Loading...
 

Psalm 87

2 Bron

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Psalm 87, 1-7: Bron van alle volkeren

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Van de Korachieten.
Een psalm.
Een lied.

God bouwde zijn stad op heilige bergen.
Hij houdt meer van de poorten van Sion
dan van alle woningen van Jakob.
Men prijst je naam: ‘Stad van God’.

Rachab en Babel tel Ik erbij,
van Filistea en Tyrus, ook van Nubië zeg Ik:
'een die daar is geboren'.
Van Sion zal men zeggen:
'Iedereen is daar geboren.
De Allerhoogste houdt Sion in stand.’

God noteert bij de namenlijst van de volken:
'Dit volk is hier geboren'.
Terwijl ze dansen, zingen ze:
'Al mijn bronnen ontspringen in Jou!'Stilstaan bij …

Korachieten
Dit waren nakomelingen van Korach. Hij behoorde tot de stam Levi, die de dienst verzorgde in de tempel.
Korachieten waren musici en zangers in de heilige tent (tabernakel) en later in de tempel, en ze waren poortwachters in Jeruzalem.

Rachab
Vertegenwoordigt Egypte – het westen, het land waar Israël als slaaf verbleef.

Babel
Vertegenwoordigt Mesopotamië – het oosten, het land waar Israël als banneling naartoe gebracht werd.

Filistea en Tyrus
Buren van Israël – volkeren dichtbij.

Nubië / Kus
Vertegenwoordigt Afrika – volkeren veraf.

Bij de tekst

Visioen

Deze psalm lijkt een visioen: alle volkeren zullen verzamelen rond Jeruzalem. Daar is hun thuis, daar leven ze in vrede met elkaar.Universalisme

Alle landen die in deze psalm benoemd worden zijn erg verschillend. De psalmist wil er de totaliteit van alle volken meer aanduiden.