Loading...
 

Psalm 93

2 Golven

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Psalm 93, 1-5: God is koning

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

God is koning.
Hij is bekleed met majesteit.
Hij is bekleed en omgord met macht.

De wereld staat vast, zonder te wankelen.
Je troon staat vast van in het begin:
Je was er vóór de tijden.

Stromen verheffen, o God,
de stromen verheffen hun stem,
het water komt omhoog met donderende golven.

Hoog boven het geraas van het machtige water,
van de machtige baren van de zee,
is de machtige God, hoog in de hemel.

Je woorden - hoe waar zijn ze!
Heiligheid is het sieraad van je huis,
God, tot in de eeuwigheid.Stilstaan bij …

De wereld staat vast
Zo’n uitspraak kan alleen binnen het oude wereldbeeld, waarbij gedacht wordt over de aarde als een platte schijf die steunt op zuilen in het water.

Vloed / stromen
Hiermee wordt de chaos bedoeld die de schepping van God bedreigt. Vaak is dat ook een beeld voor ‘de vijand’.

Woorden
Hiermee wordt verwezen naar de geboden / wetten van God.

Huis
Met het huis van God wordt de tempel bedoeld.

Bij de tekst

Koningspsalm

God beheerst niet alleen de chaos, Hij is niet alleen koning van de natuurkrachten, maar ook van de mensen.