Loading...
 

Psalm 32

2 Schoonmaken 5704


…page…

Psalm 32: God wist zonden uit

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Van David.
Een compositie.

Gelukkig de mens van wie God de misstap niet aanrekent
en van wie de zonde is uitgewist.
Gelukkig de mens van wie God zijn schuld niet meer telt,
van wie het hart niets heimelijks meer bergt.
Want zolang ik zweeg, ging mijn kracht weg,
omdat ik elke dag in snikken losbarstte.

Dag en nacht bleef je hand op me wegen:
ik verschrompelde alsof de zomerhitte mij verschroeide.
Toen bekende ik Jou mijn zonden,
verzweeg niet langer mijn kwaad.
Ik dacht: ik belijd aan God mijn overtreding.
Toen vergaf Jij mijn zonde, mijn schuld.

Laat jouw getrouwen tot Jou bidden
als ze zonde in zichzelf vinden.
Hoe dreigend het water dan ook opkomt,
het zal hen niet overspoelen.
Jij bent mijn beschermer en neemt alle druk van mij af,
Je geeft me vrijheid.

Ik geef je inzicht en aanwijzingen
over de weg die je moet gaan.
Ik geef je raad. Mijn oog volgt je.
Wees daarom niet zoals een paard of een ezel zonder verstand,
van wie de koppigheid alleen te tomen is met bit en teugel.
Want anders kan het kwaad jullie treffen!

Een boos mens moet veel leed dragen
maar wie zijn rust vindt in God,
wordt met liefde omringd.
Wees blij rechtvaardigen,
zing voor God van je vreugde.
Wie oprecht is van hart, zing het uit wat je raakt!Stilstaan bij …

Zonde
Wie opzettelijk iets fout doet, en daarmee iemand kwetst, kwetst niet alleen die persoon, maar ook God, omdat God wil dat we voor de anderen respect opbrengen.

Bit en teugel
Beeld voor de ellende die de mensen door de zonde naar zich toe halen.

Rechtvaardigen
Mensen die leven volgens de wil van God, zoals die uitgedrukt werd in de wet.

Bij de tekst

Betekenis

Psalm 32 prijst niet alleen de mens die voor zijn zonden vergeving krijgt, maar maakt ook duidelijk dat het belangrijk is zijn eigen schuld te bekennen.Boetepsalm

In het boek psalmen zijn er zeven boetepsalmen opgenomen, waarbij de aandacht ligt op de vroegere zonden van de psalmist. Psalm 32 is de tweede in de rij.
(Psalmen 6, 32, 38, 51, 102, 130, 143 )
Boetepsalmen zijn psalmen die gebeden werden / worden
. bij de ziekenzalving, bij de stervensbegeleiding en de uitvaart.
. ze werden / worden ook voorgelezen op bijzondere kerkelijke dagen (b.v. Aswoensdag, Goede Vrijdag).
. ze kunnen ook gelezen worden om de eigen zonden te bekennen en berouw te tonen.

In de middeleeuwen werden die boetepsalmen in bijna elk getijdenboek opgenomen.Indeling

Verzen
1-5De psalmist bezingt de vreugde bij het zien dat God zijn schuld heeft uitgewist.
6-11Hij toont zijn vertrouwen in God als gids op het juiste pad.