Loading...
 

Psalm 93

2 Barth Bailey UyfuXn4vu 4 Unsplash (1)

Foto van Barth Bailey in Unsplash


…page…

Psalm 93, 1-5: God is koning

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 968-969)

Heer, u bent koning,
een koning met macht,
een koning met kracht!
De aarde staat vast,
altijd blijft ze staan.
U was altijd al koning, Heer.
U was er vanaf het eerste begin.

Ik hoor de diepe zeeën,
ik hoor de hoge golven,
de hoge golven van de zee!
Maar machtiger dan de hoge golven,
machtiger dan de diepe zeeën
bent u, Heer in de hemel.

Heer, uw wetten blijven altijd gelden.
Uw tempel is heilig,
voor altijd.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

God is koning.
Hij is bekleed met majesteit.
Hij is bekleed en omgord met macht.

De wereld staat vast, zonder te wankelen.
Je troon staat vast van in het begin:
Je was er vóór de tijden.

Stromen verheffen, o God,
de stromen verheffen hun stem,
het water komt omhoog met donderende golven.

Hoog boven het geraas van het machtige water,
van de machtige baren van de zee,
is de machtige God, hoog in de hemel.

Je woorden - hoe waar zijn ze!
Heiligheid is het sieraad van je huis, God,
tot in de eeuwigheid.Stilstaan bij …

De wereld staat vast
Zo’n uitspraak kan alleen binnen het oude wereldbeeld, waarbij gedacht wordt over de aarde als een platte schijf die steunt op zuilen in het water.

Vloed / stromen
Hiermee wordt de chaos bedoeld die de schepping van God bedreigt. Vaak is dat ook een beeld voor ‘de vijand’.

Woorden
Hiermee wordt verwezen naar de geboden / wetten van God.

Huis
Met het huis van God wordt de tempel bedoeld.

Bij de tekst

Koningspsalm

God beheerst niet alleen de chaos, Hij is niet alleen koning van de natuurkrachten, maar ook van de mensen.