Loading...
 

Psalm 52

2 C.Leterme Jeruzalem(2012)DSC07626

Foto © Chantal Leterme (Jeruzalem - 2012)


…page…

Psalm 52: Vertrouw op de goedheid van God

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 904-905)

Een lied van David. Voor de zangleider.
David maakte dit lied toen Doëg uit Edom hem verraden had. Want Doëg had tegen Saul gezegd: ‘David heeft zich verstopt in het huis van Achimelech.’

Waarom ben je trots op het kwaad dat je doet?
Waarom beledig je God steeds opnieuw?
Je denkt dat je sterk bent, maar dat ben je niet.
Je maakt alleen maar slechte plannen,
je liegt altijd, en je bedriegt iedereen.
Je houdt meer van het kwade dan van het goede.
Je vertelt liever leugens dan de waarheid.
Je doet mensen graag pijn met je woorden,
je hebt er plezier in om hen te bedriegen.
Maar God zal je vernietigen,
hij zal je grijpen en je weghalen uit je huis.
En met geweld haalt hij je weg uit het leven.
Goede mensen zullen het zien,
en ze zullen eerbied hebben voor God.
Maar jou zullen ze uitlachen
en ze zullen zeggen:
‘Daar heb je die man!
Hij vertrouwde niet op God.
Hij dacht dat zijn geld hem wel kon redden,
maar dat werd juist zijn dood.’

Maar ik ben dicht bij God,
in zijn huis ben ik gelukkig.
Want ik vertrouw op de liefde van God,
eeuwig en altijd.
God, ik zal u altijd danken,
want u hebt veel voor mij gedaan.
Altijd zal ik over u vertellen
aan alle mensen die trouw zijn aan u.
Want u bent goed!Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Voor de koorleider. Een compositie van David.
Toen de Edomiet Doeg Saul het bericht bracht: 'David is bij Achimelek binnengegaan.'

Waarom spreek je, machtig heerschap, vol trots over wat je fout doet?
De goedheid van God werkt dag aan dag.
Je zocht verderf te zaaien.
Je tong, scherp als een scheermes, is sterk in kwade trouw.

Je houdt meer van het kwade dan van het goede,
en meer van leugen dan van waarheid.
Je kiest steevast woorden die pijn veroorzaken.
Je spreekt bedrieglijke taal!

Maar God zal je breken - voorgoed.
Hij zal je grijpen en je wegsleuren uit je tent.
Hij heeft je al ontworteld, losgerukt uit de aarde.

Rechtvaardigen zien het huiverend en lachen hem uit:
'Zie onze held, die nooit zijn toevlucht zocht bij God,
maar kracht zocht in zijn rijkdom, die zijn val werd.'

Ik ben als een groene olijfboom in het huis van God,
ik vertrouw op de goedheid van God
voor altijd en eeuwig.

Jou loof ik, zonder einde, om wat Jij hebt gedaan.
Ik blijf hopen op je naam vol goedheid,
In de kring van wie je trouw is.Stilstaan bij …

Edomiet
Nakomeling van Esaü of Edom (= rood)
Edomieten woonden ten zuiden van de Dode Zee.

Doeg
Dat Doeg een Edomiet was, voorspelde niet veel goeds: Edomieten en Israëlieten konden het moeilijk met elkaar vinden.

Achimelech
Achimelech, de kleinzoon van de profeet Eli, was een priester in Nob, een plaatsje ten noorden van Jeruzalem.
Dat David naar Achimelech ging, wordt vermeld in 1 Samuel 21, 1-8.

Bij de tekst

Historische achtergrond

David moest vluchten omdat Saul jaloers op hem was. Met honger en zonder wapens kwam David aan in Nob. Daar vroeg hij brood en een zwaard aan de priester Achimelech. Omdat die dacht dat David door Saul gezonden was, had er geen problemen mee om hem dat te geven.
Doeg zag dat en vertelde erover aan Saul. Omdat Saül dacht dat Achimelech hem verraden had, liet hij de stad vernietigen.