Loading...
 

Psalm 16

2 Foto


…page…

Psalm 16: Veilig bij God

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Een puntdicht van David.

Zorg voor mij, God,
bij Jou zoek ik bescherming.

Ik zeg tegen God: ‘Jij bent mijn Heer,
Buiten Jou is er geen geluk.'
In de goden van dit land,
vind ik geen vreugde meer.
De mensen hebben heel veel goden,
en iedereen wil hen dienen.
Maar ik geef die geen offers meer van bloed,
hun namen komen mij niet meer op mijn lippen.

God, mijn bezit, mijn beker,
mijn lot ligt in jouw handen.
Mijn meetlinten lagen op een goede plaats:
Ik kreeg een prachtig stuk!

Ik dank God om de raad die Hij me geeft:
zelf ‘s nachts spreekt Hij mijn geweten aan.
Ik houd God altijd voor ogen.
Met Hem naast mij, val ik niet.

Mijn hart is blij, en mijn ziel zingt:
ik ben veilig en zonder zorgen.
Want Jij geeft mij niet prijs aan de dood,
Jij laat mij het graf niet zien.
Jij wijst mij de weg naar het leven,
voor altijd het volle geluk aan uw rechterhand.Naar psalm 16

(Erwin Roosen)

Bescherm mij, God.
Bij Jou ben ik veilig.
Want niemand is
groter dan Jij.

Jij bent
al wat ik heb.
Mijn leven ligt
helemaal in jouw handen.

Zelfs ’s nachts
denk ik aan Jou.
Met Jou aan mijn zijde
zal mij niets overkomen.

Daarom verheug ik mij
en juich ik.
Want in jouw nabijheid
ben ik gelukkig.Stilstaan bij …

Puntdicht
(Hebreeuws: mikam; Grieks: epigram)
Een kort en bondig gedicht met een woordspeling of pointe.

Levensbeker
In deze context wordt met deze beker het lot bedoeld.

Meetsnoer / meetlint
In het begin van de zaaitijd werd gemeenschappelijk land met meetsnoeren in verschillende stukken verdeeld en door het lot toegewezen.

Geweten
In de oorspronkelijke tekst staat: ‘nieren’.

Rechterhand
Wie aan de rechterhand van iemand zat, zat op de ereplaats.
In een rechtszaak stond de verdediger rechts van de aangeklaagde. Zo was rechts de plaats waarvan men hulp kon verwachten.

Bij de tekst

Ontstaan

In deze psalm kan men opmaken dat het geloof in de ene God zich gemakkelijk mengde met de verering van andere goden (vv. 3-4).

Bedoelde de psalmist hiermee de Baäl, dan werd deze psalm geschreven in de tijd van het koningschap, dus vóór de ballingschap. Het geloof in de ene God, dat opriep tot recht en gerechtigheid, kende nogal wat tegenkanting.

Bedoelde de psalmist met de andere goden, de goden van Perzië, dan werd deze psalm waarschijnlijk geschreven werd in de Perzische periode (na 539 voor Christus).Betekenis

De psalmist kiest radicaal voor God en tegen de afgoden. Bij God vindt hij alles wat hij nodig heeft. Als hij zijn leven in de handen van God legt, krijgt hij vreugde in het heden en moet hij geen vrees hebben voor de toekomst.Psalm 16 in het Nieuwe Testament

Petrus
Petrus citeert deze psalm in zijn toespraak in Handelingen 2.
Hij zegt: ‘Deze psalm gaat over de Messias’, Hij is degene die niet overgeleverd wordt aan het dodenrijk en die het graf niet zal zien’, een manier om te spreken over de verrijzenis.


Paulus
Wanneer Paulus de joden toespreekt in de synagoge van
Antiochië in Pisidië, citeert hij uit deze psalm (Handelingen 13, 35) als hij het heeft over de verrijzenis van Jezus.

Bijbel en kunst

Muziek

Taizé

Behüte mich, Gott

Klik hier om deze psalm te beluisteren.