Loading...
 

Psalm 32

2 Schoonmaken 5704


…page…

Psalm 32: God wist zonden uit

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 872-873)

Een lied van David.

U hebt mij vergeven, Heer,
u denkt niet meer aan mijn fouten.
Daarom ben ik gelukkig.
Ik kan eerlijk tegen u zijn,
u kijkt niet meer naar mijn schuld.
Daarom ben ik gelukkig.

Eerst zweeg ik over mijn fouten.
Ik werd ziek, ik huilde de hele dag.
Dag en nacht voelde ik uw woede, Heer.
Ik verloor al mijn kracht,
ik kon niet meer verder.

Toen vertelde ik u over mijn fouten,
ik zweeg niet langer over mijn schuld.
Ik zei eerlijk wat niet goed was,
en u hebt me alles vergeven.


Mensen die u trouw zijn,
moeten doen wat ik gedaan heb.
Ze moeten tot u bidden als het niet goed met hen gaat.
Dan zijn ze veilig in het grootste gevaar.

Heer, u beschermt me, u bevrijdt me.
Daarom zing ik en juich ik.
Want dit hebt u gezegd:
‘Ik zal je de weg wijzen die je moet gaan.
Ik zal je raad geven,
ik zal voor je zorgen.
Wees niet eigenwijs,
laat je door mij leiden.
Dan zal geen kwaad je treffen.’


Iedereen moet dit weten:
Slechte mensen moeten veel lijden.
Maar mensen die op de Heer vertrouwen,
vinden overal liefde en geluk.

Iedereen die trouw is aan de Heer,
moet blij zijn en juichen.
Iedereen die eerlijk is,
moet zingen van vreugde.
Want de Heer is goed!Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Van David.
Een compositie.

Gelukkig is de mens
van wie God de misstap niet aanrekent
en van wie de zonde is uitgewist.
Gelukkig is de mens
van wie God zijn schuld niet meer telt,
van wie het hart geen geheimen meer heeft.
Want zolang ik zweeg, ging mijn kracht weg,
omdat ik elke dag in snikken losbarstte.

Dag en nacht bleef je hand op me wegen:
ik verschrompelde alsof de zomerhitte me verschroeide.
Toen bekende ik Je mijn zonden,
verzweeg niet langer mijn kwaad.
Ik dacht: ik belijd God mijn overtreding.
Toen vergaf Je mijn zonde, mijn schuld.

Laat je getrouwen tot Je bidden
als ze zonde in zichzelf vinden.
Hoe dreigend het water dan ook opkomt,
het zal hen niet overspoelen.
Jij bent mijn beschermer en neemt alle druk van mij af,
Je geeft me vrijheid.

Ik geef je inzicht en aanwijzingen
over de weg die je moet gaan.
Ik geef je raad. Mijn oog volgt je.
Wees daarom niet zoals een paard of een ezel zonder verstand,
van wie de koppigheid alleen te tomen is met bit en teugel.
Want anders kan het kwaad je treffen!

Een boos mens moet veel leed dragen
maar wie zijn rust vindt in God,
wordt met liefde omringd.
Wees blij, rechtvaardigen,
zing voor God van je vreugde.
Wie oprecht is van hart, zing het uit wat je raakt!Stilstaan bij …

Zonde
Wie opzettelijk iets fout doet, en daarmee iemand kwetst, kwetst niet alleen die persoon, maar ook God, omdat God wil dat we voor de anderen respect opbrengen.

Bit en teugel
Beeld voor de ellende die de mensen door de zonde naar zich toe halen.

Rechtvaardigen
Mensen die leven volgens de wil van God, zoals die uitgedrukt werd in de Tora, het geheel van richtlijnen om te leven zoals God het graag heeft.

Bij de tekst

Betekenis

Psalm 32 prijst niet alleen de mens die vergeving krijgt voor zijn zonden, maar maakt ook duidelijk dat het belangrijk is zijn eigen schuld te bekennen.Boetepsalm

In het boek Psalmen staan zeven boetepsalmen (Psalmen 6, 32, 38, 51, 102, 130, 143 ), waarbij de aandacht ligt op de vroegere zonden van de psalmist.

Boetepsalmen zijn psalmen die gebeden werden / worden
. bij de ziekenzalving, bij de stervensbegeleiding en de uitvaart.
. ze werden / worden ook voorgelezen op bijzondere kerkelijke dagen (b.v. Aswoensdag, Goede Vrijdag).
. ze kunnen ook gelezen worden om de eigen zonden te bekennen en berouw te tonen.

In de middeleeuwen werden die boetepsalmen in bijna elk getijdenboek opgenomen.Indeling

VerzenInhoud
1-5De psalmist bezingt zijn vreugde als hij beseft dat God zijn schuld heeft uitgewist.
6-11Hij toont zijn vertrouwen in God als gids op het juiste pad.