Loading...
 

Psalm 85

2 C.Leterme Mexico 2019

Foto © Chantal Leterme (2019)


…page…

Psalm 85: God, herstel ons

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 956-957)

Een lied van de Korachieten. Voor de zangleider.

Heer, u bent goed geweest voor uw land,
u hebt uw volk weer vrede gegeven.
U hebt hun schuld vergeven,
u kijkt niet meer naar hun fouten.
U bent niet langer kwaad,
uw woede is voorbij.

God, u bent onze redder.
Zorg dat het ook nu weer goed met ons gaat.
Wees niet langer boos.
Blijf toch niet kwaad op ons en onze kinderen!

Breng ons weer tot leven,
wij zijn toch uw volk!
Dan zal iedereen blij zijn.
Laat ons uw liefde zien,
kom ons te hulp!

Ik wil luisteren naar God, de Heer,
ik wil luisteren naar zijn woorden.
Want God belooft vrede aan zijn volk,
aan de mensen die hem trouw zijn.
Laten zij hem niet opnieuw vergeten.

De Heer helpt de mensen die hem dienen.
Hij zal in Israël laten zien hoe machtig hij is.
Want de Heer heeft zijn volk lief,
hij blijft trouw.
Hij zorgt dat alles goed is,
hij brengt vrede.
Dan zal iedereen trouw zijn aan de Heer,
en hij zal zorgen voor recht.

De Heer geeft ons geluk en vrede,
hij geeft het land een grote oogst.
De Heer is overal waar mensen goed en eerlijk leven.
Zij maken de weg voor hem vrij.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Voor de koorleider.
Van de Korachieten.
Een psalm.

God, Jij koos dit land tot dat van Jou,
Je hebt het leven voor Jakob
goed gemaakt.
Je hebt het kwaad van je volk verdragen
en al zijn zonden bedekt.
Jij hield al je kwaadheid in,
liet je brandende kwaadheid varen.

God die ons geluk bent, herstel ons,
wees niet langer kwaad op ons.
Zou Je dat voor eeuwig zijn
van generatie op generatie?
Zou Je ons niet laten herleven?
zodat je volk weer vreugde vindt in Jou?
God, toon ons je goedheid, geef ons je geluk.

Ik mag horen wat God tegen ons zegt.
Hij verkondigt vrede aan zijn volk,
aan wie Hem trouw is.
Laat nu de dwaasheid voorbij zijn!
Geloof het! Zijn redding is nabij
voor wie Hem respecteren.
Dan zal de heerlijkheid wonen in ons land.

Trouw en waarheid omhelzen elkaar.
Gerechtigheid en vrede kussen elkaar.
Dan zal de waarheid ontkiemen in de aarde,
en recht neerkijken uit de hemel.
God zegent overvloedig:
onze aarde draagt haar vruchten.
Het recht is zijn boodschapper:
het gaat voor Hem uit waar Hij komt.Stilstaan bij …

Jakob
Jakob was de stamvader van het volk Israël.

Vrede
Vrede is meer dan het ontbreken van oorlog en geweld, en gaat vooral om het totale welzijn van de mens en zijn omgeving.

Recht en vrede
Dat recht en vrede elkaar kussen maakt duidelijk dat ze bij elkaar horen en niet zonder elkaar kunnen. Vrede komt er alleen als er iedereen recht gedaan wordt.

Zegent
Zegenen is een kracht doorgeven die leven en welzijn bevordert.

Bij de tekst

Ontstaan

Men vermoedt dat deze psalm ontstond na de ballingschap. In het terugkeren naar hun land hebben de ballingen de redding van God ervaren. Maar eens ter plaatse, bleek alles verre van ideaal. Daarom baden ze tot God zodat Hij hen niet blijvend de rug zou toekeren, maar hen zou doen herleven.Indeling

DelenVerzenInhoud
Deel 1(2-8)Het volk smeekt om de goedheid van God
Deel 2(9-14)Verkondiging van de toezegging van God
Advent

Deze psalm komt vooral aan bod in de liturgie van de advent, want de Kerkvaders en de latere tradities lazen psalm 85 als een profetie voor het kerstgebeuren: Maria is 'onze aarde' die 'rijke vrucht' voortbrengt onder de zegen van God. Tot voor de menswording groeide uit de aarde alleen de leugen. Met de komst van Christus groeide - eindelijk - waarheid uit de aarde.' (naar: Benoît Standaert)