Loading...
 

Psalm 85

2 C.Leterme Mexico 2019
Foto © Chantal Leterme (2019)


…page…

Psalm 85: God, herstel ons

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Voor de koorleider.
Van de Korachieten.
Een psalm.

God, Jij koos dit land tot dat van Jou,
Je hebt het leven voor Jakob
ten goede gekeerd,
Je hebt het kwaad van je volk verdragen
en al zijn zonden bedekt.
Jij hield al je kwaadheid in,
liet je brandende toorn varen.

God die ons geluk bent, herstel ons,
wees niet langer kwaad op ons.
Zou Jij dat voor eeuwig zijn
van generatie op generatie?
Zou Jij ons niet laten herleven?
zodat je volk weer vreugde vindt in Jou?
God, toon ons je goedheid, geef ons jouw geluk.

Ik mag horen wat God tegen ons zegt.
Hij verkondigt vrede aan zijn volk,
aan wie Hem getrouw is.
Laat nu de dwaasheid voorbij zijn!
Geloof het! Zijn redding is nabij
voor wie Hem respecteren.
Dan zal de heerlijkheid wonen in ons land.

Goedheid en waarheid ontmoeten elkaar.
Gerechtigheid en vrede omhelzen elkaar.
Dan zal de waarheid ontkiemen in de aarde,
en gerechtigheid uit de hemel neerkijken.
God zegent overvloedig:
onze aarde draagt haar vruchten.
Gerechtigheid is zijn boodschapper:
zij gaat voor Hem uit waar Hij komt.Stilstaan bij …

Zegent
Zegenen is een kracht doorgeven die leven en welzijn bevordert.

Bij de tekst

Indeling

Eerste deel(2-8)Het volk smeekt om de goedheid van God
Tweede deel(9-14)Verkondiging van de toezegging van God