Loading...
 

Psalm 84

2 Zwaluw

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Psalm 84: Het huis van God

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 955-956)

Een lied van de Korachieten. Voor de zangleider. Op de wijs van het lied ‘De vrouw uit de stad Gat’.

Ik houd van uw huis, machtige Heer!
Ik verlang naar uw tempel, levende God.
Met heel mijn hart wil ik bij u zijn.

Machtige Heer, mijn koning, mijn God,
zelfs mussen wonen in uw tempel.
Zwaluwen maken een nest bij uw altaar,
ze zorgen er voor hun jongen.
Gelukkig zijn mensen die wonen in uw huis,
want zij kunnen u altijd danken.

Gelukkig zijn mensen die verlangen naar u,
want bij u vinden ze kracht.
Als ze door droge velden lopen,
worden die groen en fris.
Uw regen laat alles weer groeien.
Ze worden steeds sterker,
ze gaan door tot ze in Sion zijn.
Daar zullen ze u ontmoeten, God.

Heer, machtige God, hoor mijn gebed.
God van Jakob, luister naar mij!
God, bescherm ons toch,
en zorg goed voor uw koning.

Ik ben liever één dag in uw tempel
dan duizend dagen ergens anders.
Ik ben liever buiten bij de deur van uw huis
dan binnen bij slechte mensen.

Heer, onze God,
u leidt ons, u beschermt ons.
U bent goed voor ons,
u maakt ons sterk.
U geeft ons geluk
als wij leven zoals u dat wilt.
Machtige Heer,
gelukkig zijn mensen die vertrouwen op u!Naar Psalm 84

(Erwin Roosen)

Met heel mijn hart
wil ik bij Jou zijn, God.
In jouw liefde
wil ik wonen.

Want zelfs een vogel
vindt bij Jou een thuis.
Waarom zou dat
voor mij dan anders zijn?

Gelukkig
aan wie Jij kracht geeft.
Zelfs een dorre woestijn
wordt dan een groene oase.

Luister daarom
naar mijn gebed,
God van liefde.
En houd van mij!Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Voor de koorleider. Met gittit-begeleiding.
Van de Korachieten. Een psalm.

Hoe heerlijk is je woning,
God van de hemelse machten,
Mijn ziel wordt verteerd van verlangen
naar het voorhof en de tempel van God.
Mijn hart, ja al wat ik ben,
zingt voor de levende God.

Zelfs een mus vindt een huis,
en een zwaluw een nest voor haar jongen,
bij je altaar,
God van de hemelse machten,
mijn koning, mijn God!
Gelukkig de mensen die wonen in je huis,
ze kunnen Je altijd loven.

Gelukkig de mens die in Jou zijn sterkte vindt,
met in zijn hart de weg naar Jou.
Als hij trekt door een dorre vallei,
dan maakt hij er een groene oase van,
waar de lenteregen weldadig neerdaalt.
Bij elke stap groeit zijn kracht
om op de Sion te verschijnen voor God.

Luister naar mijn gebed,
God van de hemelse machten.
Verhoor me, o God van Jakob.

God, mijn schild, zie naar me om
zie naar je gezalfde.
Liever één dag in je voorhoven
dan duizend dagen daarbuiten.
Liever wachten op de drempel
van het huis van mijn God,
dan te wonen in de tenten van de bozen.

Want God is een lichtgevende zon,
een beschermend schild is Hij,
Hij is vol goedheid en luister.
Hij zal geen weldaden weigeren
aan wie eerlijk zijn wegen gaat.
God van de hemelse machten,
gelukkig de mens die op Jou vertrouwt.Stilstaan bij …

Zangleider / koorleider
De zangleider was waarschijnlijk de dirigent van de tempelzangers. Er waren vierentwintig afdelingen die om de beurt één week dienst hadden in de tempel. Ze gebruikten daarbij muziekinstrumenten als harpen en trommels om hun liederen te begeleiden.

