Loading...
 

Psalm 130

2 Handen

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Psalm 130: Hoor mij, Heer

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1025-1026)

Een lied voor de reis naar Jeruzalem.

Ik ben wanhopig, Heer!
Daarom roep ik naar u.
Heer, hoor mijn stem,
luister naar mij,
hoor hoe ik smeek!

Heer, als u steeds op onze zonden let,
dan zijn wij altijd schuldig.
Maar u vergeeft ons,
en daarom eren wij u!

Ik verlang naar de Heer,
ik wacht op hem,
ik vertrouw op zijn woorden.
Ik verlang naar de Heer,
meer dan een nachtwaker verlangt naar de ochtend,
naar het licht van de nieuwe dag.

Volk van Israël, vertrouw op de Heer!
Want hij is goed en trouw,
hij bevrijdt ons, altijd weer.
De Heer zal ons van alle schuld bevrijden.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. LETERME)

Een bedevaartslied.

Uit afgronden roep ik Je, God.
Hoor me, God, ik blijf vragen.
O, mocht je oor toch horen
hoe ik roep om je goedheid.

Als Jij onze tekortkomingen blijft herinneren, God,
wie kan dan nog stand houden in je oordeel?
Maar bij Jou is er vergeving,
want zo wilt Je gekend zijn.

Ik kijk uit naar God, ik wacht op Hem,
ik vertrouw op zijn woord.
Mijn hart ziet uit naar God,
meer dan wachters naar de morgen.

Israël, blijf hopen op God!
Bij Hem is goedheid, en altijd weer kwijtschelding.
Hij is het die Israël bevrijdt
van al zijn tekorkomingen.Stilstaan bij …

Afgrond / diepte
Hiermee kan de onderwereld bedoeld zijn, maar het kan ook een beeld zijn voor de diepe ellende waarin de schrijver van deze psalm zich bevindt.

Morgen
Beeld voor nieuw leven, perspectief, uitzicht.

Schuld / zonde
Tekortkoming tegenover de medemens (= schuld) en tegelijk ook tegenover God (= zonde).

Bij de tekst

Pelgrimslied / Bedevaartslied

De Israëlieten kwamen vanuit alle hoeken van Israël naar Jeruzalem om daar feest te vieren.
De pelgrimstocht is het beeld van onze levensweg, een weg met dalen en heuvels, piekmomenten en dieptepunten, met eenzaamheid, verlatenheid en intense vreugde.

Boetepsalm

Deze psalm is één van de zeven psalmen (Psalmen 6, 32, 38, 51, 102, 130, 143) die een ‘boetepsalm’ worden genoemd. Dit zijn psalmen die gebeden werden / worden
. bij de ziekenzalving, bij de stervensbegeleiding en de uitvaart.
. op bijzondere kerkelijke dagen (b.v. Aswoensdag, Goede Vrijdag).
. om de eigen zonden te bekennen en berouw te tonen.

In de middeleeuwen werden die boetepsalmen in bijna elk getijdenboek opgenomen.

Psalm 130 is vooral bekend onder zijn Latijnse titel ‘de profundis’ (= uit de diepte), een psalm die gezongen werd bij begrafenissen.

Bijbel en kunst

Muziek

J.S. BACH

Aus der Tiefen rufe ich, Herr, zu dir
De Duitse componist Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) componeerde deze cantate in 1707 / 1708 toen hij ongeveer 22 jaar oud was, in opdracht van een kerk in Mühlhausen, de stad waar hij toen werkte.
Voor de tekst baseerde hij zich op de parafrase die M. Luther maakte van psalm 130: ‘Aus tiefer Not schrei ich zu dir’


Klik hier om deze cantate te beluisteren.