Loading...
 

Psalm 48

C. Leterme Jeruzalem 2012

Foto © Chantal Leterme (Jeruzalem - 2012)


…page…

Psalm 48: God houdt Sion recht

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 898-899)

Een lied van de Korachieten.

De Heer is machtig.
Wij moeten hem eren,
hij is onze God.
Hij woont op zijn heilige berg,
de berg Sion.
Die berg is hoog en mooi,
hij ligt ver in het noorden.
Daar ligt de mooiste stad op aarde,
het is de sterke stad van God.
God is onze machtige koning.
En iedereen weet:
hij zal ons beschermen.

Koningen wilden de stad aanvallen.
Samen gingen zij erheen.
Maar toen ze de stad van God zagen,
werden ze bang, en ze vluchtten.
Ze schudden en beefden,
zoals een vrouw beeft die een kind krijgt.
Of zoals schepen schudden op zee,
als het hard gaat stormen.

Het was ons altijd al verteld,
maar nu hebben wij het zelf gezien:
God beschermt de stad voor altijd,
de stad van de machtige Heer,
de stad van onze God.

God, als wij in uw tempel zijn,
denken we aan uw trouw.
Iedereen op aarde kent uw naam.
Iedereen brengt u eer,
omdat u goed en machtig bent.
De berg Sion is blij,
de steden van Juda juichen,
omdat u goed en eerlijk bent.

Laten we om de stad heen lopen,
en alle torens tellen.
Laten we de muren bekijken,
en de paleizen bewonderen.
Dan kunnen we aan onze kinderen vertellen:
‘Zo is God, onze God, nu en altijd.
Hij zal ons altijd leiden.’Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Een lied.
Een psalm van de Korachieten.

God is groot, alle lof is voor Hem
in zijn stad, op zijn heilige berg,
mooi en verrukkelijk voor iedereen op aarde.
De berg Sion, gelegen in het noorden,
stad van de grote koning.
In haar vesting weet men:
God is onze burcht.

Koningen smeedden hun krijgsplan,
ze trokken samen ten strijde.
Maar wat ze zagen, verbijsterde hen.
Verward sloegen ze op de vlucht.
Een siddering ging door hen heen
zoals de krampen van een barende vrouw,
zoals de orkaan uit het oosten
die de schepen van Tarsis versplintert.

We hebben gezien wat we hoorden,
de stad van de Heer van de machten, onze God.
Hij houdt haar voor eeuwig in stand.
We beseffen je goedheid, God,
hier in het hart van je tempelberg.
zoals je naam, zo klinkt je lof
tot aan de verste grenzen der aarde.
Je rechterhand is vol gerechtigheid.

De berg Sion is vol vreugde,
de dochters van Juda juichen
om wat Je als rechter zegt.
Ga rond Sion en tel haar torens,
kijk vol trots naar haar vestingmuur,
bewonder haar bouwwerken.
En vertel dan aan de kinderen:
'Zo is onze God, voor altijd.
Hij leidt ons eeuwig.'Stilstaan bij …

Noorden
Sion wordt gelijkgesteld met de Kanaänitische godenberg, die in het noorden gedacht werd.

Grote koning
Een titel voor God. Met ‘groot’ wordt 'de belangrijkste' bedoeld.

Burcht
Beeldende manier van spreken om te zeggen dat God bescherming biedt.

Schepen uit Tarsis
In de Bijbel worden daarmee grote zeeschepen bedoeld.

Tarsis
Wellicht een Fenicische kolonie in Spanje (Feniciërs waren zeevaarders – de Israëlieten niet). De precieze ligging ervan is onzeker.

Heer van de machten
In het Grieks werd dit: ‘Pantokrator’

De dochters van Juda
Hiemee worden de steden van Juda bedoeld.

Bij de tekst

Historische context

Wellicht werd deze psalm geschreven toen een invasie van de stad Jeruzalem werd afgeblazen. Het zou kunnen gaan om die van koning Sanherib van Assyrië (2 kronieken 32, 1-23).Verwantschap

Deze psalm, een Sionslied, is verwant met
. psalm 46, een lied over Sion dat de bescherming bezingt van God.
. psalm 47, een lied over het koningschap van God