Loading...
 

Psalm 87

2 Bron

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Psalm 87, 1-7: Bron van alle volkeren

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 958-959)

Een lied van de Korachieten.
Alle volken horen bij Sion
De Heer heeft Sion gebouwd,
de stad op zijn heilige berg.
De Heer houdt van Sion,
meer dan van alle steden in Israël.
Iedereen vindt Sion prachtig,
het is de stad van God.

Van noord tot zuid, van oost tot west:
alle volken horen bij de Heer.
Daarom zegt hij:
‘Jullie komen uit Sion.’
Ja, je mag zeggen:
‘Iedereen komt uit Sion.
De Allerhoogste maakt Sion sterk.’

Alle volken staan in het boek van de Heer,
en bij ieder volk schrijft hij:
‘Ook jullie komen uit Sion.’
Daarom dansen de volken,
en ze zingen:
‘Sion, ik ben een kind van jou!’Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Van de Korachieten.
Een psalm.
Een lied.

God bouwde zijn stad op heilige bergen.
Hij houdt van de poorten van Sion
meer dan van alle steden van Jakob.
Men prijst je naam: ‘Stad van God’.

Rachab en Babel tel Ik erbij,
van Filistea en Tyrus,
ook van Nubië zeg Ik:
'een die daar is geboren'.

Van Sion zal men zeggen:
'Iedereen is daar geboren.
De Allerhoogste houdt Sion in stand.’

God noteert bij de namenlijst van de volken:
'Dit volk is hier geboren'.
Terwijl ze dansen, zingen ze:
'Al mijn bronnen ontspringen in Jou!'Stilstaan bij …

Korachieten
Dit waren nakomelingen van Korach, die behoorde tot de stam Levi. Die stamverzorgde de dienst in de tempel.
Korachieten waren musici en zangers in de heilige tent (tabernakel) en later in de tempel, en ze waren poortwachters in Jeruzalem.

Rachab
Vertegenwoordigt Egypte – het westen, het land waar Israël als slaaf verbleef.

Babel
Vertegenwoordigt Mesopotamië – het oosten, het land waar Israël als banneling naartoe gebracht werd.

Filistea en Tyrus
Buren van Israël - volkeren dichtbij.
De Filistijnen waren een oorlogszuchtig zeevolk dat over ijzeren wapens en paarden beschikte.

Nubië / Kus
Vertegenwoordigt Afrika – volkeren veraf.
Kusieten zijn zwarte en avontuurlijke mensen uit het diepe zuiden.

Bij de tekst

Visioen

Deze psalm lijkt een visioen: alle volkeren zullen verzamelen rond Jeruzalem. Daar is hun thuis, daar leven ze in vrede met elkaar.Universalisme

Alle landen die in deze psalm benoemd worden zijn erg verschillend. De psalmist wil er de totaliteit van alle volken meer aanduiden.
Bovendien geeft God burgerrechten aan Rachab, die het volk veel ellende berokkende in Egypte en aan Babel, dat Jeruzalem met grond gelijk maakte, duizenden doodde en anderen in ballingschap wegstuurde.Toekomstdroom

In de stad van God wordt niemand vastgepind op zijn verleden, hoe misdadig dat ook was. Oorlog maakte plaats voor vrede, onrust voor rust, chaos voor harmonie, vernieling voor verheffing, verachting voor waardering. Iedereen wordt gewaardeerd en krijgt dezelfde rechten. Dit maakt Jeruzalem tot een stad waar gedanst en gezongen wordt en waar God gezien wordt als dé bron, de oorsprong van alles.