Loading...
 

Psalm 79

2 Dood

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Psalm 79: Kom ons met je goedheid tegemoet

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)
Psalm van Asaf.

God, vreemde volkeren hebben je land bezet.
Ze schonden de tempel, jouw heiligdom;
en maakten van Jeruzalem een ruïne.

Zij gaven de lijken van jouw dienaren
als voedsel aan de vogels van de hemel
en het lichaam van uw getrouwen
als prooi aan de wilde dieren.

Hun bloed werd vergoten als water
vlak onder Jeruzalem. En niemand begroef de doden.
We worden vernederd door onze buren,
beschimpt en bespot door onze omgeving.

Hoe lang nog, God? Ben Je voor altijd kwaad?
Blijft jouw woede smeulen als een vuur?
Wees boos op volkeren die Jou niet willen erkennen,
op koninkrijken waar jouw naam nooit wordt aanroepen:
ze verscheurden Jacob als een prooi,
en maakten woestijnen van zijn weiden.

Scheld de zonde van onze voorouders kwijt.
Kom snel bij ons met je goedheid. Zie hoe machteloos we zijn!
Help ons, God die ons geluk bent, omwille van je heerlijke naam,
maak ons vrij, veeg onze zonden weg, omwille van je naam.

Waarom mogen vreemde volkeren zeggen: 'Waar blijft hun God?'
Laat ons zien dat Je het bloed van uw dienaren vergeldt.
Beluister de klacht van de gevangenen,
red de kinderen van de dood door jouw macht.

Betaal onze nabuurvolken in zevenvoud de vernedering terug,
die zij Jou aandeden, God.
Wij, die je volk zijn, de schapen waar Jij herder van bent,
wij zullen Je altijd danken:
als wij Jou van generatie op generatie mogen loven.Stilstaan bij …

Prooi
Dat het stoffelijk overschot van een mens niet werd begraven, maar achtergelaten als aas voor de dieren wed als een grote schande ervaren.

Jacob
Stamvader van Israël, die in deze psalm staat voor het hele volk Israël.

Bij de tekst

Inhoud

Psalm 79 is een klaagzang over de verwoesting en de ellende bij de val van Jeruzalem in 587 voor Christus onder Babylon. Ze zien deze gebeurtenis als een reactie van God op hun zondige manier van leven. Daarom vraagt de psalmist aan God om zijn volk te vergeven, te helpen en de vijand te vernietigen.