Loading...
 

Psalm 16

2 Foto


…page…

Psalm 16: Veilig bij God

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 846-847)

Een stil gebed van David.

Bescherm mij, God,
bij u ben ik veilig.
Ik zeg tegen u:
U bent mijn Heer,
ik vind mijn geluk alleen bij u.
Vroeger vereerde ik andere goden.
Maar ik zal niet meer offeren in hun tempels,
ik zal niet meer tot hen bidden.
Want mensen die andere goden dienen,
krijgen veel ellende en verdriet.
Heer, u geeft me alles wat ik nodig heb.
Mijn leven is in uw handen.
Alles wat ik van u ontvang, is goed.
Ik ben gelukkig met wat u mij geeft.

Heer, ik dank u, want u geeft mij raad.
Steeds denk ik aan uw lessen,
zelfs in de nacht.
Steeds denk ik aan u, Heer.
U bent altijd bij me,
er kan met mij niets ergs gebeuren.
Daarom ben ik blij.
Ik juich en zing, want bij u ben ik veilig.
U verlaat mij niet, ik zal niet sterven.
U houdt mij weg van de dood,
omdat ik trouw ben aan u.
U leert mij hoe ik moet leven.
Ik ben blij, omdat u bij me bent.
Dat maakt me gelukkig,
voor altijd.Naar psalm 16

(Erwin Roosen)

Bescherm mij, God.
Bij Jou ben ik veilig.
Want niemand is
groter dan Jij.

Jij bent
al wat ik heb.
Mijn leven ligt
helemaal in jouw handen.

Zelfs ’s nachts
denk ik aan Jou.
Met Jou aan mijn zijde
zal mij niets overkomen.

Daarom verheug ik mij
en juich ik.
Want in jouw nabijheid
ben ik gelukkig.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Een puntdicht van David.

Zorg voor me, God,
bij Jou zoek ik bescherming.

Ik zeg tegen God: ‘Jij bent mijn Heer,
Buiten Jou is er geen geluk.'
In de goden van dit land,
vind ik geen vreugde meer.
De mensen hebben heel veel goden,
en iedereen wil hen dienen.
Maar ik geef die geen offers meer van bloed,
hun namen komen me niet meer over mijn lippen.

God, mijn bezit, mijn beker,
mijn lot ligt in je handen.
Mijn meetlinten lagen op een goede plaats:
Ik kreeg een prachtig stuk!

Ik dank God om de raad die Hij me geeft:
zelf ‘s nachts spreekt Hij mijn geweten aan.
Ik houd God altijd voor ogen.
Met Hem naast me, val ik niet.

Mijn hart is blij, en mijn ziel zingt:
ik ben veilig en zonder zorgen.
Want Je geeft me niet prijs aan de dood,
Je laat me het graf niet zien.
Je wijst me de weg naar het leven,
voor altijd het volle geluk aan je rechterhand.
Stilstaan bij …

Puntdicht
(Hebreeuws: mikam; Grieks: epigram)
Een kort en bondig gedicht met een woordspeling of pointe.

Levensbeker
In deze context wordt met deze beker het lot bedoeld.

Meetsnoer / meetlint
In het begin van de zaaitijd verdeelde men het gemeenschappelijke land met meetsnoeren in verschillende stukken en wees die toe door het lot.

Geweten
In de oorspronkelijke tekst staat: ‘nieren’.

Rechterhand
Wie aan de rechterhand van iemand zat, zat op de ereplaats.
In een rechtszaak stond de verdediger rechts van de aangeklaagde. Zo was rechts de plaats waarvan men hulp kon verwachten.

Bij de tekst

Ontstaan

In deze psalm kan men opmaken dat het geloof in de ene God zich gemakkelijk mengde met de verering van andere goden (vv. 3-4).

Bedoelde de psalmist met 'goden' de Baäl, dan werd deze psalm geschreven in de tijd van het koningschap, dus vóór de ballingschap. Het geloof in een God, die opriep tot recht en gerechtigheid, kende nogal wat tegenkanting.

Bedoelde de psalmist met 'goden', de goden van Perzië, dan werd deze psalm waarschijnlijk geschreven werd in de Perzische periode (na 539 voor Christus).Betekenis

De psalmist kiest radicaal voor God en tegen de afgoden. Bij God vindt hij alles wat hij nodig heeft. Als hij zijn leven in de handen van God legt, krijgt hij plezier in het heden en moet hij niet vrezen voor de toekomst.Psalm 16 in het Nieuwe Testament

PetrusPetrus citeert deze psalm in zijn toespraak in Handelingen 2. Hij zegt: ‘Deze psalm gaat over de Messias’, Hij is degene die niet overgeleverd wordt aan het dodenrijk en die het graf niet zal zien’, een manier om te spreken over de verrijzenis.
PaulusWanneer Paulus de joden toespreekt in de synagoge van Antiochië in Pisidië, citeert hij uit deze psalm (Handelingen 13, 35) als hij het heeft over de verrijzenis van Jezus.


Bijbel en kunst

Muziek

Taizé

Behüte mich, Gott

Klik hier om deze psalm te beluisteren.

Suggestie

Jongeren

ZINGEN / BELUISTEREN

'Hoor je mij?'

Klik hier om dit lied (tekst: Huub Oosterhuis; Muziek Oomen) te beluisteren of mee te zingen.