Loading...
 

Psalm 37

2 Foto

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Psalm 37: Keer het kwaad de rug toe

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Van David.

Wees niet afgunstig op boosdoeners,
wees niet jaloers op wie kwaad doen:
straks zijn zij verdord als het gras,
verwelkt als het groen op de velden.

Vertrouw op God, doe wat goed is,
Leef veilig in het land waar je woont.
Vind je diepste geluk bij God:
Hij zal geven wat je hart verlangt.

Leg je leven in de hand van God,
bouw op Hem: Hij zal het realiseren.
Hij doet het recht dagen als het morgenlicht,
de gerechtigheid stralen als de middagzon.

Keer je stil tot God
en kijk naar Hem uit;
benijd de mens niet die zijn doel bereikt.
Al heeft die dat met een list kunnen bekomen.

Laat je woede, je razernij varen,
voed geen jaloersheid: dat brengt alleen ellende.
Want boosdoeners worden uitgeroeid,
en wie hoopvol uitkeek naar God, krijgt het land.

Nog even, en weg is wie kwaad zaait.
Zoek je waar hij woont, hij is er niet meer!
Wie nederig is, zal het land krijgen
en overvloedig van de vrede genieten.

Wie kwaad smeedt plannen tegen de rechtvaardige,
knarsetand als hij hem gewaar wordt.
God kan om hem lachen:
Hij ziet dat zijn ondergang reeds gekomen is.

Wie God haat, trekt zijn zwaard, spant de boog
om weerloze en arme mensen te treffen,
om te vermoorden wie eerlijk zijn weg gaat.
Maar hun zwaard dringt door in hun eigen hart,
hun boog wordt doormidden gebroken.

De rechtvaardige is rijker aan weinig
dan vele bedriegers aan rijkdom.
De arm van de haters van God wordt machteloos:
God zal de rechtvaardigen overeind houden.

God kent de dagen van de vrome mensen,
Hun bezit blijft voor eeuwig:
in kwade tijden worden ze niet verslagen
zelfs bij hongersnood vinden ze voedsel.

Straks gaan de haters van God ten onder,
de vijanden van God verdwijnen,
vergaan als de bloemen op de velden,
gaan op in rook.

De bedrieger leent en geeft niet terug,
de rechtvaardige scheldt kwijt, vol goedheid.
Wie door God gezegend wordt, krijgt het land,
wie God vervloekt, wordt uitgeroeid.

God houdt de mens recht op zijn voeten
wanneer Hij zijn wandel graag heeft:
mocht hij vallen, hij wordt niet geveld,
want God neemt hem op bij de hand.

Van toen ik jong tot nu ik oud ben,
nooit zag ik dat een rechtvaardige werd verlaten,
of zag ik zijn kinderen bedelen om brood.
Wie uit goedheid steeds klaar stond om te lenen,
heeft kinderen die gezegend zijn.

Keer je af van het kwaad, doe het goede:
dan zul je hier voor altijd wonen.
God staat aan de kant van het recht,
nooit zal Hij zijn getrouwen in de steek laten.

Zij blijven voor altijd onder zijn hoede,
maar de kinderen van de haters van God worden uitgeroeid.
De rechtvaardigen zullen het land krijgen,
zij mogen daar altijd blijven wonen.

Uit de mond van wie rechtvaardig is, klinkt wijsheid
zijn tong spreekt van wat recht is.
In zijn hart leeft de wet van God.
Daarom zet hij geen misstappen.

Zij die kwaad willen beloeren de rechtvaardige,
en zoeken een kans om hem te doden,
maar God geeft hem niet in hun macht,
duldt nooit dat ze aan geklaagd worden.

Vertrouw op God,
ga waar Hij wijst,
Hij keurt je waardig om land te krijgen:
je beleeft het verdelgen van de bozen.

Een slecht mens zag ik, een tiran,
iemand die als een sterke plant opschoot.
Iemand ging voorbij en zie, hij was weg.
Ik zocht hem, maar hij was nergens nog te vinden.

Kijk toch eens naar wie rechtschapen is, naar wie oprecht is:
wie drager van vrede is, heeft toekomst.
Al wie de wetten van God schendt, wordt weggeveegd
de kinderen van de bozen, worden uitgeroeid.

God bevrijdt wie rechtvaardig is,
Hij is hun toevlucht in tijden van nood;
God helpt hen, geeft hun uitkomst,
bevrijdt hen van hun haters, verlost hen.
Want zij zochten een schuilplaats bij Hem.

Bij de tekst

Acrosticon

Voor elke letter van het Hebreeuwse alfabet werd een stuk van deze psalm geschreven. Het zijn er 22. Het werd een verzameling van spreekwoorden vol wijze vermaningen en reflecties, die zeggen dat het de gelovigen uiteindelijk voor de wind zal gaan, terwijl wie niets met God wil te maken hebben, het onderspit zal moeten delven. Al lijkt het niet zo, gelovigen zullen uiteindelijk zegen en veiligheid krijgen.Hoofdidee

Hoe moet de rechtvaardige omgaan met het leed dat hem overkomt?
Deze psalm roept op om op God te vertrouwen en niet jaloers te zijn op de zondaars.