Korachieten
De Korachieten waren tempelzangers in de heilige tent en later in de tempel. Waarschijnlijk komt deze psalm uit één of meer liedbundels die ze schreven of verzamelden.
Korachieten waren de nakomelingen van Korach, die in opstand kwam tegen Mozes en Aäron, toen de Israëlieten jaar door de woestijn trokken naar het Beloofde Land. Omdat hij uit de stam Levi was, was het normaal dat zijn nakomelingen in de tempel te Jeruzalem dienden, want die taak was voorbehouden aan de stam Levi.

Sion
Sion is een van de bergen waarop Jeruzalem gebouwd is. Volgens de Bijbel werd Jeruzalem er gesticht door David en heeft Salomo er de tempel gebouwd (later Tempelberg genoemd).

Eén dag / duizend dagen_
'Eén' en 'duizend' zijn hier niet letterlijk bedoeld: vooral het grote contrast tussen de twee getallen is belangrijk.
‘Duizend dagen’ ergens anders,tegenover ‘één dag’ in de tempel van God, toont het grote verlangen van de psalmist om bij God te zijn.

Gezalfde
Deze zin zou kunnen komen uit een gebed voor de koning.

Zon, schild
Met deze woorden wordt opgeroepen dat God verlicht en beschermt.

Bij de tekst

Lied over de tempel

De tempel is het huis van God. Het is een plek waar men dicht bij God kan zijn, een plek om naar te verlangen.Het Nieuwe Testament over 'wonen bij God'

Johannes 14, 1-7Jezus vertelt dat er in het huis van God veel kamers zijn.
Openbaring 21, 22Uiteindelijk zal er geen tempel meer nodig zijn, want God zal bij de mensen wonen: ‘Ik zag geen tempel in de stad. Want daar is geen tempel nodig. De Heer, de machtige God, is zelf in de stad, samen met het lam’.
Gelukkig wie …

In deze psalm zijn er drie zaligsprekingen (vers 5, 6 en 13).

Vers 5Gelukkig zijn de mensen die in het huis van God (= tempel) wonen
Vers 6Gelukkig zijn de mensen die bij God hun toevlucht vinden
Vers 13Gelukkig zijn de mensen die op God vertrouwen


Bijbel en kunst

Muziek

C.H.PARRY

Klik hier om deze muziek Charles Hubert Parry te beluisteren in een uitvoering van het King’s College Choir van Cambridge.

Suggestie

Grote kinderen

SPELENDERWIJS

Een lied over de tempel

Los de puzzel op en je ontdekt een zin uit Psalm 84!

. Welk getal hoort op de plaats van het vraagteken?
. Bij dit getal hoort steeds een woord. Zoek de woorden op en schrijf ze onderaan achter elkaar. . Waarom zou de schrijver van de psalm dit hebben gezegd, denk je?

1 - 2 - 3 - ? 100 = dagen
2 - 7 - 12 - 17 -?12 = ergens
99 - 88 - 77 - ? 99 = ander
5 - 4 - 3 - 2 - ? 4 = Ik
0 - 1 - 3 - 6 - 10 - ? 15 = dag
8 - 6 - 7 - 5 - 6 - 4 - ? 22 = ben
21 - 20 - 18 -15 - 11 - ? 6 = uw
10 - 20 - ? – 40 1 = één
22 - 31 - 40 - ? 30 = tempel
1 - 1000 - 1 - ? 66 = liever
150 - ? - 50 49 = dan
6 -8 -10 - ? 5 = in
? - 92 - 85- 781000 = duizend

Correctiesleutel

1 - 2 - 3 - ? 4 = Ik
2 - 7 - 12 - 17 -?22 = ben
99 - 88 - 77 - ? 66 = liever
5 - 4 - 3 - 2 - ? 1 = één
0 - 1 - 3 - 6 - 10 - ? 15 = dag
8 - 6 - 7 - 5 - 6 - 4 - ? 5 = in
21 - 20 - 18 -15 - 11 - ? 6 = uw
10 - 20 - ? – 40 30 = tempel
22 - 31 - 40 - ? 49 = dan
1 - 1000 - 1 - ? 1000 = duizend
150 - ? - 50 100 = dagen
6 -8 -10 - ? 12 = ergens
? - 92 - 85- 7899 = anders