Loading...
 

Psalm 130

2 Handen

(Morguefile free stock photo license - aangepast)


…page…

Psalm 130: Hoor mij, Heer

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1025-1026)

Een lied voor de reis naar Jeruzalem.

Ik ben wanhopig, Heer!
Daarom roep ik naar u.
Heer, hoor mijn stem,
luister naar mij,
hoor hoe ik smeek!

Heer, als u steeds op onze zonden let,
dan zijn wij altijd schuldig.
Maar u vergeeft ons,
en daarom eren wij u!

Ik verlang naar de Heer,
ik wacht op hem,
ik vertrouw op zijn woorden.
Ik verlang naar de Heer,
meer dan een nachtwaker verlangt naar de ochtend,
naar het licht van de nieuwe dag.

Volk van Israël, vertrouw op de Heer!
Want hij is goed en trouw,
hij bevrijdt ons, altijd weer.
De Heer zal ons van alle schuld bevrijden.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. LETERME)

Een bedevaartslied.

Uit afgronden roep ik Jou, God.
Hoor mij, God, ik blijf vragen.
O, mocht jouw oor toch horen
hoe ik roep om jouw goedheid.

Als Jij onze tekortkomingen blijft herinneren, God,
wie kan dan nog stand houden in jouw oordeel?
Maar bij Jou is er vergeving,
want zo wilt Jij gekend zijn.

Ik kijk uit naar God, ik wacht op Hem,
ik vertrouw op zijn woord.
Mijn hart ziet uit naar God,
meer dan wachters naar de morgen.

Israël, blijf hopen op God!
Bij Hem is goedheid, en altijd weer kwijtschelding.
Hij is het die Israël bevrijdt
van al wat het aan tekorkomingen heeft.Stilstaan bij …

Afgrond / diepte
Hiermee kan de onderwereld bedoeld zijn, maar het kan ook een beeld zijn voor de diepe ellende waarin de schrijver van deze psalm zich bevindt.

Morgen
Beeld voor nieuw leven, perspectief, uitzicht.

Schuld / zonde
Tekortkoming tegenover de medemens (= schuld) en zo ook tegenover God (= zonde).

Bij de tekst

Pelgrimslied / Bedevaartslied

De Israëlieten kwamen vanuit alle hoeken van Israël naar Jeruzalem om daar feest te vieren.
De pelgrimstocht is beeld van onze levensweg, een weg met dalen en heuvels, piekmomenten en dieptepunten, met eenzaamheid, verlatenheid en intense vreugde.

De profundis__

Deze boetepsalm is vooral bekend onder zijn Latijnse titel ‘de profundis’ (= uit de diepte), een psalm die gezongen werd bij begrafenissen.

Bijbel en kunst

J.S. BACH

Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir
De Duitse componist Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) componeerde deze cantate in 1707 / 1708 toen hij ongeveer 22 jaar oud was, in opdracht van een van de kerken in Mühlhausen, de stad waar hij toen werkte.
Voor de tekst baseerde hij zich op de parafrase die M. Luther maakte van psalm 130: ‘Aus tiefer Not schrei ich zu dir’


Klik hier om deze cantate te beluisteren.