Loading...
 

Psalm 50

2 Bos

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Psalm 50: Breng dankoffers

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Een psalm van Asaf.

De God der goden spreekt.
Hij roept tot de aarde,
vanwaar de zon rijst tot waar ze daalt.
God verschijnt stralend
uit Sion, kroon van alle schoonheid,
God komt nabij en verbreekt het zwijgen.
Een groot vuur gaat voor Hem uit,
rondom Hem stormt het vervaarlijk.
Hij roept tot de hemel en tot de aarde,
want Hij zal zijn volk oordelen.
‘Breng mijn getrouwen bijeen,
zij die Mij offers brachten,
en zich plechtig met Mij verbonden.'
De hemel zegt: 'Hij zal recht doen.
God zelf is als rechter verschenen.'

'Luister, mijn volk, Ik wil tot jullie spreken,
Israël, tegen jullie wil Ik getuigen
Ik, God, jullie eigen God.
Jullie offers kan Ik niet verwijten,
offerrook blijft tot bij Mij opstijgen.
Maar Ik wil geen stier uit jullie stal,
en ook geen bokjes uit jullie kooien.
Want al wat er leeft in het woud, is van Mij
ook de duizenden dieren in de bergen.
De vogels daarboven, Ik ken ze allemaal.
Alle dieren in het veld zijn van Mij.
Had Ik honger, Ik zou niets aan jullie vragen,
want de aarde en wat er leeft is van Mij.
Dachten jullie soms dat Ik stierenvlees eet,
of het bloed drink van bokken?
Laat dankbaarheid jullie offer zijn,
En kom jullie geloften na
aan Mij, God, de Allerhoogste.
Roep Mij maar als het moeilijk is
en Ik zal jullie redden.
Dan zullen jullie Me eren.'

En tegen wie onoprecht is zegt God:
'Wat hebben jullie eraan om mijn geboden op te zeggen
en mijn verbond in de mond te nemen,
terwijl jullie zich verzetten tegen waarschuwingen,
en mijn woorden onverschillig laat liggen?
Zien jullie een dief - dan worden jullie direct goede maatjes,
met echtbrekers zijn jullie goede vrienden.
Jullie laten je mond kwaad spreken,
en leugen aan leugen koppelen.
Jullie zitten te roddelen over je broer,
jullie brengen de zoon van je moeder in opspraak.
Zo doen jullie - en moet Ik dan zwijgen?
Jullie denken toch niet dat jullie zijn zoals Ik.
Ik zal jullie aanklagen
en jullie schuld streng onder ogen brengen.

Jullie die God vergeten, zie dit toch in!
Als Ik toesla zijn jullie verloren.
Wie een dankoffer brengt, brengt Mij eer.
Wie zo zijn weg gaat zal zien dat God redt.'Stilstaan bij …

Vuur, storm
Beelden voor de kracht van God.

Eet ik het vlees van stieren of drink het bloed van geiten?
Mogelijke verwijzing naar de godin Anat, waarvan gezegd werd dat ze het vlees at en het bloed dronk van haar broer Baal, die soms als een stier werd voorgesteld.

Bij de tekst

Datering

Twee periodes in de geschiedenis komen in aanmerking voor de ontstaansdatum van psalm 50:
. De 8e eeuw voor Christus, de tijd van de profeten Hosea en Micha
. Na de Babylonische gevangenschap.Indeling

InleidingVerzen 1-6Deze verzen roepen de openbaring van de Tien Geboden op de Sinaï, waar de verschijning van God vergezeld werd door donder en bliksem.
1e rede7-15God zegt dat hij niet tevreden is met materiële offers, want Hij heeft geen eten of drinken nodig. Hij verlangt een dankbaar hart en oprechte verering.
2e rede16-21God heeft het niet voor schijnheiligen, die de geboden van God opzeggen, terwijl ze die haten en geen moeite doen om er vanuit te leven.
Slot22-23God waarschuwt wie ongerechtig is. Hij belooft de rechtvaardigen te zegenen en hen geluk te brengen.