegenen
nu en morgen.

God onze Vader,

Ga voor me uit
om me de juiste weg te wijzen.

Ga naast mij
om me te beschermen
tegen gevaren van links en rechts

Ga achter mij
om me te verdedigen
tegen boze mensen.

Sta onder mij
om me op te vangen
als ik val.

Wees in mij
om me te troosten
als ik treurig ben.

Wees boven mij
om me te zegenen.
Nu en morgen.Duid in de psalm aan welke zinnen de heilige Patrick wellicht geïnspireerd hebben.

Lees psalm 139 en onderlijn de zinnen die jou persoonlijk aanspreken.

Gebruik die zinnen als kapstok bij het schrijven van een eigen psalm.

ZINGEN / BELUISTEREN

The psalm-project: psalm 139

Klik hier om deze uitvoering te beluisteren.Psalm voor nu

Klik hier om deze uitvoering te beluisteren.Trijntje Oosterhuis

Klik hier om dit lied te beluisteren waarvan de tekst geschreven werd door haar vader Huub Oosterhuis.