Loading...
 

Psalm 9

2 Zingen

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Psalm 9: God kiest mijn zijde

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Voor de koorleider.
Op de wijze van 'De dood van een zoon'.
Een psalm van David.

God, ik wil Je loven met heel mijn hart,
ik wil al je wondere daden vertellen,
ik wil vrolijk zijn, blij zijn in Jou,
Je naam bezingen, Allerhoogste.

Want al mijn vijanden vluchten terug,
struikelen, vallen voor je aanblik.
Jij nam het voor me op, Jij koos mijn zijde,
Je zetelt als rechtvaardige rechter.

Dreigend wees Je goddelozen terug, deed Je haters verdwijnen.
Hun naam wiste Je: voor nu en altijd.
Het rijk van de vijand is afgelopen, voor altijd een puinhoop.
Van de steden die Je sloopte, verdween zelfs de herinnering.

Zo troont God voor eeuwig.
Zijn rechterstoel staat stevig vast.
Hij oordeelt rechtvaardig over de wereld,
oordeelt de volken naar recht dat niet krom is.

God is een stevige burcht voor de verdrukte,
een burcht in tijden van nood.
Zij die je naam kennen, bouwen op Jou,
wie Je zoekt, laat Je nooit in de steek, God.

Zing psalmen ter ere van God, die op de Sion woont,
vertel over zijn daden onder de volken.
Hij vergeldt bloedschuld, gedenkt de verslagenen,
vergeet de hulproep van verdrukten niet.

Zorg voor mij, God, zie hoe diep de vijand me doet bukken,
draag me weg van de drempel van de dood,
dan zal ik voluit je loven,
en juichen in de poorten van Sion, want Jij hebt mij bevrijd.

Volken graven een graf voor zichzelf:
hun eigen voet verstrikt in het net dat ze zelf spanden.
Want God maakt zich kenbaar, voltrekt het oordeel.
De boze wurgt zich in zijn eigen strik.

De haters van God gaan terug naar het dodenrijk,
alle volken die God vergeten zijn.
Maar de arme blijft niet voorgoed vergeten,
wat die hoopte is niet voor altijd verloren.

Sta op, God: laat de stervelingen niet triomferen,
laat je oordeel over de volken in je aanwezigheid horen.
Vervul hen met vrees, God,
zodat ze allen beseffen dat ze slechts nietige mensen zijn.Stilstaan bij …

God zoeken
Dit kan betekenen:
. Een godsspraak trachten te krijgen
. Contact zoeken met God in de eredienst
. Zijn toevlucht nemen tot een heilige plaats
. Zich van God afhankelijk weten
. De wil van God ernstig nemen.

Drempel van de dood
Doodsgevaar

Sion
Dit is één van de bergen waarop de stad Jeruzalem is gebouwd. Vroeger lag daar de stad zoals David en Salomo die kenden. Tegenwoordig is dit het joodse kwartier van de Oude Stad. In de Bijbel is Sion nu een de aanduiding voor de heilige berg, de tempelberg, dan weer bedoelt men er de stad Jeruzalem en haar bewoners mee.

Bij de tekst

Inhoud

Niet de machtigen en rijken hebben het laatste woord. Het succes van het kwaad is slechts tijdelijk. Uiteindelijk zullen de rechtvaardigen stand houden. God laat dit zien in de armen en verdrukten.
Bij de tekst

Acrostichon

Psalmen 9 en 10 waren oorspronkelijk één psalm. Elke twee verzen begon met een volgende letter van het Hebreeuwse alfabet.