Loading...
 

Psalm 85

2 C.Leterme Mexico 2019

Foto © Chantal Leterme (2019)


…page…

Psalm 85: God, herstel ons

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Voor de koorleider.
Van de Korachieten.
Een psalm.

Herder van Israël, hoor!
Jij die Jozef leidt zoals je schapen,
die troont op de kerubs,
en verschijnt aan Efraïm, Benjamin en Manasse.
Laat je kracht wakker worden:
kom ons redden!
Laat ons terug naar Je keren, o God.
Bevrijd ons in jouw licht!

God der hemelse machten,
hoelang nog blijf je boos op je biddende mensen?
Je hebt ons brood van tranen doen eten
en overvloedig tranen doen drinken.
Je laat onze buurvolken ruzie maken om ons bezit
en de vijand lachen met ons.
God van de hemelse machten,
Laat ons terug naar Je keren.
Bevrijd ons in jouw licht!

Je hebt een wijnstok uitgegraven uit Egypte,
Je verdreef volken om hem in hun grond te planten.
Je hebt de grond voor hem bewerkt,
toen schoot hij wortel en overdekte heel het land.
Zijn schaduw bedekte de bergen,
zijn ranken de ceders van God,
zijn takken reikten tot aan de zee,
zijn uitlopers tot aan de Rivier.
Waarom vernielde Je zijn ommuring,
zodat ieder die voorbij komt hem leegplukt,
het wilde zwijn aan hem wroet,
het velddieren hem kaal vreten?

God van de hemelse machten,
keer terug bij ons.
Zie neer vanuit de hemel, aanschouw het:
bekommer je om deze wijnstok,
de stek die je rechterhand plantte,
de zoon aan wie Je sterkte gaf.
Dat wie hem wilde verbranden als afval
mag vergaan voor je dreigend gelaat.
Leg je hand op jouw beschermeling,
het mensenkind dat Je sterkte gaf.
Dan zullen we nooit meer van Je weggaan.
Laat ons leven en je naam aanroepen.

God van de hemelse machten,
laat ons terug naar Je keren.
Bevrijd ons in je licht!Stilstaan bij …

Kerubs / Cherubijnen
Dit zijn een soort engelen.
Op de ark van het verbond stonden twee kerubs. Boven op de ark waren twee kerubs die a.h.w. een zetel maakten waarop de onzichtbare God troonde. De ark / kist zelf was dan zijn voetbank.

Vrede
Vrede is het ontbreken van oorlog en geweld, maar is vooral het totale welzijn van de mens en zijn omgeving.

Gerechtigheid en vrede
Dat gerechtigheid en vrede elkaar kussen maakt duidelijk dat ze bij elkaar horen en niet zonder elkaar kunnen. Vrede komt er alleen als er iedereen recht gedaan wordt.

Zegent
Zegenen is een kracht doorgeven die leven en welzijn bevordert.

Bij de tekst

Ontstaan

Men vermoedt dat deze psalm ontstond na de ballingschap. In het terugkeren naar hun land hebben de ballingen de redding van God ervaren. Maar eens ter plaatse, bleek alles ver van ideaal. Daarom baden ze tot God zodat Hij hen niet blijvend de rug zou toekeren, maar hen zou doen herleven.Indeling

DelenVerzenInhoud
Deel 1(2-8)Het volk smeekt om de goedheid van God
Deel 2(9-14)Verkondiging van de toezegging van God
Refrein

Het refrein (vv. 4, 8, 15 en 20) vraagt om bekering. Drie keer vraagt de psalmist aan God dat hij ons zou laten keren naar Hem, ons zou laten bekeren. Eén keer (vers 15) vraagt hij aan God dat Hij zich naar ons zou keren.