Loading...
 

Psalm 85

2 C.Leterme Mexico 2019

Foto © Chantal Leterme (2019)


…page…

Psalm 85: God, herstel ons

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 956-957)

Een lied van de Korachieten. Voor de zangleider.

Heer, u bent goed geweest voor uw land,
u hebt uw volk weer vrede gegeven.
U hebt hun schuld vergeven,
u kijkt niet meer naar hun fouten.
U bent niet langer kwaad,
uw woede is voorbij.

God, u bent onze redder.
Zorg dat het ook nu weer goed met ons gaat.
Wees niet langer boos.
Blijf toch niet kwaad op ons en onze kinderen!

Breng ons weer tot leven,
wij zijn toch uw volk!
Dan zal iedereen blij zijn.
Laat ons uw liefde zien,
kom ons te hulp!

Ik wil luisteren naar God, de Heer,
ik wil luisteren naar zijn woorden.
Want God belooft vrede aan zijn volk,
aan de mensen die hem trouw zijn.
Laten zij hem niet opnieuw vergeten.

De Heer helpt de mensen die hem dienen.
Hij zal in Israël laten zien hoe machtig hij is.
Want de Heer heeft zijn volk lief,
hij blijft trouw.
Hij zorgt dat alles goed is,
hij brengt vrede.
Dan zal iedereen trouw zijn aan de Heer,
en hij zal zorgen voor recht.

De Heer geeft ons geluk en vrede,
hij geeft het land een grote oogst.
De Heer is overal waar mensen goed en eerlijk leven.
Zij maken de weg voor hem vrij.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Voor de koorleider.
Van de Korachieten.
Een psalm.

Herder van Israël, hoor!
Jij die Jozef leidt zoals je schapen,
die troont op de kerubs,
en verschijnt aan Efraïm, Benjamin en Manasse.
Laat je kracht wakker worden:
kom ons redden!
Laat ons terug naar Je keren, o God.
Bevrijd ons in jouw licht!

God der hemelse machten,
hoelang nog blijf je boos op je biddende mensen?
Je hebt ons brood van tranen doen eten
en overvloedig tranen doen drinken.
Je laat onze buurvolken ruzie maken om ons bezit
en de vijand lachen met ons.
God van de hemelse machten,
Laat ons terug naar Je keren.
Bevrijd ons in jouw licht!

Je hebt een wijnstok uitgegraven uit Egypte,
Je verdreef volken om hem in hun grond te planten.
Je hebt de grond voor hem bewerkt,
toen schoot hij wortel en overdekte heel het land.
Zijn schaduw bedekte de bergen,
zijn ranken de ceders van God,
zijn takken reikten tot aan de zee,
zijn uitlopers tot aan de Rivier.
Waarom vernielde Je zijn ommuring,
zodat ieder die voorbij komt hem leegplukt,
het wilde zwijn aan hem wroet,
het velddieren hem kaal vreten?

God van de hemelse machten,
keer terug bij ons.
Zie neer vanuit de hemel, aanschouw het:
bekommer je om deze wijnstok,
de stek die je rechterhand plantte,
de zoon aan wie Je sterkte gaf.
Dat wie hem wilde verbranden als afval
mag vergaan voor je dreigend gelaat.
Leg je hand op jouw beschermeling,
het mensenkind dat Je sterkte gaf.
Dan zullen we nooit meer van Je weggaan.
Laat ons leven en je naam aanroepen.

God van de hemelse machten,
laat ons terug naar Je keren.
Bevrijd ons in je licht!Stilstaan bij …

Kerubs / Cherubijnen
Dit zijn een soort engelen.
Op de ark van het verbond stonden twee kerubs. Boven op de ark waren twee kerubs die a.h.w. een zetel maakten waarop de onzichtbare God troonde. De ark / kist zelf was dan zijn voetbank.

Vrede
Vrede is het ontbreken van oorlog en geweld, maar is vooral het totale welzijn van de mens en zijn omgeving.

Gerechtigheid en vrede
Dat gerechtigheid en vrede elkaar kussen maakt duidelijk dat ze bij elkaar horen en niet zonder elkaar kunnen. Vrede komt er alleen als er iedereen recht gedaan wordt.

Zegent
Zegenen is een kracht doorgeven die leven en welzijn bevordert.

Bij de tekst

Ontstaan

Men vermoedt dat deze psalm ontstond na de ballingschap. In het terugkeren naar hun land hebben de ballingen de redding van God ervaren. Maar eens ter plaatse, bleek alles ver van ideaal. Daarom baden ze tot God zodat Hij hen niet blijvend de rug zou toekeren, maar hen zou doen herleven.Indeling

DelenVerzenInhoud
Deel 1(2-8)Het volk smeekt om de goedheid van God
Deel 2(9-14)Verkondiging van de toezegging van God
Refrein

Het refrein (vv. 4, 8, 15 en 20) vraagt om bekering. Drie keer vraagt de psalmist aan God dat hij ons zou laten keren naar Hem, ons zou laten bekeren. Eén keer (vers 15) vraagt hij aan God dat Hij zich naar ons zou keren.Advent

Deze psalm komt vooral aan bod in de liturgie van de advent.
'De Kerkvaders en de latere traditie herlezen psalm 85 als een profetie voor het kerstgebeuren. Maria is 'onze aarde' die 'rijke vrucht' voortbrengt onder Gods zegen. Tot voor de menswording ontsproot uit de aarde allleen de leugen. Met de komst van Christus ontspruit - eindelijk - waarheid uit de aarde.' (Benoît Standaert)