Loading...
 

Psalm 130

2 Handen

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Psalm 130: Luister naar me, Heer

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1025-1026)

Een lied voor de reis naar Jeruzalem.

Ik ben wanhopig, Heer!
Daarom roep ik naar u.
Heer, hoor mijn stem,
luister naar mij,
hoor hoe ik smeek!

Heer, als u steeds op onze zonden let,
dan zijn wij altijd schuldig.
Maar u vergeeft ons,
en daarom eren wij u!

Ik verlang naar de Heer,
ik wacht op hem,
ik vertrouw op zijn woorden.
Ik verlang naar de Heer,
meer dan een nachtwaker verlangt naar de ochtend,
naar het licht van de nieuwe dag.

Volk van Israël, vertrouw op de Heer!
Want hij is goed en trouw,
hij bevrijdt ons, altijd weer.
De Heer zal ons van alle schuld bevrijden.Vertaling van Guido Gezelle

Uit de diepte roep ik, Heere,
hoort, ik bidde U, naer myn stem!
Wilt Uw oor te mywaerd keeren
die om bystand roepend ben!
Sloegt gy al myn zonden gade,
Heer! wie zou niet ondergaen?
Neen! by U, dáer is genade
Heere, uw spreken houdt my staen!
Staende blyve ik op uw spreken
en ik hope in U, o Heer!
Van het eerste morgendbreken,
tot des avonds wederkeer.
Want by U is medelyden,
is verzachting des gekwels,
grooter als het wederstryden
en de boosheid Israëls.
Heere, op dat hun ruste en vrede,
zy gegeven, bidden wy:
end' hun, in alle eeuwigheden,
't hemelsch licht geschonken zy!Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. LETERME)

Een bedevaartslied.

Uit de diepte roep ik Je, God.
Luister naar me, God. Ik blijf vragen.
O, mocht je oor toch horen
hoezeer ik roep om je goedheid.

Als Jij onze tekorten blijft herinneren, God,
wie kan dan nog stand houden?
Maar bij Jou is er vergeving,
want zo wil Je gekend zijn.

Ik kijk uit naar God, ik wacht op Hem,
ik vertrouw op zijn woord.
Mijn hart ziet uit naar God,
meer dan wachters naar de morgen.

Israël, blijf hopen op God!
Bij Hem is goedheid en altijd weer kwijtschelding.
Hij is het die Israël bevrijdt
van al zijn tekorten.Stilstaan bij …

Afgrond / diepte
Hiermee kan de onderwereld bedoeld zijn, maar het kan ook een beeld zijn voor de diepe ellende waarin de schrijver van deze psalm zich bevindt: een diepte van ongeluk of ellende, of een diepte van schuld.
Dit woord in het Latijn (profundis), ligt aan de basis van de Latijnse benaming van deze psalm: ‘De profundis’.

Schuld / zonde / tekort
Tekortkoming tegenover de medemens (= schuld) en tegelijk ook tegenover God (= zonde).

Morgen
Beeld voor nieuw leven, perspectief, uitzicht.

Bij de tekst

Soort psalm

Pelgrimslied / bedevaartslied

Bedevaartsliederen (psalmen 120 – 134), zijn vijftien korte psalmen die waarschijnlijk gezongen werden tijdens de pelgrimstochten naar de tempel in Jeruzalem. Sommigen noemen deze psalmen ook ‘trappsalmen’, omdat het zou kunnen dat ze gezongen werden bij de trappen van de tempel.
De Israëlieten kwamen vanuit alle hoeken van Israël naar Jeruzalem om daar feest te vieren. Zo'n pelgrimstocht is het beeld van de levensweg: een weg met dalen en heuvels, dieptepunten en piekmomenten, met eenzaamheid, verlatenheid en intense vreugde.Boetepsalm

Deze psalm is één van de zeven psalmen (Psalmen 6, 32, 38, 51, 102, 130, 143 ) die een ‘boetepsalm’ worden genoemd. Dit zijn psalmen die gebeden werden / worden
. bij de ziekenzalving, bij de stervensbegeleiding en de uitvaart.
. op bijzondere kerkelijke dagen (b.v. Aswoensdag, Goede Vrijdag).
. om de eigen zonden te bekennen en berouw te tonen.

In de middeleeuwen stonden die boetepsalmen in bijna elk getijdenboek.Gebruik

Psalm 130, vooral bekend onder zijn Latijnse titel 'De profundis' (= vanuit de diepten), wordt vaak gebeden voor een overledene, bij begrafenissen.

Bijbel en kunst

Muziek

J.S. BACH

Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir
De Duitse componist Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) componeerde deze cantate in 1707 / 1708 toen hij ongeveer 22 jaar oud was, in opdracht van een kerk in Mühlhausen, de stad waar hij toen werkte.
Voor de tekst baseerde hij zich op de parafrase die M. Luther maakte van psalm 130: ‘Aus tiefer Not schrei ich zu dir’


Klik hier om deze cantate te beluisteren.S10 en Arno KRABMAN

De diepte

Tekst
Ken je het gevoel dat, dat je droom niet uitkomt?
Ben je weleens bang dat het altijd zo blijft?
Want het regent alle dagen en ik zie geen hand voor ogen
Jij en ik toch samen, dat zal altijd zo zijn.

Hier in de diepte hoor ik steeds maar weer je naam
O mijn lief, wat moet ik nou? Ik zit diep en ik wil jou niet laten gaan


Ik schuil onder de tafel en ik hoop dat jij me vindt
Ik wacht al heel de avond, ach ik lijk wel een kind
Ik bijt weer op mijn tanden en ik weet dat jij dat ook doet
Maar God, wat moet ik anders? Wanneer is het genoeg?

Hier in de diepte hoor ik steeds maar weer je naam
O mijn lief, wat moet ik nou? Ik zit diep en ik wil jou niet laten gaan

Nee nee, nee nee, nee nee, jou niet laten gaan
Hier in de diepte hoor ik steeds maar weer je naam
O mijn lief, wat moet ik nou? Ik zit diep en ik wil jou niet laten gaan

Klik hier om dit lied te beluisteren.
Dit lied zong Stien den Hollander (= S10) op het Eurosongfestival 2022 in Turijn.
Vonden S10 en Arno Krabman inspiratie voor dit lied bij psalm 130?
Er zijn in elk geval raakpunten:

Dieptegevoel / In de put zitten
Psalm 130
Uit de diepte roep ik Je, God.
Luister naar me, God. Ik blijf vragen.
O, mocht je oor toch horen
hoezeer ik roep om je goedheid.


S10
Hier in de diepte hoor ik steeds maar weer je naam
Oh mijn lief wat moet ik nou?
Ik zit diep en ik wil jou niet laten gaan.


Nachtelijke situatie
Psalm 130
Mijn hart ziet uit naar God,
meer dan wachters naar de morgen.


S10
‘Ik wacht al heel de avond’


Verlangen naar het herstel van de relatie en de vraag om gehoord te worden
Psalm 130
Ik kijk uit naar God, ik wacht op Hem,
ik vertrouw op zijn woord.
Mijn hart ziet uit naar God,


S10
Hier in de diepte hoor ik steeds maar weer je naam
Oh mijn lief wat moet ik nou?
Ik zit diep en ik wil jou niet laten gaan.
Er zijn ook verschillen:
Psalm 130
= gebed, een pelgrimslied, geschreven voor het joodse volk in ballingschap, dat droomt van de terugkeer naar Jeruzalem.

Inhoud: de relatie met God wordt op het spel gezet.


Lied 'De diepte'
= liefdeslied.

Inhoud: een relatie loopt op de klippen.