Loading...
 

Psalm 83

2 Arm

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Psalm 83: Help ons

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 935-955)

Een lied van Asaf.

God, luister naar ons,
blijf niet zwijgen.
Zie wat er gebeurt,
en help uw volk!
Want uw vijanden gaan tekeer,
ze haten u, en ze vinden zichzelf geweldig.

Ze maken plannen om ons aan te vallen,
ze willen vechten tegen uw eigen volk.
Ze willen ons vernietigen,
zodat we voor altijd worden vergeten.

Ze hebben samen plannen gemaakt,
allemaal zijn ze tegen u:
het volk van Edom en de Ismaëlieten,
het volk van Moab en de Hagrieten,
de volken van Gebal, Ammon en Amalek,
de Filistijnen en het volk van Tyrus.
Zelfs de Assyriërs doen mee,
ze helpen Moab en Ammon.

God, vernietig ze allemaal!
Straf ze net als het volk van Midjan.
Straf ze net als Jabin en Sisera,
toen die vochten in het Kison-dal.
Zij werden gedood bij Endor,
hun lichamen lagen te rotten op het land.
Straf uw vijanden en hun leiders.
Zij willen heersen over het land waar u woont.
Straf ze zoals u Oreb en Zeëb strafte,
dood ze zoals u Zebach en Salmunna doodde.

God, laat uw vijanden verdwijnen,
zoals een bloem die wordt weggeblazen,
zoals stof dat wegwaait in de wind.
Vernietig ze allemaal,
zoals een vuur dat alles verwoest,
zoals een bosbrand in de bergen.
Stuur een storm op hen af,
blaas ze weg in een orkaan!

Heer, zorg dat ze de strijd verliezen.
Dan zullen ze hulp zoeken bij u!
Maak ze bang, laat ze vluchten.
Zorg dat ze vernederd worden,
laat ze voor altijd verdwijnen.
Dan zullen ze weten dat u de Heer bent,
de allerhoogste God op aarde,
u alleen!Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Een lied.
Een psalm van Asaf.

God, zwijg niet, blijf niet doof,
God, blijf niet afzijdig.
Zie hoe je vijanden zich roeren,
zij die Je haten het hoofd heffen.

Ze smeden een complot tegen je volk,
en stoken tegen je beschermelingen.
Ze roepen: 'Vooruit: dood dat volk!
zodat niemand nog de naam Israël noemt!'

Eensgezind spannen ze samen,
en sloten een verbond tegen u:
de tenten van Edom, van Ismaël,
Moab en de zonen van Hagar.

Gebal en Ammon en Amalek,
Filistijnen en de bewoners van Tyrus.
Assyrië sloot zich bij hen aan,
als de sterke arm achter de kinderen van Lot.

Behandel hen als Midjan,
als Sisera en Jabin, bij de beek Kisjon.
Bij Endor werden ze vernietigd,
bleven ze liggen als mest voor het veld.

Behandel hun vorsten als Oreb en Zeëb,
hun edelen als Zebach, Salmunna.
Die riepen: 'Wij bezetten het land,
waar God zijn woning heeft!'

Mijn God, maak hen tot disterpluis,
tot kaf dat de wind weg blaast!
Een vuur, dat het bos verbrandt,
vlammen die de bergen verschroeien.

Vervolg hen zo met je storm,
gesel hen uiteen met je wervelwind,
maak hun verschijnen schandalig:
dan zullen ze merken, God, wie Je bent!

Vernederd, reddeloos verslagen,
met de ijdele hoop op een aftocht,
weten ze dat alleen Jij, God,
de allerhoogste bent op aarde.Stilstaan bij …

Asaf
Asaf was een Leviet en het hoofd van een van de drie zangersgilden in de tijd van koning David.
Psalm 50 en psalmen 73 tot 83 worden aan hem toegeschreven.

Tenten
In deze tekst worden met ‘tenten’ de personen bedoeld die zich in die tenten bevonden. Het woord ‘tenten’ kan dus gerust vervangen worden door: families, stammen, ...

Gebal
Plaats in Fenicië, bij Sidon. De steenhouwers die betrokken waren bij de bouw van de tempel onder Salomo waren van daar afkomstig.

Arm
Beeld voor kracht, sterkte – in dit geval ook hulp.

Kinderen van Lot
Hiermee worden Moab en Ammon bedoeld, stamvaders van de Moabieten en de Ammonieten. Dat ze familie waren van Abraham (Lot was de neef van Abraham) maakte de situatie schrijnend.

Sisera
Legeraanvoerder onder Jabin.

Jabin
Koning van Kanaän.

Kisjon
In het dal van de beek Kisjon werd Jabin overwonnen (Rechters 4-5)

Oreb, Zeëb, Zebach, Salmunna
Leiders van Midjan.
De oorlog met Midjan werd beschreven in Rechters 6-8.

Wind, vuur, storm
Termen die voorkomen bij een theofanie (openbaring van God).

Bij de tekst

Psalm 83

Deze psalm is de laatste van de Psalmen van Asaf, (psalmen 50 en 73-83).
Het is ook de laatste psalm waarin God Elohim wordt genoemd (psalmen 42-83).
Psalm 83 wordt gezien als een nationale klaagzang omwille van de dreiging van een invasie in Israël door de omringende landen.Een indrukwekkende coalitie

De coalitie die psalm 83 vermeldt, bestaat uit tegenstanders uit alle windrichtingen.
Uit het oosten: Assyrië, Ismaëlieten, Hagrieten (de zonen van Hagar)
Uit het westen: Filistijnen, bewoners van Tyrus en Gebal
Uit het zuiden: Moabieten en Ammonieten (‘zonen van Lot’), EdomietenBetekenis

De psalmist herinnert zich overwinningen uit het verleden en roept God om hen op dezelfde manier te helpen. Die overwinning zal tonen dat God de God is van de hele wereld.Opbouw

VerzenSoort tekst
1Opschrift
3-9Klacht
10-19Smeekgebed