Loading...
 

Psalm 57

2 Vleugels

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Psalm 57: Onder de schaduw van je vleugels

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 911-912)

Een gebed van David. Voor de zangleider. Op de wijs van het lied ‘Vernietig mij niet’.
David sprak dit gebed uit toen hij voor koning Saul gevlucht was en zich in een grot verstopt had.

Help mij, God, help mij,
want bij u ben ik veilig.
U zult mij beschermen
totdat het gevaar voorbij is.
Ik roep naar u,
u bent de allerhoogste God.
U bent de God die mijn vijanden straft.
Stuur mij toch hulp vanuit de hemel,
jaag mijn vijanden weg!
Help mij met uw liefde en uw trouw.
Ik lig op de grond, ik kan niets meer.
Mijn vijanden staan om me heen.
Het lijken wel leeuwen
die mij aan stukken willen scheuren.
Ze jagen op mij,
ze willen me doden.
God, laat zien hoe machtig u bent,
in de hemel en op aarde!

Mijn vijanden wilden mij doden,
ze hadden me bijna te pakken!
Ze hadden een kuil voor mij gegraven,
maar ze vielen er zelf in.
Nu heb ik weer moed, God,
nu heb ik weer moed.
Ik wil muziek maken en zingen.
Ik wil in het donker opstaan
en mijn harp laten klinken.
Ik wil de zon wakker maken met mijn lied!
Heer, ik wil u danken,
overal op aarde wil ik voor u zingen.
Heer, uw liefde is zo groot als de wereld,
uw trouw is zo hoog als de hemel.
God, laat zien hoe machtig u bent,
in de hemel en op aarde!Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Voor de koorleider.
Op de wijze van' vernietig niet'.
Van David.
Een lied van bewaring.
Toen hij voor Saul in de spelonk was gevlucht.

Wees goed voor mij, God, wees goed.
Ik wil schuilen bij Jou,
veilig schuilen onder de schaduw van je vleugels
tot dit gevaar geweken is.
Ik blijf roepen tot God, de Allerhoogste,
tot God die het voor me opneemt,
Zend redding uit de hemel,
maak beschaamd wie op me jaagt.
God zendt me zijn goedheid en trouw.
Hier zit ik - tussen leeuwen, die mensen verslinden:
hun adem is vuur, hun tanden zijn speren en pijlen,
hun tong is een scherp geslepen zwaard.
Verhef Je, God, hoger dan de hemel:
laat je glorie stralen over heel de aarde.

Ze spanden een net op mijn weg,
en braken bijna mijn kracht.
Ze hadden een valkuil gegraven,
maar kwamen zelf op de bodem ervan terecht!
Mijn hart, God, weet zich weer gerust:
ik mag zingen en snaren tokkelen.
Word wakker, mijn ziel,
Word wakker met harp en citer:
het morgenrood zing ik wakker.
Ik laat mijn loflied voor God klinken onder de volken
en het spel van mijn harp in alle landen.
Want hemelhoog is je goedheid.
Tot aan de wolken reikt je trouw.
Verhef Je, God, hoger dan de hemel:
laat je glorie stralen over heel de aarde.Stilstaan bij …

Vleugels
Beeld voor de bescherming die God geeft (vgl een vogel die haar jongen beschermt). Religieuze voorstellingen van het oude Nabije Oosten beeldden de hemel uit als twee uitgestrekte vleugels.

Bij de tekst

Context

Het inleidende vers van deze psalm verwijst naar 1 Samuel 24.Vleugels

Bij het bidden dragen joodse jongens en mannen vanaf hun Bar-Mitswa (13 jaar) een talliet (gebedssjaal). Die herinnert hen aan de schuilplaats onder de vleugels van God zoals in deze psalm bezongen wordt.