Loading...
 

Psalm 28

2 C. Leterme India (2012)DSC00596

Foto © Chantal Leterme (Herder, Noord-India - 2012)


…page…

Psalm 28: God, mijn herder

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 866-867)

Een lied van David.

Ik roep naar u, Heer,
want bij u ben ik veilig.
Hoor mijn gebed en antwoord mij!
Anders sterf ik,
dan ga ik naar het land van de dood.

Heer, hoor hoe ik roep,
hoor hoe ik om hulp smeek.
Met mijn handen omhoog bid ik tot u,
ik bid tot u in uw heilige tempel.

U straft mensen die kwaad doen,
u maakt een eind aan hun leven.
Want zij doen tegen iedereen vriendelijk,
maar hun gedachten zijn slecht.

Heer, straf mij niet,
want ik ben niet zoals zij.
Geef ze de straf die ze verdienen.
Want ze letten niet op uw daden,
ze zien uw wonderen niet.
Geef ze het loon voor hun slechte daden,
laat ze voor altijd verdwijnen!

Ik wil de Heer danken,
want hij heeft mijn gebed gehoord.
De Heer geeft mij kracht en beschermt mij.
Op hem vertrouw ik.
Hij heeft mij geholpen,
en daarom juich ik.
Ik wil hem danken met een lied.
Heer, zorg voor uw volk

Heer, u geeft kracht aan uw volk.
U beschermt de koning die u hebt uitgekozen.
Red uw volk en maak het gelukkig.
Zorg voor uw mensen,
zoals een herder voor zijn schapen zorgt.
Laat uw volk nooit alleen.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Van David.

Tot Jou roep ik, God die mijn rots zijt:
wijs me niet af door niets te zeggen.
Blijf niet tegen me zwijgen
anders word ik als zij die in hun graf liggen.

Luister naar mijn roep om jouw zorg:
ik kan Jou slechts smeken om hulp,
ik kan alleen mijn handen heffen
naar je heiligdom, jouw geheim.

Werp me niet weg met de bozen,
met hen die kwaad doen,
die hun medemensen spreken over vrede,
terwijl er boosheid heerst in hun hart.

Geef hun volgens het werk van hun handen,
betaal hun het verdiende loon uit.
Nooit hebben ze oog voor wat God doet,
voor niets wat zijn hand heeft gedaan.
Daarom haalt Hij hen neer, zet hen niet voort.

Gezegend is God! Hij hoorde mijn smeekbede.
God is mijn kracht, mijn schild,
op Hem kan ik het meest vertrouwen.
Hij gaf me hulp. Mijn hart herleeft.
ik mag Hem weer loven met mijn lied.

God is de kracht van zijn volk,
Hij, de veilige burcht van zijn gezalfde.
Herstel de vrijheid van uw volk, zegen het.
Wees zijn herder: draag het tot het einde van de tijd.Stilstaan bij …

Rots
God wordt vaak een ‘rots’ genoemd, een beeld voor de veiligheid die Hij biedt, voor zijn betrouwbaarheid.

Herder
Deze koninklijke titel verwijst naar de verantwoordelijkheid en de zorg die men van een koning mag verwachten.