Loading...
 

Psalm 21

2 Koning

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Psalm 21: God helpt de koning

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 856-857)

Een lied van David. Voor de zangleider.

Heer, de koning juicht
omdat u machtig bent.
De koning is blij
omdat u hem laat overwinnen.
U gaf hem alles wat hij wilde.
Alles wat hij vroeg, kreeg hij van u.

U hebt hem geluk en vrede gegeven,
u zette een gouden kroon op zijn hoofd.
Hij vroeg om een lang leven,
en u gaf hem dat,
u gaf hem een lang en goed leven.

Iedereen eert de koning,
want u liet hem overwinnen.
U hebt hem veel macht gegeven.
U maakt hem voor altijd gelukkig.
U bent bij hem, en dat geeft hem vreugde.

De koning vertrouwt op u.
De koning blijft machtig
omdat u trouw bent, allerhoogste God.
De Heer vernietigt alle vijanden

Heer, u zult alle vijanden verslaan.
U zult winnen van mensen die u haten.
Als u komt, zullen zij vernietigd worden.
Dan blijft er niets van hen over.

U zult de vijanden vernietigen met vuur,
want u bent woedend.
Niets blijft er van hen over.
Ook hun kinderen en kleinkinderen zult u doden,
niemand van hen zal in leven blijven.

De vijanden maken slechte plannen
en ze verzetten zich tegen u.
Maar ze zullen niets bereiken.
Want u zult hen wegjagen, Heer,
u schiet uw pijlen op hen af.

Heer, laat zien hoe machtig u bent.
Dan zullen wij een lied over u zingen.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Voor de koorleider.
Een psalm van David.

God, je macht maakt de koning blij van vreugde.
Luid juicht hij om je overwinning.
Je hebt hem gegeven wat zijn hart verlangde,
Je weigerde niet wat zijn lippen vroegen.

Je naderde hem met heel veel zegen,
Je zette een gouden kroon op zijn hoofd.
Hij vroeg leven aan Je en Je gaf het,
lengte van dagen, die de tijd trotseert.

Groot is zijn roem door je overwinning,
Je bekleedt hem met hoogheid en pracht.
Je geeft hem voor altijd je zegen,
Je maakt blij met het licht van je gelaat.

Want de koning vertrouwt op Jou,
Hij wankelt niet, dankzij Jou, de Allerhoogste.

Je hand treft elke vijand,
je rechterhand treft al wie Je haat,
ze branden in een oven van vuur
op het moment, God, dat Jij verschijnt,

Je vernietigt hen in je woede,
verteert hen in een laaiende vlam.
Hun kinderen neem Je weg van de aarde,
hun nageslacht veeg Je weg uit de mensheid.

Als ze Je in hun kwaadheid proberen te naderen,
een aanslag beramen, maar ze slagen er niet in.
Je drijft hen terug,
je spant je boog en legt aan om te treffen!

Verhef Je, God, in je kracht.
We zingen bij harpspel het lied over je grote daden.

Bij de tekst

Danklied

Deze psalm werd wellicht geschreven naar aanleiding van een overwinning of een gedenkdag.